Reklamblad från AGA-Baltic – 1945
(Originalmaterialet förvaras på KB)

Some of the outstanding characteristics of the Aga-Baltic sound recording equipments are robust and reliable construction, combined with exceptionally good quality, obtained by means of such new design details as the volume compressor amplifier and the logarithmic peak volume indicator. These latter devices not only assist the sound engineer in obtaining good quality but also prevent unnecessary repetitions and retakes, thereby saving valuable time.

The sound recording system is of the variable area type with centershutter. Noise reduction is accomplished by blocking out a portion on the center of each track.

The equipments are designed for use in studios as well as on location. Thus separate power supply units for connection to the a.c. main as well as to storage batteries are supplied. Furthermore the equipments can be delivered with or without ground noise reduction assembly and the larger type of equipment can also be supplied for push pull recording with double width sound track.

Among the new constructions, especially designed to help the sound engineer in his work, one notices:

The Volume Compressor, that changes the amplification according to the sound volume, thus giving more even modulation. This materially decreases the hazards introduced by erroneous microphone positioning or by movements of the actors.

A special delay circuit eliminates any tendency toward sound breathing, that otherwise would occur in a rapidly operating compression amplifier.

The Logarithmic Peak Volume Indicator, which so rapidly and faithfully follows the variations in the sound volume that the sound engineer has perfect control of the modulation within a range of 40 dB. The instrument moves from zero to full modulation in 0,02 seconds without any noticeable overswing and the delayed return makes the reading easy and non-tiresome for the eye.

Many of the film recorder operations take place automatically. For instance at the start of the sound camera the necessary connection of the recording galvanometer and the switchover of the exciter lamp and the monitor amplifier is done automatically. One single man is sufficient for the recording, as the film recorder can be handled from the control console by remote control.

The size of the galvanometer mirror is 1,5X2,5 mm resulting in an optical system with a speed sufficient for the use of positive film for sound recording without overloading the exciter lamp.

An exposure indicator for controlling the exposure and the exciter lamp adjustment is mounted on the film recorder. The visual light beam monitor is provided with a mechanical time base permitting a thorough control of the track. In case of the larger equipment the monitor loudspeaker is led from photocells directly excited by the modulated light beam.

A rotary stabilizer in conjunction with the Aga-Baltic double roller system is used to equalize the film motion.

A very easily operated communication system — including loud speaker — is built into the console.

The Aga-Baltic's manufacturing program for recording equipment comprises two main lines:


ULTRA Line
High class studio equipment which can also be operated from storage batteries for use on locations, with standard sound track or push pull track with double width, with or without ground noise reducing device, comprising:

Control equipment capable of handling six microphones with three volume compressors, logarithmic peak volume indicator, power amplifier, monitoring amplifier, control panel and mixerpanel.

Recorder equipment with film recorder, amplifier for photocell monitoring, ground noise reduction amplifier and controlpanel.

Power supply units in four cases, two for operation from a. c., two for operation from storage batteries.

Motor-generator set trunk mounted, delivering power for the film recorder and two cameras. The motor-generator is driven from storage batteries.


UNIVERSAL Line
Standard equipment for studio or location use, a. c. or battery operation with or without ground noise reducing device, comprising:

Recorder equipment trunk mounted, with film recorder, ground noise reduction amplifier and control panel.

Power supply units in two trunks, one for operation from a. c., one for operation from storage batteries. The equipment without noise reduction device utilizes a single power supply for both a. c. and storage battery operation.

Motor-generator set trunk mounted, delivering power for the film recorder and two cameras. The motorgenerator is driven from storage batteries.

Control equipment trunk mounted, capable of handling two microphones, with volume compressor, logarithmic peak volume indicator, power amplifier, monitoring amplifier and control- and mixerpanel.


ULTRA line Dimensions Net weights
Control equipment 0,82x0,74x0,45 m 93 kg
Rack 0,80x0,69x0,67 m 10 kg
A. C. power supply 0,46x0,43x0,49 m 53 kg
Storage battery power supply 0,46x0,49x0,22 m 20 kg
Recorder equipment 0,80x0,46x0,68 m 80 kg
Rack 0,80x0,69x0,67 m 10 kg
A. C. power supply 0,46x0,43x0,49 m 45 kg
Storage battery power supply 0,46x0,44x0,22 m 17,5 kg
Motor generator set 0,74x0,46x0,38 m 60 kg


UNIVERSAL line Dimensions Net weights
Control equipment 0,72x0,56x0,36 m 50 kg
Rack 0,64x0,63x0,80 m 10 kg
Recorder equipment 0,74x0,52x0,66 m 73 kg
Rack 0,66x0,54x0,72 m 10 kg
A. C. power supply 0,46x0,43x0,49 m 50 kg
Storage battery power supply 0,46x0,43x0,22 m 17 kg
A. C. and storage battery supply
(used tor equipment without noiseless)
0,76x0,28x0,33 m 45 kg
Motor generator set 0,74x0,46x0,38 m 60 kg


AGA:s mobila inspelningsmixer.

