1940

Kinocentralen, Svensk Talfilm och några större biografkedjor i landsorten går samman och bildar AB Centrumateljéerna. För sin inspelningsverksamhet hyr de en hallbyggnad i Allstadion, mitt emot Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

Bland AGA-Baltics biografljudsnyheter det här året märks förstärkarna ”Stereofonic”, ”Effekt” och ”Premiär”.

Svenska folket köper biobiljetter för 52 miljoner kronor om året. Det blir en miljon biobesök i veckan.

Svenska Filmsamfundets filmarkiv får namnet Filmhistoriska samlingarna.

Natten till den 3 mars spränger en grupp militärer tryckpressarna på tidningen Norrskensflammans tryckeri i Luleå. Den explosionsartade brand som följer dödar fem människor och skadar ytterligare fem.

Sveriges riksdag beslutar att inrätta ett hemvärn.

Danmark och Norge ockuperas av Tyskland.

Under sommaren lyckas den svenske matematikern Arne Beurling knäcka tyskarnas kryptomaskin G-skrivaren.

På svenska landsbygden saknar 28 procent av bostäderna elektriskt ljus.

Radiotjänst har 116 fast anställda medarbetare. Antalet radiolicenser är uppe i 1,5 miljoner.

John Steinbecks roman Vredens druvor släpps på svenska. (John Steinbeck fick Nobelpriset i litteratur 1962.

Walter Weber och hans chef Hans-Joachim von Braunmühl, på RRG (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft) i Tyskland, upptäcker att om de adderar en högfrekvent växelström (40-100 kHz) till ljudinformationen vid bandinspelning, då minskar distorsionen och signal/brusförhållandet ökar med upp till 10 dB. Tekniken kom att kallas högfrekvensförmagnetisering, AC-förmagnetisering, AC-bias eller HF-bias. När de sedan anpassade bandspelarens förstärkeri, till den nya förmagnetiseringsmetoden, kunde ytterligare 10 dB dynamik vinnas samtidigt som frekvensgången avsevärt förbättrades.

DC-förmagnetisering kan ge en dynamik på 40 dB, vid 10 % distorsion, och en frekvensgång på 50-5.000 Hz.

HF-förmagnetisering ger vid den här tiden 60 dB dynamik, vid 1,5 % distorsion, och en frekvensgång på 50-10.000 Hz.

Ingenjörerna W.L. Carlson och B.W. Carpenter vid General Electric hade konstaterat växelströmsförmagnetiseringens effekt när de 1921 arbetade med att förbättra trådspelartekniken för den amerikanska marinen. Carlson och Carpenter fick patent på sin upptäckt 1927, men den blev aldrig kommersiellt utnyttjad.

Sporrade av Walter Webers framgångar med magnetljudet funderar en del tyska filmbolag, och Agfa, på om det inte skulle kunna gå att göra färgkopior med pålagt magnetspår, istället för optiskt ljud. (Det gjordes lite över dussinet Agfacolor-filmer i Tyskland mellan 1939-45. Dock ingen med magnetljud.)
Här berättar Ulf Park om en av anledningarna till att man funderade på magnetkopior.


Biografförstärkare tillverkade av AGA-Baltic

Modell Effekt

Modell Premiär1941

Harald Molander blir Filmstadens produktionschef. Han anställdes på SF 1935 och var chef för journalfilmsavdelningen 1938-41. Karin Swanström och Stellan Claësson slutar.

25 svenska biografägare går samman och bildar ett eget produktionsbolag med namnet Filmaktiebolaget Lux. Till direktör utser de Sven ”Massa” Nygren, Biografägareförbundets f.d. verkställande direktör. (Filmaktiebolaget Lux avvecklas 1947.)

Folkets Hus-föreningarnas centralorganisation, Bondeförbundet, ett stort antal Folkets Hus-föreningar, IOGT:s och NTO:s storloger, bildar AB Sveriges Folkbiografer - Folkbio. Syftet är först och främst att stärka och samla Folketshusrörelsens biografer, men också att centralt kunna förhandla fram bra villkor för filmleveranser. Ganska snart börjar man också producera film.

Filmtvätteri Ferd. Hellman har sedan några år en anläggning som bland annat utvinner silver ur gammal nitratfilm vid Vinterviken mellan Gröndal och Aspudden utanför Stockholm. Måndagen den 22 september, strax efter lunch, börjar det brinna i ett av husen och nästan omedelbart sker en våldsam explosion som får väggarna att tryckas ut och taket att flyga i luften. Eldsflammor slår högt över trätopparna och inom några sekunder exploderar även en angränsande byggnad dit Svensk Filmindustri, på grund av kriget, i all hast hade evakuerat originalnegativen till så gott som hela det klassiska svenska filmarvet. Två personer omkom i olyckan.

