Svenska filmföretag som annonserat i
Kinematograph Year Book 1935, London


Tillverkare av biografutrustning m.m.

Aga-Baltic, Stockholm. Tel. Namnanrop : Aga-Baltic Ljudfilm.

Biografägarnas Inköpsforening, Kungsgatan 13, Stockholm. Tel. 209466.

Ernst Dittmer, S :t Eriksgatan 69, Stockholm. Tel. 362019, 330246.

Fototon, Hornsgatan 65, Stockholm. Tel. 405785.

Erik Johanssons El Mek. verkstad, Kungsgatan 84, Stockholm. Tel. 530824.

Kinoton, Östra Förstadsgatan 48, Malmö. Tel. 21957.

Klangfilm, Sveavägen 21-23, Stockholm. Tel. Xamnanrop : A.E.G.

Skand, Kinematograffabr., Kungsgatan 29, Stockholm. Tel. 103475, 2101120.

Svenska Aktiebolaget Philips, Kinoavd. Tel. Philips Lampor.

Weichert & Carls, Kungsgatan 65, Stockholm. Tel. 116101.

Axe! Ohlander, Drottninggatan 50, Stockholm. Tel. 103082.


Kinematograph Year Book 1937

Tillverkare av biografutrustning m.m.

A.E.G., Ljudfilmsavdelning, Sveavägen 21-23, Stockholm.

Aga-Baltic, Kungsgatan 13, Stockholm.

Biografägarnas Inköpsförening, Kungsgatan 13, Stockholm.

Ernst Dittmer, A.-B., Kungsgatan 10, Stockholm.

Fototon, Hornsgatan 65, Stockholm.

Erik Johanssons El Mek. verstad, Kungsgatan 84, Stockholm.

Kinoton, Östra Förstadsgatan 48, Malmö.

Klangfilm, Sveavägen 21-23, Stockholm.

Maskinfirman Frigus, Göteborg, "Holmia," Lilla Bommenstorg 2.

Philips, Kinoavdelningen, Gävlegatan 18, Stockholm.

Skandinavisk Biografservice, Malmö.

Weichert & Carls, Kungsgatan 65, Stockholm.

Axel Ohlander, Drottninggatan 50, Stockholm.


Ateljéer och laboratorier

A.-B., Film Labor, Regeringsgatan 109, Stockholm.

A.-B. Filmtext, Bryggargatan 18, Stockholm.

Aktiebolager Kinocentralen, Drottinggatan 47, Stockholm.

Cromo Film A.-B., Djurgårdsslätten, Stockholm.

Hasselblads Fotografiska, Aktiebolag, Göteborg.

Ideal Filmlaboratorier, A.-B., Kemiska filmtexter, Hamngatan 22, Stockholm.

Irefilm, A.-B., Kungsgatan 8, Stockholm.

Nordiskt Filmlaboratorium, A.-B., Kunsgatan 8, Stockholm.

Svensk Filmindustri, Filmstaden, Råsunda, Stockholm.


Kinematograph Year Book 1939

Föreningar och organisationer

Sveriges Biograf- och filmkammare, Vallingatan 44, ordf. Olof Andersson, sekr. Nils Sjöblom.

Svenska Filmklubben, ordf. Oscar Björkman, sekreterare Nils Sjöblom, klubbmästare Sven J. B. Lundin, skattmästare O. Lindström.

Svenska Filmsamfundet, Vasagatan 9, preses E. W. Olson, sekr. Gösta Werner.

Svenska Film-och Biografföreningen, Drottninggatan 9.

Sveriges Biografägareförbund, Sveavägen 29.

Sveriges Filmuthyrareförening, Hamngatan 22.

Filmens Skytteklubb, ordf. Evald Svensson, sekr. C. A. Colde, kassör Per Håkansson.

Filmpublicisternas Förening, Kungsgatan 7, ordf. Ragnar Allberg, sekr. Remo Ciacelli, klubbmästare Wilhelm Sörensen.

