AGA-Baltics biografförstärkare, 1940.

Ur Biografägaren, 15 maj 1940:

De nya Aga-Baltic förstärkarna: ”Effekt”, ”Premiär”, ”Standard” och ”Stereofonic” — den kompletta förstärkarserien.
Den nya förstärkarserien bjuder på mycket intressant. På grund av utvecklingen inom ljudupptagningsområdet, som gått mot allt större volymområden, har utgångseffekten på de olika förstärkarna avsevärt ökats. 
Gemensamt för serien Effekt-, Premiär- och Stereofonic-förstärkarna är sålunda bl.a. att de nya slutrören äro av s.k. ståltyp med högre verkningsgrad och lägre distorsion. Vidare har selénmetallikriktare för likströmmen till tonlampan fått ersätta rörlikriktaren. Selénmetallikriktare har ju på båglampsområdet visat sin stora överlägsenhet gentemot rörlikriktarna, och det torde uppskattas av all biografägare, att denna driftsäkra och ekonomiska likriktartyp nu även återfinnas i förstärkaren. Frekvenskarakteristiken motsvarar normerna för Cellhögtalaren. Effekt- och Premiär-förstärkarna ha inbyggd kontrollhögtalare och dessutom alla manöverorgan hopbyggda till en enda panel, varigenom bekvämare ”körställning” erhålles. Till samtliga typer kan anslutas den nya Reservförstärkaren, vilken kan inkopplas med några enkla handgrepp i stället för den ordinarie förstärkaren. Stereofonic-förstärkaren [bild till höger], som är den största i serien, består av två exakt lika förstärkarenheter sammanbyggda i ett stativ med erforderliga kontroll- och omkopplingsanordningar. Den är konstruerad för stereofoniskt ljud och är sålunda direkt anslutningsbar till tontillsatser med dubbla fotoceller. Vid standardfilm erhålles med detta system 100-procentig förstärkarreserv. Krafig kontrollhögtalare och mätinstrument graderat i procent ge maskinisten möjlighet att ständigt hålla ljudkvaliteten på toppen. Vardera förstärkaren har icke mindre än 37 dB utgångseffekt motsvarande 30 watt. Detta i förening med de sinnrika anordningarna för bas- och diskantkontroll gör det möjligt att även i de största lokaler återge varje film med rätt styrka och klangläge. — Standardförstärkaren är idealisk för mindre och medelstora lokaler. En värdefull detalj är en regleringsanordning med vilken förstärkarens spänning kan hållas vid ett visst värde, även om nätspänningen kraftigt varierar.Förstärkare modell Premiär

Omkopplarna till höger om volymkontrollen
reglerar bas- och diskant samt väljer film, grammofon mm.


Låg brumnivå, 30 mV över 500 ohm.
Distorsionen är under 2 %.
Frekvensgång 25-10.000 Hz.
Förstärkare modell Effekt


Tontillsats modell Standard


Tontillsats modell Premiär

Till startsidan