Den 6 oktober har Borta med vinden premiär på Palladium i Stockholm, och AGA-Baltic har installerat någonting de kallar Expansionsljud i biografen. Förmodligen är det AGA:s version av Vitasound, en teknik som lanserats under året av Warner Brothers. Med hjälp av ett kontrollspår, inkopierat mellan det optiska ljudspåret och filmens perforering, får man vid behov ljudet att strömma ur tre högtalare utspridda bakom duken. Återgivningen blir mono, men i så kallad bred ljudfront, och utnyttjas enbart till musikavsnitt och vissa ljudeffekter. Filmens dialog går alltid i mitthögtalaren. Med kontrollspåret kan ljudstyrkan dessutom höjas upp till 10 dB. En lampa och en fotocell, monterad på projektorn, avläser kontrollspåret 14 rutor efter tontillsatsen.

I en understreckare i Svenska Dagbladet den 28/4 skriver Harry Martinson: ”Bion är de livsfegas käraste kapell. Där dyrkas den stora och generösa avgud som heter riskfri spänning.” Han skriver även att ”Filmen är tillräckligt suggestiv för att dra en hinna över det normalt kritiska ögat, och detta är en av dess största faror.”

I boken Den förlorade jaguaren, som kom ut under året, skriver Harry Martinson: ”Vi har nästan alla accepterat det artificiellt fulländade och flotta, det som är fiende till den spörjande ursprungligheten, den som aldrig blir färdig. [...] Vi sitter redan nu inne i biografen Cyklorama, där begreppen mystik, romantik och poesi har stulits in, förvanskats och fått sina bestämda puerila betydelser i det blå emaljfängelset. […] Och kom inte och säg att vi inte trivs här under det blåemaljerade kupoltaket, ty vi trivs härligt. Vi står ju i fulländning upp till halsen. Vår ångest är ingen ångest, den är turkosblå. Vår tomhet är ingen tomhet, ty i den badar månen tillsammans med ljuvheten och spänningen. Vi är saliga! Vi är saliga! Vi är saliga!”

Siemens & Halske AG överlåter alla sina Telefunken-aktier på AEG. I gengäld får Siemens alla AEG:s aktier i Klangfilm. Detta kallas för ”The Telefunken settlement”. (Efter andra världskriget byter Klangfilm namn till Siemens-Klangfilm.)

Tyska ljudtekniker får den 10 juni lyssna på en AEG Magnetofon utrustad med HF-förmagnetisering. Demonstrationen sker i Ufa-Palast am Zoo i Berlin och blir en stor framgång.

Tysken Konrad Zuse konstrerar världens första fungerande dator, Z3. Maskinen innehåller 2000 reläer, väger 1 ton, och har en effektförbrukningen på 4kW.

Filmfotografen Karl Freund startar Photo Research Corporation för att tillverka och sälja en ny typ av exponeringsmätare som kallas Norwood Exposure Meter (Norwood Director modell A). Mätaren är avsedd för infallande ljus och har en vit halvsfär över den fotoelektriska cellen. Sfären ska riktas mot ljuskällan eller skuggsidan, beroende på vad man vill mäta. Mätaren har sitt namn efter Don Norwood som patenterade den här tekniken 1938. (Norwoods ljusmätare är föregångaren till en serie Spectra-mätare som Photo Research började tillverka 1948.)
Läs mer här!

Eastman Kodak Company lanserar Plus-X Cine Panchromatic Film, 5231.

Japanskt marinflyg anfaller den amerikanska flottabasen Pearl Harbour.

I USA startar The Manhatten Project, med syfte att konstruera och tillverka atombomber.

Den svenska riksdagen godkänner förslaget om att sänka rösträttsåldern från 23 till 21 år. Högern röstar emot.
1942

Olof Andersson, Svensk Filmindustris VD sedan 1928, går i pension den 1 oktober och efterträds av Carl Anders Dymling. (Carl Anders Dymling kommer från Radiotjänst där han varit chef sedan 1936.)

John Egemark, anställd som finmekaniker vid SF:s laboratorium i Råsunda från 1932, försöker intressera ledning för att bygga om och modernisera labbet. Men kriget gör att direktörerna vill avvakta. Då säger John Egemark upp sig. (1943 startar han filmlaboratoriet Film-Teknik.)

Inför premiären på den amerikanska filmen Weeekend i Havanna på biografen China i Stockholm, installerar AGA-Baltic ny apparatur för det s.k. expansionsljudet. Den första biografen som utrustades med den nya tekniken var Palladium, 1941.

912 av landets biografer är utrustade med ljudutrustning från AGA-Baltic.

Anders Sandrew bestämmer sig för att bli sin egen, bilader AB Sandrew-Produktion och anställer Rune Waldekranz som produktionschef. Sandrew menar: ”Kan Bauman och Marmstedt med Sandrews pengar göra bra filmer, varför ska inte Sandrew med Sandrews pengar kunna göra lika bra filmer?” Sandrews första egna filmproduktion blir Rolf Husbergs Kan doktorn komma.

Vid Europa Films ateljéer i Mariehäll invigs en nybyggd administrationsbyggnad i tre våningar som rymmer kontorslokaler, personalutrymmen, restaurang, sminkloger och garage. Klicka här om du vill titta på ritningar.