Filmägarnas kontrollförening u. p. a., Drottninggatan 78, 5 tr.

Film-Teknikern, c/o I. Bennewitz, Ystadsgatan 32a, Malmö.

Föreningen Filmkamraterna, ordf, Paul Flodin, sekreterare Sven W. Carlsson, kassor Viktor Sandquist, klubbmästare Gösta Wadsten.

Föreningen Svenska Filmtekniker, ordf. Pelle Persson, v. ordf. Julius Jaenzon, sekr. Hilmer Ekdahl, kassör Gustaf Boge.


Filmuthyrare

Alba Film, A.-B., Vasagatan 40.

Alliansfilm, Vasagatan 40.

Andersons Filmbyra, Albin, Vasagatan 9.

Anglo Film, A.-B. Regeringsgatan 109.

Columbia, Film A.B., Kungsgatan 48.

EuropaFilm,A.-B.,Kungsgatan24.

Filmdepoten, Drottninggatan 10.

Fox-Film, A.-B., Kungsgatan 37, 8 tr.

Fribergs Filmbyrå, A.B., Malmskillnadsgatan 39, 3 tr. (Centrum).

International Film, Kungsgatan 33.

Irefilm, A.-B., Kungsgatan 10.

Metro-Goldwyn-Mayer A.-B., Kungsgatan 65, 2 tr.

National Film, Aktiebolag, Kungsgatan 44, 6 tr.

Nordisk Tonefilm, Svensca A.-B., Kungsgatan 33, 6 tr.

Paramount Filmaktiebolaget, Hamngatan 22.

Rl-Film, A.-B., Kungsgatan 17.

R.K.O. Radio Films A.-B., Vasagatan 16.

Rosenbergs Filmbyra, Oscar, Kungsgatan 44, 7 tr.

Stockholm Film, Kungsgatan 44.

Svea Film, A.-B., Kungsgatan 29, 9 tr.

Svensk Filmindustri, A.-B., Filmuthyrningen, Kungsgatan 36 (Centrum).

Svensk Filmindustris, A.-B., avdelning för skolfilm m.m., Kungsgatan 36 (Centrum).

Svensk Talfilms Distributionsbyrå A.-B., Drottninggatan 47.

Sveriges Biografägares Distributionsbyrå, A.-B. (S.B.D.), Kungsgatan 29.

Terrafilm, A.-B., Kungsgatan 29.

United Artists A.-B., Kungsgatan 13.

Universal Film, Aktiebolag, Kungsgatan 7.

Warner Bros.-First National, Film A.-B., Kungsgatan 44.

Wivefilm, A.-B., Drottninggatan 47.


Tillverkare av biografutrustning

A. E. G., Ljudfilmsavdeln., Sveavägen 21-23.

Aga-Baltic, Kungsgatan 13.

C. B. Laboratories A.-B., Birkagatan 1.

Ernst Dittmer, A.-B., Kungsgatan 10, 1 tr.

Ing.-firman Fototon, Hornsgatan 65.

Maskinfirman Frigus, Göteborg, " Holmia," Lilla Bommens torg 2.

Philips, Kinoavdelningen, Gävlegatan 18.

Skandinavisk Biografservice, Kungsgatan 29, 7 tr.

Zeiss Svenska Aktiebolag, Kungsgatan 33, 1 tr.


Laboratorier

A.B. Film-Labor, Regeringsgatan 109.

A.B. Filmtext, Bryggargatan 18, 5 tr.

A.B. Filmtryck (filmtester), Sveavägen 21-23, 6 tr.

A.B. Hollywoods Filmlaboratorium, Rotebro.

Aktiebolaget Kinocentralen, Drottninggatan 47.
Upptagningar, kopiering, perforering, filmtexter m.m.

Ideal Filmlaboratorier A.-B., Textlaboratoriet, Regeringsgatan 39.

Iirefilm, A.-B., Kungsgatan 10, 1 tr.

Nordiskt Filmlaboratorium, A.-B., Kungsgatan I0.

