Europa Films studiolokaler, 1941
Europa Films studiolokaler.
Entrén vid den röda pilen.

Europa Films första mixanläggning kan ha legat i de två rummen längst ner i den vänstra inspelningsateljén, den som kom att kallas för A-hallen. Men än så länge är det ingen som vet med säkerhet.

Inspelningsateljén till vänster kom alltså att kallas för A-hallen. Den blev så småningom Stora mixen och Musikstudio 2. Mittenhallen är B-hallen och den högra C-hallen. Trappan till höger innanför entrédörren ledde upp till en kantin.

Den stora verkstaden mellan A- och B-hallen var ett snickeri. Lokalerna högst upp, bakom B-hallen och ut mot Bällstaån, var smedja, el- och finmekanisk verkstad. B-hallens övervåning rymde sminkloger, handförråd för rekvisita samt rum för verkmästare.

Garaget var 8,5 meter djupt och hade stor takhöjd. När Europa Film började slå sig på musikinspelning i B- och C-hallarna användes det här utrymmet som kontrollrum och kallades då Ljudgaraget.Del av garageritning från 1936.


Europa Films administrationsbyggnad, 1942Administrationsbyggnadens bottenplan.
Serviceavdelningen flyttade så småningom in i lokalerna längst till vänster,
annars var det mest kontor på det här planet.
Administrationsbyggnaden, en trappa upp. Restaurangen till vänster.
Den högra delen med sminkloger blev med tiden klipprum och överspelningsrum.

Det fanns två matsalar på Europa Film i Mariehäll. En med vita dukar på borden för direktörer, regissörer och skådespelare, och en enklare för arbetare. Så var det även på Svensk Filmindustris huvudkontor och ute i Filmstaden.

Den stora, längst ner till vänster, var arbetarnas. Den lilla, högst upp till vänster, var ledningens.
Adminstrationsbyggnadens översta våning.
I mitten på ritningen står ”framkallningsrum” och tre ”sköljbassäng”.
Om det någonsin blev på det viset återstår att ta reda på.
Administrationsbyggnadens källarplan.

Så här såg restaurangen ut från början av 60-talet och framåt.
Klicka här om du vill se en plan över Europa Films lokaler åren 1970 och 2000.


Europa Film i Mariehäll, omkring 1945
Det vänstra huset i skissens överkant är Europa Films administrationsbyggnad som togs i bruk 1942. Höger om den syns de tre ateljéerna med sina sadeltak.

I den lilla fristående byggnaden, hitom ateljékomplexet, fanns en snickar-, målar- och gipsverkstad.

Till höger i skissens mitt, vinkelrätt mot verkstaden,
syns en stor förrådsbyggnad för kulisser och rekvisita. Den var byggd av trä i två våningar och stod färdig för slutbesiktning i augusti 1942.

Till vänster i nederkant sträcker sig den L-formade kulissgatan, som även tjänade som förråd. Det började planeras 1944 och slutbesiktigades året därpå.

Till höger längst ner kasematterna med sina skorstenar. Anläggningen var täckt av jord och liknade ett skyttevärn.
Verkstadsbyggnaden, ritning från 1936.
Portvaktsstuga, ritning från 1937.
Portvaktsstugans placering vid den gamla A-hallen. Ritning från 1937.