Revykungen Karl Gerhard har fått ekonomiska problem. Stockholmspubliken sviker och hyresskulderna växer för Folkteatern (Folkan) på Östermalmstorg i Stockholm. Europa Film tar därför över teaterns hyreskontrakt och använder salongen som biograf. Premiär blir det den 20 november med Cecil B. de Milles film Skörda i den vilda stormen. I slutet av året söker Europa Film bygglov för att uppföra en brandvägg mellan scen och salong så att scenen ska kunna användas som filmateljé. Filminspelningsverksamheten ska bedrivas av Film AB Imago (Sven ”Massa” Nygren) som hyrt scenutrymmet av Europa Film. Imago disponerar även teaterns loger, sminkrum, syateljé, rekvisitaförråd och verkstäder. (Folkan blev teater igen i början av 50-talet.)

Walt Disneys film Fantasia (1940) har Sverigepremiär på biografen Saga den 7 oktober, men utan Fantasound. Filmkopian har ett vanligt optiskt ljudspår i mono. Europa Film har inför premiären låtit AGA-Baltic installera tre s.k. cellhögtalare bakom duken (vänster-mitt-höger), och återger filmens ljud med s.k. bred ljudfront.

Den 21 augusti inleds Slaget vid Stalingrad.

En fösta inspelningen i stereo med två separata kanaler på en bandspelare görs av en ljudtekniker på tyska radion vid namn Helmut Krüger.

Europas längsta sammanhängande elektrifierad järnvägslinje är klar. Den sträcker sig mellan Trelleborg och Riksgränsen.

Finlands rundradio, YLE, köpte bandspelare från AEG i Tyskland inför Olympiska sommarspelen i Helsingfors 1940. Men på grund av kriget blev det aldrig någon Olympiad. De satt helt enkelt med fler bandspelare än de behövde vilket gjorde att Radiotjänst, genom sin chefsingenjör Johan von Utfall, i början av 40-talet kunde köpa tre exemplar av Magnetophon modell K4 av sina finska kollegor.

På grund av kriget byter hållplatsen Filmstaden namn till Råsunda Västra. Namnbytet sker den 30 mars och hållplatsen ligger efter spårvägslinje 15 som går mellan Norra Bantorget och Sundbyberg.

Det finns en miljon telefoner i Sverige.”På Sandrews hade man inte råd att köpa ljudapparatur och betala licens, utan byggde egen ljudapparatur. Gösta Wiholm, som var en mycket duktig tekniker, byggde fem anläggningar med intensitetsljud (en ljusventil), som användes länge och väl. Vi mixade på kvällarna och hade då möjlighet att spela av två rullar effekter och musik tillsammans med dialogbandet. Behövde man något mer fick det göras via grammofonskiva. På den tiden mixade man bara där det behövdes, t.ex. när dialogen krävde gatuljud. Man mixade kanske 10-15 meter per rulle och klippte in det i originalnegativet. Det dröjde ända till 40-talets slut innan man på Sandrews började re-recorda hela rullar, d.v.s. köra igenom alltihop, korrigera nivån och sedan blanda.”
Pelle Lönndahl, ur TM, nr 144 (4/96)

Bild från inspelningen av Kan doktorn komma (1942). Tonkameran väger omkring 75 kilo. Dessutom behövs batterier och omformare. Normalt är utrustning samlad i en ljudbuss, men ska man filma på fjället är det bara att kavla upp ärmarna och bära.1943

Den 1 februari får Victor Sjöström anställning som konstnärlig ledare för Filmstaden.

Ingmar Bergman börjar arbeta på Svensk Filmindustris manusavdelning under ledning av Stina Bergman, författaren Hjalmar Bergmans änka. (Stina Bergman var anställd på SF mellan 1940-47.)

Filmo (Folkrörelsernas filmorganisation) ställer i ordning en filmateljé i en lokal som åren innan hade varit tennishall i källarplanet på Jungfrugatan 7B i Stockholm. År 1944 startar man egen långfilmsproduktion. (Ateljén övertas 1951 av Nordisk Tonefilm och 1964 av Omega Film. Senare tillhåll för Cullbergbaletten och Danscentrum.)

Film AB Imago hyr det gamla Elverket i Stocksund och bygger om det till inspelningsateljé. Lolalerna i Stocksund och Folkan-ateljén på Östermalmstorg, som man disponerar sedan 1942, ges namnet Imagoateljéerna. (1953 övertas ateljén i Stocksund av Metronome Studios AB. Folkan blir teater igen 1952.)

John Egemark grundar filmlaboratoriet AB Film-Teknik. Företagets första lokaler ligger på Uppfartsvägen i Råsunda. (Från 1944 finns man på Stockholmsvägen 33 i Råsunda, och man framkallar och kopierar än så länge bara 16 mm film. År 1947 byter Stockholmsvägen namn och blir Råsundavägen. Film-Tekniks nya adress blir då Råsundavägen 133, 33+100. År 1948 flyttar Film-Teknik till de översta våningarna i Elverkets hus på Råsundavägen 101 och börjar samtidigt framkalla och kopiera 35 mm svartvit film.)

Den första långfilm i Agfacolor som visas i Sverige har premiär på biografen Spegeln i Stockholm den 22 mars. Filmen heter Den gyllene staden, är regisserad av Veit Harlan och producerad av UFA i Tyskland.