Svensk Filmindustri, Filmstaden, Råsunda.


Kinematograph Year Book 1949

Föreningar och organisationer

Statens Biografbyrå (Censuren).
Censor: Jan Gunnar Lindström. Kungsgatan 38, Stockholm.

Sveriges Biografägareförbund, Kungsgatan 18, Stockholm.

Svenska Filmteknikernas Förening, c/o Thermaenius, Kummelvägen 24, Ålsten.

Filmkamraterna, c/o, G., Wadsten, RKO Radio Films, Vasagatan 16, Stockholm.

Svenska Filmsamfundet, Mr. Arne Bornebusch, Johannesgatan 2, Stockholm.

Filmhistoriska Samlingarna, Einar Lauritzen, Tekniska Museet, Stockholm.

Sveriges Biograf- och Filmkammare, c/o Carl Anders Dymling, Kungsgatan 36, Stockholm.

Föreningen Sveriges Filmproducenter, Biblioteksgatan 9, President : S. Munck.

Sveriges Filmuthyrareförening, c/o Carl P. York.

Filmägarnas Kontrollförening, c/o C. P. York, Paramount Film, Hamngatan 22, Stockholm.


Distributörer

Columbia Film, Kungsgatan 48, Stockholm.

Continent Film, Nybrogatan 16, Stockholm.

Film AB Eagle-Lion, Kungsgatan 15, Stockholm.

Europa Film, Kungsgatan 24, Stockholm.

Fox Film, Kungsgatan 37, Stockholm.

Fribergs Filmbyrå, Malmskillnadsgatan 39, Stockholm.

Kungsfilm, Kungsgatan 30, Stockholm.

Metro-Goldwyn-Mayer, Kungsgatan 16-18, Stockholm.

Minerva Film, Upplandsgatan 18, Stockholm.

Monark Film, Kungsgatan 65, Stockholm.

Nordisk Tonefilm, Apelbergsgatan 58, Stockholm.

Nymans Filmbyrå, Mäster Samuelsgatan 3, Stockholm.

Paramount, Hamngatan 22, Stockholm.

Paris Film, Kungsgatan 30, Stockholm.

RKO Radio Films, Vasagatan 16, Stockholm.

Rosenbergs Filmbyrå, Kungsgatan 44, Stockholm.

Sandrew-Bauman Film, Kungsgatan 65, Stockholm.

Silverfilm, Nybrogatan 28A, Stockholm.

Skandinavien Film, Kungsgatan 16-18, Stockholm.

Stockholm Film, Kungsgatan 16-18, Stockholm.

Svanfilm, Kungsgatan 15, Stockholm.

Svea Film, Kungsgatan 29, Stockholm.

Svensk Filmindustri, Kungsgatan 36, Stockholm

Svensk Talfilms Distributionsbureau, Vasagatan 9, Stockholm.

Sverige Film, Kungsgatan 29, Stockholm.

Tellus Film, Norrlandsgatan 15B, Stockholm.

Terra Film AB, Skeppargatan 8, Stockholm.

United Artists, Norrlandsgatan 15B, Stockholm.

Universal Film, Kungsgatan 7, Stockholm.

Warner Bros Film AB, Kungsgatan 44, Stockholm.

Wivefilm (Korda-London Films), Kungsgatan 16-18, Stockholm.


Långfilmsproducenter

Europa Film, Kungsgatan 24, Stockholm.

Fribergs Filmbyrå, Malmskillnadsgatan 39, Stockholm.

Filmo, Saltmätaregatan 8A, Stockholm.

Imago Film AB, Nybrogatan 28A, Stockholm.

Kungsfilm AB, Kungsgatan 30, Stockholm.

Minerva Film, Upplandsgatan 18, Stockholm.

Nordisk Tonefilm, Appelbergsgatan 58, Stockholm.

Sandrew-Bauman Film, Kungsgatan 65, Stockholm.

Silverfilm, Nybrogatan 28A, Stockholm.

