Folkan på Östermalmstorg i Stockholm 1942
Ritningen är stor. Du måste förmodligen skrolla.

År 1942 tog Europa Film över hyreskontraktet för Folkteatern (Folkan), på Östermalmstorg i Stockholm och använde salongen som biograf. Premiär blev det den 20 november med Cecil B. de Milles film Skörda i den vilda stormen. I slutet av året sökte Europa Film bygglov för att uppföra en brandvägg mellan scen och salong så att scenen skulle kunna användas som filmateljé. Filminspelningsverksamheten skulle bedrivas av Film AB Imago (Sven ”Massa” Nygren) som hyrt scenutrymmet av Europa Film. Imago disponerar även teaterns loger, sminkrum, syateljé, rekvisitaförråd och verkstäder. Svenska Dagbladet skrev den 13 december 1942: ”Ateljéytan har de ansenliga måttet av 30x17 meter och höjden, som är av sådan betydelse för den moderna filmtekniken, är en av de mest betydande i någon skandinavisk filmateljé. Ljudisoleringen är fullständig och golv samt väggar av det rätta materialet. Ateljén är också varm och ombonad, vilket är av största betydelse för filmarbetet.”

Enligt filmfotografen Jan Lindström, som började arbeta på Europa Film 1948, användes Folkan-ateljén,
på hans tid, bara till reklamfilmsinspelningar eftersom det inte gick att ha övertidsarbete i ateljén. Man fick ju inte störa biografföreställningarna och ville heller inte bli störd av biografljudet. Folkan blev teater igen i början av 50-talet.
Till startsidan