Riksdagen beslutar att förbjuda visning av film på juldagar, långfredagar och påskdagar.

Det finns 110 biografer i Stockholm.

Tre miljoner indiers dör i hungersnöd.

American Standards Association fastställer en ASA-standard för filmkänslighet, utvecklad av forskare vid Kodak.

IG Farben/BASF i Tyskland lanserar Magnetophonband Typ L, med PVC-bas.
L = Luvitherm, IG Farbens varumärke för PVC-film.
(Magnetophonband typ L finns på marknaden till 1947.)

AM-sändarna i Sverige når ungefär två tredjedelar av befolkningen. Många licensinnehavare, främst på Gotland och i Norrland, har dåliga mottagningsförhållanden. Lösningen blir att distribuera radio via telefonledningarna, s.k. trådradio. (I mitten av 1960-talet hade trådradion i Sverige 400 000 abonnenter. Trådradiodistributionen upphörde 1971.)

Den 8 december demonstrerar den engelske teleingenjören Tom Flowers en elektronisk dator som kallas Colossus. Apparaten, som är uppbyggd av 1000 radiorör, är konstruerad för att knäcka tyskarnas kryptering. (Colossus hemligstämplas efter kriget och blir känd först på 1970-talet.)Basmaterial till ljudband:
• Acetat, användes mellan 1935-1972/73.
• PVC, mellan 1943-1972, [Polyvinylklorid] kallas Luvitherm av IG Farben/BASF.
• PET, 1953-nutid, [Polyetentereftalat] kallas även Mylar, Polyester, Tenzar.


1944

Sveriges Folkbiografer AB, som behöver större resurser, köper tillsammans med Tore Sjöberg det i huvudsak danskägda Svenska AB Nordisk Tonefilm med lokaler på Apelbergsgatan 58 i Stockholm. Nordisk Tonefilm blir därmed ett folkrörelsedominerat filmbolag. (1949 blir Tore Sjöberg utköpt ur Svenska AB Nordisk Tonefilm och Sveriges Folkbiografer blir ensamägare.)

De fyra största filmateljéerna – Svensk Filmindustris ateljéer i Råsunda, Centrumateljéerna, Europa Studio och Sandrewateljéerna – sysselsätter cirka 500 personer, förutom skådespelare och statister.

Aga-Baltic moderniserar Centrum-Ateljéerna
Tidskriften Biografägaren, den 17 maj 1944

”Aga-Baltic har i dagarna tecknat kontrakt med A.-B. Centrum-Ateljéerna gällande två av företagets ljudupptagningsanläggningar. Moderniseringen omfattar förutom installation av noiselessanordningar, varigenom brusnivån sänkes avsevärt, även Aga-Baltics nya kompressionsförstärkare och logaritmiska toppvoltmeter. De sistnämnda nykonstruktionerna ha visat sig vara en ovärderlig hjälp för ljudingenjörerna, då det gäller att erhålla bästa möjliga ljudkvalitet.”

AGA-Baltics tonkameror finns på 75 procent av inspelningsateljéerna i Sverige.

50 procent av Stockholms biografer har utrustning från Klangfilm.

Svensk Filmindustri fyller 25 år och disponerar 95 av landets 2144 biografer.

Bengt Runsten slutar på Svensk Filmindustris ljudavdelning och börjar på Europa Film (där han så småningom blir teknisk chef).

Några eldsjälar på LJUD & BILD AB, som har lokaler på Untravägen 13 i Hjorthagen, konstruerar en liten 35 mm stumkamera med namnet Quick. Den tillverkas i fyra exemplar varav två finns i SFI:s filmhistoriska samlingar.

De långfilmsproducerande företagen i Sverige är i huvudsak:

.

Svensk Filmindustri, med Fribergs Filmbyrå som dotterbolag.
Europa Film, med Åke Ohlbergs-produktion.
Sandrew-Bauman Film, indelat i AB Sandrew-Produktion och Produktion S. Bauman AB.
Sveafilm, dir. P. Håkansson.
Terrafilm, dir. Erik Silverberg och Lorens Marmstedt.
Wivefilm, dir. S.A.G. Swenson.
Film A.B. Lux, dir. Sven Nygren.
Filmo, dir. Hilding Skjöld.
Sveriges Folkbiografer A.B., dir. Karl Kilbom.
Kinocentralen och Centrumfilm, dir. S.F. Andersson.
Ultrafilm och Novafilm, dir. Bendtz.
Svensk Talfilm, dir. Gösta Sandin.
Union Film, dir. P.G. Holmgren.
A.B. Films, dir. Rune och Ragnar Friberg.
Folkfilm, dir. Levi Carlson.
Kungsfilm, dir. Inge Ivarsson.
Grandefilm, dir. Karl Clemensson.
Aktiebolaget Askania, dir. Tage Linde.
Imago Film A.B., dir. Sven ”Massa” Nygren.
Gloriafilm, dir. K.A. Viktorin.
Coronafilm, dir. Harald Gustafsson.
Saffa Film, Svenska Aktiebolaget Förenade Filmartister, ett slags svenskt United Artists, under ledning av Eskil Wahlström.