Studiofilm, Biblioteksgatan 24, Stockholm.

Svea Film, Kungsgatan 29, Stockholm.

Svensk Filmindustri, Kungsgatan 36, Stockholm.

Svensk Talfilm, Drottninggatan 47, Stockholm.

Terra Film, Skeppargatan 8, Stockholm.

Wivefilm, Kungsgatan 16-18, Stockholm.


Kortfilmsproducenter

Arme-, Marin- och Flygfilm, Riddargatan 23B, Stockholm.

Europa Film, Kungsgatan 24, Stockholm.

Futurum Film, Pixbo, Göteborg.

Kinocentralen, Drottninggatan 47, Stockholm.

Sandrew-Bauman Film, Kungsgatan 65, Stockholm.

Seth Hesslin, Drottninggatan 47, Stockholm.

Star Film, Hälsingegatan 7, Stockholm.

Svensk Filmindustri, Kungsgatan 36, Stockholm.


Journalfilmsproducenter

Futurum Film, Pixbo, Göteborg.

SF-Journalen, Svensk Filmindustri, Kungsgatan 36 Stockholm.


Ateljéer

Svensk Filmindustris ateljéer, Filmstaden, Råsunda.

Europa Studio, Sundbyberg.

Centrumateljeerna, Stockholm. (Ägda av Sandrew-Bauman Film.)

Sandrew-Bauman Film, Stockholm och Novilla.


Laboratorier

Armé- Marin- & Flygfilm, Riddargatan 23B, Stockholm.

Bladh & Löfstedt AB, Norrlandsgatan 13, Stockholm.

Film-Labor AB, Regeringsgatan 109, Stockholm.

Filmkopia AB, Stockholmsvägen 2, Solna.

Hansa Foto, Drottninggatan 86, Stockholm.

Hollywood Filmlaboratorier AB, Rotebro.

Ideal Filmlaboratorier, Bryggargatan 18, Stockholm.

Kinocentralen, Drottninggatan, 47, Stockholm.

Svensk Filmindustri AB, Filmstaden, Solna.


Tillverkare av biografutrustning m.m.

Aga-Baltic AB, Stockholm.

Amerikansk Ljudteknik AB, St. Eriksgatan 54, Stockholm.

Ernst Dittmer AB, Regeringsgatan 80, Stockholm.

AB Fotoagenturen, Mäster Samuelsgatan 23, Stockholm.

Kinofa AB, Hammarbyvägen 11, Stockholm.

Kinoteeknik AB, Smålandsgatan 40, Stockholm.

Klangfilm, Kungsgatan 36, Stockholm.

Arne Landquist, Kungsgatan 65, Stockholm.

Skandinavisk Biografservice, Kungsgatan 29, Stockholm.

Svenska Aktiebolaget Philips, Gävlegatan 18, Stockholm.

Swedish Western Electric Co. AB, Sveavägen 25-27, Stockholm.

Zeiss Svenska AB, Kungsgatan 33, Stockholm.

Axel Ohlander, Malmskillnadsgatan 38, Stockholm.


Ledande biografägare

Svensk Filmindustri (94 biografer), Kungsgatan 36, Stockholm.

Svenska Förenade Biograf AB (44), Kungsgatan 24, Stockholm.

Films med dotterbolag AB (28), Kungsgatan 44, Stockholm.

Royal Film AB (21), Kungsgatan 65, Stockhohn.

Stjärn-Biograferna AB (20), Kungsgatan. 35, Stockholm.

Östgötabiografen AB (61), Norrkoping.

Folkbiografernas Biografkedja Småland (55), Norrhult.

J. W. Johansson (37), Ekersgatan 31B, Örebro.

Gunnar Björnberg (35), Ringvägen 110, Stockholm.

Moje Nordberg, (29), Alvesta.

Ångermanlands Folkbiografer (25), Hans Vestin, Fack 34, Lugnvik.

Claar & Co. (24), Gislaved.

J. Th. Jonsson (21), Hässleholm.

Till startsidan