Idealfilm/SR & SVT filmlaboratorium
Sandhamnsgatan 39 i Stockholm

Laboratorieverksamheten berdrevs på de två översta våningarna.
Du kan skymta vindsvåningens takkupor.
Den här bilden kommer från www.hitta.se


1932 sökte Oscar I. Ertnæs (1904-1993) patent på en metod att prägla texter direkt på filmkopiorna. Han blev med tiden en av de stora på området och patentet kom att få stor betydelse för hans bolag Idealfilm AB (Ideal Filmlaboratorier AB), som bl.a. kom att ägna sig åt att texta filmer och tillverka textningsapparatur.

1937-39 hade Idealfilm sitt textlaboratorium på Hamngatan 22 i Stockholm och sitt filmlaboratorium på Kungsgatan 44.

1940 hade textlabbet flyttat till Regeringsgatan 39, medan filmlabbet låg kvar på Kungsgatan 44.

1941 låg textlabbet på Sveavägen 21-23 och filmlabbet kvar på Kungsgatan 44.

1942 låg filmlabbet på Sveavägen 21-23 och kontoret på Sveavägen 28-30.
(Filmtext AB höll sedan några år till på Bryggargatan 18.)

1943-47 hade Idealfilm hela sin verksamhet förlagd till Bryggargatan 18.
(Filmtext AB försvann.)

1948 hade Idealfilm flyttat till Sandhamnsgatan 39, hörnet Östhammarsgatan. Huset hade källare, suterrängvåning, bottenvåning, två våningsplan samt vindsvåning. Idealfilm hyrde våning 2 och en del av vindsvåningen.
Klicka här om du vill se en planritning från 1947 över de båda våningarna.

En patenttvist om textning och textmaskiner mellan Idealfilm och Filmkopia slutade med att Filmkopia gick i konkurs 1962. Oscar I. Ertnæs tog över Filmkopia, slog ihop bolaget med sitt eget Idealfilm och bildade Nordisk Filmkopia. Det nya bolagets adress blev Filmkopias, Norra Stationsgatan 79-81.

1963 hyrde Sveriges Radio Idealfilms laboratorieutrustning och lokaler på Sandhamnsgatan 39 och startade ett eget filmlaboratorium.

1979 bildades Sveriges Television AB.

1983 flyttade SVT:s filmlaboratorium från Sandhamnsgatan till Tullvaktsvägen 2-8.


Laboratoriechefer genom åren hos Sveriges Radio och Sveriges Television:
Först ut var Pelle Persson, som tidigare hade jobbat hos Sandrews och på Film-Labor. Civilingenjör Bengt Orhall tog över 1967 och slutade 1974 för att i april 1975 bli VD för Film-Teknik. Från 1 februari 1975 blev det Anders Orrings tur, utbildad i fotografisk kemi vid KTH. Men han slutade redan den 29 september 1976 och gick över till Film-Labor där han blev VD. Då tog Kjell Sörhed över. Anders Orring kom tillbaka som chef för labbet från den 1 januari 1985.

Den här bilden är fotograferad i april 2011.
Industrifastigheten har blivit ett bostadshus och växt på höjden.


Till startsidan