Radioanropet ”Stockholm-Motala”, byts mot ”Sveriges Radio”.

Tidningen Expressen kommer ut med sitt första nummer.

Statarsystemet upphör.

70 procent av lägenheterna i de större städerna har centralvärme.
I 99 procent av tätorterna har bostadslägenhetena elljus, 83,6 procent på landsbygden.
I Malmö har fyra procent av hushållen elspis, 75 procent gasspis.
I Stockholm har sex procent elspis, 79 procent gasspis
(Ett viktigt skäl till den låga andelen elspisar är att städerna till stora delar har likströmsnät som inte tål höga belastningar.)

Under hösten gör Helmut Krüger, som är ljudtekniker på tyska radion, en inspelning i Berlin av Beethovens Pianokonsert nr 5, den så kallade ”Kejsarkonserten”, med Großes Berliner Rundfunkorchester dirigerad av Artur Rother och med Walter Gieseking som solist. Helmut Krüger spelar in i stereo (han kallas Krüger-Krüger av sina kollegor just därför att han gärna gjorde sina inspelningar i stereo) och han använder tre Neumann CMV 3-mikrofoner (kulor), samt en AEG K7-bandspelare med HF-förmagnetisering som är ombyggd för stereo. Han placerar en mikrofon på var sida om dirigenten, och den tredje i mitten. Mittmikrofonens signal blandar han med de båda övriga. Samma princip som för Decca Tree. Med den här metoden får han en väldigt luftig ljudbild. Lyssna på inspelningen, gärna i hörlurar.
(Teknikerna på radion i Berlin började experimentera med stereo 1942. Inspelningarna utfördes i experimentsyfte och arkiverades. De gjorde omkring 250 stereoinspelningar till ljudband under åren 1942-44.)

Ampex Electric and Manufacturing Company i USA, grundas av Alexander M. Poniatoff.

Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) bildas.

Kvinnor i Frankrike får rösträtt. Männen i landet har haft rösträtt sedan 1848.1945

Filmen fyller femtio år.

Under tre månader i början av året strejkar ateljéarbetarna i Sverige.

På Filmstadens ljudavdelning har mixnings- och journalrummen byggts om helt och blivit ljudisolerade genom att rummen byggts som fristående konstruktioner inuti byggnadskroppen.

AGA-Baltic har det här året två optiska ljudinspelningsutrustningar i sitt produktsortiment.

Många projektortillverkare ute i Europa har tillverkat allt annat än projektorer under kriget. AGA-Baltic insåg att det fanns en marknad och har därför under de senaste fem åren arbetat med att konstruera en 35 mm ljudfilmsprojektor anpassad för färgfilmens krav. Nu lanseras den. (Se bild t.h.) Här finns en manual.

Stellan Dahlstedt avlöser Wilhelm Grill som Svensk Filmindustris tekniske chef. En av hans första uppgifter blir att få samtliga SF:s filmfotografer att börja använda ljusmätare.

Palladium i Stockholm utrustas med två nya högtalarhorn, ritade av Stellan Dahlstedt. Hornen har en effektiv längd på 7 meter och en sammanlagd öppningsarea på 12 kvadratmeter.

Den 22 december ogiltigförklarar Högsta domstolen Petersen & Poulsens noiseless-patent. Patentet beviljas i Sverige den 19 mars 1939, och skulle egentligen gälla från ansökningsdagen (den 29 september 1932) till den 29 september 1949.

RAF och USAAF bombar Dresden i Tyskland den 13-15 februari.

USA fäller atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti.

Andra världskriget är slut.
Antalet dödade i kriget, både civila och soldater, beräknas till över 60 miljoner.

Förenta Nationerna (FN) bildas.

120.000 svenska verkstadsarbetare strejkar i fem månader.

Pippi Långstrump blir Astrid Lindgrens genombrott som barnboksförfattare.

AGA-mixer för ateljéinspelning

AGA-mixer för mobil verksamhet
Högtalarhornen på Palladium i Stockholm

 

Klicka på knapparna om du är intresserad av det tekniska1946

Svensk Talfilms ateljé i Skarpäng i Täby utanför Stockholm tas i bruk under våren/sommaren. Bolaget hade åren 1944-46 en inspelningsateljé i det f:d danspalatset Boston Palace (ursprungligen en tennishall, tävlingslokal, ridhus, skjutpaviljong) vid Malmö gamla idrottsplats. Den kallades Bostonateljén och revs 1948.

Anders Sandrew förfogar över fyra inspelningsateljéer: Novilla på Djurgården, Östermalms filmateljé i Folkan-teatern på Östermalmstorg, en före detta tennishall högst upp under taket i huset Lästmakargatan 18, samt 2000 kvm i Tennisstadion vid Östermalms idrottsplats som man kan använda 15 maj-15 september.

I branschtidningen Biografägaren (11 februari) berättar Ragnar Brandhild, chef för Sandrewateljéerna, att: ”En svensk inspelning får i regel inte ta mer än 40 dar och beräknas, allt som allt, kosta cirka 300,000. Det blir nära 7,500 kr. per åtta timmars arbetsdag, alltså bortåt 1,000 kr. i timmen och ungefär 16 kr. i minuten.”