Två mikrofoningångar finnas, vardera med ett rörs separat förstärkning före övergången till en gemensam förstärkarkanal med huvudvolymkontroll, kompressionsförstärkare med reglerbar kompression, och sist slutsteg samt en logaritmisk toppvoltmeter som utstyrningsinstrument.

Längs mixerns vänstra kant finns en rad kontakter för anslutning av mikrofoner eller annan ledning med signal som skall förstärkas.

De båda översta kontakterna är parallellkopplade och gå till mikrofonförstärkare I så att två mikrofoner samtidigt kan vara anslutna till denna. Nästa kontakt går till mikrofonförstärkare II. Mikrofoningångarnas anpassningsimpedans är 50 ohm.

Därunder finns en kontakt för anslutning till fotocell-ledning och användes endast i samband med ljudfilmskamera.

Nästa kontakt, ingång III, är direkt ansluten via volymkontroll III (högohmig ingång) till den gemensamma förstärkarkanalen.

De övriga två kontakterna, ingång IV och V, är högohmiga anslutningar till anodsidan i respektive mikrofonförsärkare I och II. Medelst de båda omkopplarna under kontaktraden kunna ingångarna IV och V inkopplas. Därvid urkopplas ingångarna I och II med sina förstärkare. Dessutom kan man med en av dessa omkopplare förvandla det första röret i den gemensamma kanalen till tongenerator enligt RC-principen och sålunda erhålla en konstant ton vid trimning av förstärkning, kompression, utstyrningsmätning och gravering.

Under omkopplarna finns en inbyggd kommandomikrofon. Denna användes i samband med en väskhögtalare, som placeras ut vid inspelningsplatsen och medelst särskild kabel anslutes till förstärkaren. Kommandomikrofonen fungerar endast när man trycker på knappen under mikrofonen. Närmast till höger finner man sedan reglagen för de båda mikrofonförstärkarkanalerna I och II, diskantfilter, basfilter och volymkontroll. Därefter volymkontroll III (för ingång III) och huvudvolymkontrollen.

Av de båda instrumenten är det vänstra ett kontrollinstrument, som normalt visar kompressionen men vid inkoppling av en mätsladd kan användas för kontroll av katodströmmen i de olika förstärkarrören. Det högra instrumentet visar utstyrningen och är kopplat som logaritmisk toppvoltmeter.

Ytterligare en rad kontroller, uppifrån: reglage för ljudstyrkan i kontrollhögtalaren, kompressionskontroll och ett speciellt filter för brant avskärning av höga och låga frekvenser. Inställningsvredet för detta har tre lägen.

I första läget är filtret helt urkopplat, i andra läget avskäres endast höga frekvenser och i tredje läget skäres både låga och höga frekvenser. Avsikten med bortskärning av höga frekvenser är att förhindra uppkomsten av sådana störningar inom det nyttiga frekvensområdet, som kunna uppkomma genom intermodulation vid disorsion hos frekvenser, som ligger över det återgivna frekvensområdet. Avskärningen börjar vid 6.500 p/s och har vid 8.500 p/s minskat förstärkningen 20 dB.

På den lågfrekventa sidan börjar avskärningen vid 125 p/s och minskar sedan förstärkningen 12 dB per oktav. Ändamålet med denna avskärning är att minska störningar från bullrande ljud bl.a. sådat, som uppkommer då mikrofonen utsättes för blåst samt det onaturliga framhävandet av låga frekvenser i lokaler med dålig akustik.

Dessutom finnes en reostat för reglering av glödspänningen. Medelst en tryckknapp omkopplar man samtidigt kontrollinstrumentet för avläsning av glödspänningen. Lampa och tryckknapp för signalering mellan förstärkaren och tonkamera finnas.

Texten är nedkortad och kommer från
AGA-nyheter Nr 3, oktober 1947,
”Inspelningsbuss till Polen”.
(Originalmaterialet förvaras på KB)


Här kan du läsa mer om hur en tonkamera fungerar.


Till startsidan