Filmfestivalen i Cannes hålls för första gången. Alf Sjöbergs film Hets tilldelas det Stora internationella priset.

Sverige går med i FN.

146 baltiska soldater som flytt till Sverige utlämnas till Sovjetunionen.

Statsminister Per Albin Hansson avlider och efterträds av Tage Erlander.

Riksdagen röstar för en reform som leder till fria, generella skolmåltider. Högern röstar emot.

Radioprogrammet Frukostklubben med Sigge Fürst sänds för första gången.

En bra bordsradio från AGA kostar c:a 590:-. Det blir 11.236:- i 2010 års penningvärde.

Under överinseende av AEG i Stockholm får AGA-Baltic en beställning på tio Magnetofoner för Radiotjänsts räkning. Maskinerna får typbeteckningen KS, och är en HF-version av K4. KS kan möjligen stå för Koffer Stockholm. (Leveranserna började 1947. Men både AGA-Baltic och AEG i Stockholm hade tagit sig vatten över huvudet. Radiotjänsts tekniker fick lägga ner mycket arbete på att få maskinerna i brukbart skick.)

AGA-Baltic upphör som bolag under året och blir en del av AGA. Namnet AGA-Baltic finns dock kvar som ett varumärke.

Kjell Stensson skriver i tidskriften Populär Radio (nummer 5-1946) och berättar om de nya vinylskivorna som han haft tillfälle att lyssna till. ”Vinylskivorna är brusfria, lätta, går att böja och tål att tappas i golvet.” De förväntas i framtiden slå ut schellackskivorna.

IG Farbens magnetband var 6,5 mm breda. Nu efter kriget bestämmer USA att bandspelarbanden ska vara 1/4" (6,35 mm) samt att bandspolarna ska mätas i tum. Europa följer efter.

Den amerikanska armén börjar använda en elektronisk räknemaskin med namnet ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Apparaten väger 30 ton, upptar en yta på 140 kvadratmeter, innehåller 18.000 elektronrör och 1.500 reläer, samt har en effektförbrukning på 140 kW. Konstruktionsarbetet började 1943. (ENIAC hade en kapacitet motsvarande dagens fickräknare.)

The British Kinematograph Society (BKS), en intresseorganisation för engelska filmtekniker som grundades 1931, byter namn till The British Kinematograph Sound and Television Society (BKSTS).

Arnold & Richter introducerar Arriflex 35 II.
Arriflex 35 II

1947

Biografägaren, nr 2-3 1947: ”Europa Film har fått tillstånd att för sin ateljé i Sundbyberg använda en radioanläggning. Det är meningen att den ska komma till användning då det gäller att vid exteriörinspelningar överföra upptagningsljud på trådlös väg.”

Lennart Bernadotte och Olle Nordemar startar ett filmbolag med namnet Artfilm. Det första kontoret ligger i en etta på Eriksbergsgatan i Stockholm. När ekonomin tillåter (och det gör den ganska snart) flyttar de sin verksamhet till Kungsholmstorg 6.

Den franska kameratillverkaren Eclair lanserar Caméflex, en batteridriven handkamera med reflexsökare som är konstruerad av Jacques Mathot och André Coutant. Kameran är avsedd för 35 mm film. (En senare modell blir omställbara mellan 16/35 mm film. Andre Coutant och Jacques Mathot fick ett Scientific or Technical Award (en teknisk Oscar) 1950 för kameran med motiveringen: ”… The Caméflex fulfils the need for a hand held motorized precision camera, which supplements existing studio type cameras. Lightweight, portable, it also provides for direct viewing, instantly interchangeable magazines and accurate registration.”)

Den amerikanske fysikern Edwin H Land uppfinner direktbildskameran Polaroid. Kameran kan frambringa en svartvit bild på 60 sekunder.

Minnesota Mining and Manufacturing (3M) introducerar sitt första 1/4" ljudband, Scotch 100. Bandet har en bas av papper.
Ett 1/4" band är 6,35 mm. De band som IG Farben (BASF) tillverkad till AEG:s Magnetophon-bandspelare (från år 1934) var 6,5 mm.

I tidskriften Wireless World publicerar engelsmannen D. T. N. Williamson en byggbeskrivning på en rörförstärkare som får stor betydelse för världens hifi-entusiaster de närmaste åren. Williamson-förstärkaren har 16 watts uteffekt.

Den 23 december demonstreras en transistor för första gången. Den har samma kapacitet som ett elektronrör men är snabbare, går inte sönder så ofta, använder mindre ström och blir inte lika varm. Uppfinnare är John Bardeen, William Shockley och Walter Brattain, anställda vid Bell Telephone Laboratories, Inc. (År 1956 får de Nobelpriset i fysik för sin uppfinning.) Transistor = transfer resistor = överföringsmotstånd.

En amerikansk pilot blir först med att flyga snabbare än ljudet.

Trumandoktrinen markerar början på det kalla kriget.

Underrättelsetjänsten CIA, Central Intelligence Agency, skapas i USA.

Elia Kazan, Robert Lewis och Cheryl Crawford grundar Actor's Studio i New York.

Kvinnor i Italien får rösträtt.

Volvo introducerar modell PV 444.

SAAB (Svenska Aeroplan AB) premiärvisar Ur-Saaben för allmänheten. (Bilen är en prototyp till SAAB 92 som kommer att börja serietillverkas 1949.)

AB Atomenergi bildas, ägt av staten och industrin tillsammans, med uppgift att ta fram en forskningsreaktor.

Regeringen beslutar att införa allmänt barnbidrag för barn upp till 16 år.

Konsum öppnar den första svenska snabbköpsbutiken på Odengatan i Stockholm.

Barnbyn Skå startas av Stockholms stads barnavårdsnämnd.

Personnummer införs i Sverige.Eclair Caméflex

1948

Sandrew tar över hyreskontraktet på Centrumateljéerna på Gärdet i Stockholm, samt flyttar sitt biografkontor och sin kamerala avdelning från Kommendörsgatan 37 till Kungsgatan 65, där avdelningarna för produktion och filmuthyrning funnits sedan 1939.

Anders Sandrew har under några år haft planer på att uppföra bl.a. fyra inspelningshallar och ett filmlaboratorium på en 22.000 kvm stor tomt vid Tegeluddsvägen-Värtavägen på Östermalm i Stockholm. De planerna är nu skrinlagda.

Harald Molander slutar som produktionschef för Svensk Filmindustri och blir istället Filmstadens chef. (Ett arbete han har fram till 1963.)

Svensk Filmindustris ateljé, snickeri och förråd i S:t Eriks bryggeri på Garvargatan 17 på Kungsholmen i Stockholm skadas när en brand utbryter i samband med ett blixtnedslag den 14 juli. I förrådslokalerna förvarades bl.a. bolagets affärsarkiv, även Svenska Bios. Allt brann upp. Även snickeriets inventarier blev lågornas rov.
Svensk Filmindustri har haft tillgång till ateljén på Garvargatan sedan 1935. Carl Th. Dreyers film Två människor spelades in där 1944. SF återvände aldrig till Garvargatan efter branden.

AB Filmkopia flyttar sin laboratorieverksamhet från Bryggargatan 18 till Norra Stationsgatan 79-81 i Stockholm.

AB Film-Teknik har just installerat sina första framkallnings- och kopieringsmaskiner för 35 mm film på Råsundavägen 101.

Produktionsskostnaden för en svensk långfilm år 1941 är i genomsnitt 280.000 kronor. År 1948 har den stigit till 340.000 kronor.

Nöjesskatten för biografer fördubblas det här året. Som högst är den 39,2 procent.

Länk till annons för Philips optiska inspelningsutrustning.

Samfundet Svenska Filmingenjörer bildas. (Samfundet Svenska Film- och Televisionsingenjörer, SSFT, är fortfarande verksamt 2013.)

Förenta Nationernas generalförsamling antar en deklaration om de mänskliga rättigheterna.

I Sverige införs allmänt barnbidrag för barn upp till 16 år. Bidraget är på 260 kronor per barn och år. En förbättrad lag om allmän folkpension träder också i kraft. Ogifta får 1.000 kronor per år och makar 1.600 kronor per år.

Victor Hasselblad lanserar världens första enögda spegelreflexkamera för formatet 6x6 cm. Kameran har modellbeteckningen 1600F.

Vid S:t Eriksmässan i Stockholm presenterar Zeiss-Ikon VEB från Dresden den första moderna 35 mm spegelreflexkameran med pentaprisma, d.v.s. rättvänd sökarbild. Kameran heter Contax S.

Audio Engineering Society (AES) grundas i New York.

3M lanserar sitt första 1/4"-band på acetatbas - Scotch 111. (Bandet tillverkas fram till 1972-73.)

Eftersom den gamla Agfa-fabriken i Wolfen hör till DDR, har företaget låtit bygga en ny fabrik i Leverkusen, nära Köln. Där tillverkar man nu sitt första egna magnetband, Agfa F, på acetatbas. (Agfa F tillverkas fram till 1953.)

Ampex i USA börjar sälja sin första 1/4"-bandspelare, modell 200. Maskinen är konstruerad efter ingående studier av de Magnetophonebandspelare, tillverkade av AEG-Telefunken i Tyskland, som amerikanska militärer transporterat hem i krigets slutskede. Ampexmaskinens högsta bandhastighet är 60" (1,5 m/sek), och vid den hastigheten är frekvensområdet som återges 20Hz - 18kHz. Brukshastigheten är 30" (77 cm/sek).

En konverteringsutrustning framställs av RCA, som gör det möjligt att använda deras optiska tonkameror för inspelning på 35 mm magnetisk film.

Under en brittisk vecka i Stockholm anordnar det engelska bolaget Pye Ltd. televisionssändningar från China-Teatern i Berzelii Park till Nordiska Kompaniet på Hamngatan, där ett tiotal mottagare med bildstorleken 18 x 20 cm står uppställda.

SELA, Svenska Elektronik-apparater Aktiebolag, registreras den 5 maj för att bedriva ”handels- och fabriksrörelse i den elektriska och finmekaniska branschen”. Styrelsen utgörs av teknologen Lennart Fredrik Ljungberg, instrumentmakaren Morton Rudolf Henrik Martinsson samt ingenjören Per Sixten Evert Lingheim. Bland de först anställda finns Sten Hagberg, Tore Ljungberg och Sven Josephson. En av deras första produkter heter SELA T12, en kondensatormikrofon som hämtat drag av en Neumanns CMV 3.

Kemisten Paul Müller från Schweiz får Nobelpris i medicin för upptäckten av insektsmedlet DDT. Medlet hade lanseradts 1942 och ansågs riskfritt för människor. (Det totalförbjuds i Sverige i mars 1969.)

Staten Israel bildas.

Kalle Anka & C:o kommer ut som serietidning i Sverige.Ingmar Bergman

Hasse Ekman1949

Terrafilms Singoalla spelas in i svensk, fransk och engelsk version, till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. Normalt kostar en svensk film omkring 300.000 kronor.

Victor Sjöström slutar som konstnärlig ledare för Svensk Filmindustri. Någon ny anställs inte.

Samfundet Svenska Filmingenjörers filmvårdskommitté har noterat att filmkopior ofta blir repiga vid omspolning, däremot inte i lika hög grad av att löpa genom projektorn. I ett försök att minska slitaget beslutar därför branschen, enligt SSF:s rekommendation, att all biograffilm från den 1 augusti ska spolas upp på bobiner av amerikansk standardtyp (med inre spår). Tidigare har all biofilm distribuerats utan spolkärna.

Dessa företag i Stockholm säljer projektorer och utför ljudfilmsinstallationer enligt branschtidningen Biografägaren:

AGA
Amerikansk Ljudteknik AB
Biograftjänst
Ernst Dittmer AB
AB Fotoagenturen
Erik Johanssons El. Mek. Verkstad
Kinofa AB
Kinoteknik AB
Klangfilm
Skandinavisk Biografservice
Svenska AB Philips Kinoavdelning
Swedish Western Electric Company AB
Uniphon AB
Axel Öhlander

Lidingö
S:t Eriksgatan 54
Kungsgatan 29
Regeringsgatan 80
Mäster Samuelsgatan 23
Huvudstavägen 49
Hammarbyvägen 11
Smålandsgatan 40
Kungsgatan 36
Kungsgatan 29
Gävelgatan 18
Sveavägen 25-27
Västmannagatan 8
Malmskillnadsgatan 38


Klicka här om du vill läsa vilka ledande biografägare, distributörer, organisationer, producenter av långfilm, kortfilm och journalfilm samt ateljéer, laboratorier och tillverkare av biografutrustning i Sverige som annonserat i det här årets upplaga av Kinematograph Year Book.

Mao Zedong utropar Folkrepubliken Kina.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) bildas.

BASF lanserar ett 1/4"-band typ L-extra, med PVC-bas.
(Bandet tillverkas fram till 1954.)

Paillard Bolex i Schweiz börjar sälja en 16 mm fjäderdriven filmkamera, modell H16 Standard.

Arthur Millers pjäs En handelsresandes död uruppförs på Broadway i februari.

Den genomsnittliga produktionskostnaden för en amerikansk film är 1 miljon dollar. 1941 var kostnaden 400.000 dollar.

Två procent av de amerikanska hushållen har en TV-mottagare.

I tidskriften American Cinematographer annonseras de första mobila inspelningsmaskinerna för 17,5 mm perforerad magnetfilm. (Skälen till att man tar sig för att klyva 35 mm magnetfilm till 17,5 mm är ekonomiska och praktiska. Halva priset och halva vikten.)

Ampex i USA lanserar en 1/4"-bandspelare med modellbeteckningen 300. Bandhastighet 19/38 cm/s, snabbspolning med vinge.

Amerikanerna Frank H. McIntosh och Gordon J. Gow lanserar den första McIntosh-förstärkaren, modell 50W1. Uteffekten är 50 watt och distorsionen mindre än 1 procent mellan 20-20.000 Hz.

Engelsmannen Peter Walker lanserar Quad QA12/P, en 12 watt förstärkare med ett inbyggt försteg.

British Society of Cinematographer (BSC) grundas.

Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna släpps. (Fjärde och sista delen i Utvandrarserien kommer 1959.)

Antalet svenska radiolicensbetalare är uppe i 2 miljoner.Optisk tonkamera tillverkad av AGA-Baltic

”Under hela 40-talet användes det optiska ljudet. Första gången jag såg en bandspelare var 1947. Schamyl Bauman kom med en Soundmirror som hade pappersband. Man kunde bara spela in lite ljudeffekter men absolut ingen dialog, kvalitén var för dålig. I början av 50-talet kom AEG och Lyrec med sina bandspelare och det var en revolution.”
Pelle Lönndahl, i TM nummer 144 (4/96).
(Brush Development Corp. i USA lanserade 1946 en semiprofessionell bandspelare med namnet Soundmirror typ BK401.)
Början

1910-talet

1920-talet

1930-talet

1940-talet

1950-talet

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet


Till startsidan