1910

Svenska Biografteatern har beslutat att mottot för sommarens inspelningar av Regina von Emmeritz och Järnbäraren ska vara ”Svensk Kinematografisk Konst”. För att nå upp till sina försatser har bolaget engarerat skådespelare och regissör från Operan och Dramatiska Teatern i Stockholm.
Regina von Emmeritz får sin premiär på stockholmsbiografen i Blanchs den 14 november. Filmen går 44 gånger i sträck på Cosmorama i Göteborg, där den börjar visas den 28 november. Det artar sig till en stor framgång för Svenska Bio, som spenderat 20.000 kronor på inspelningen.

Biografägaren och nyblivne filmproducenten Frans Lundberg i Malmö spelar in sin första film. Den heter Värmländingarna, och får premiär på Stora Biografteatern på Södra Tullgatan 3 i Malmö den 27 oktober. Filmen är 580 meter lång, 32 minuter. Mellan åren 1910-12 gör Frans Lundberg drygt tjugo längre spelfilmer i sin utomhusateljé på Södra Förstadsgatan i Malmö. Dessutom gör han en hel del korta ljudfilmer. När Värmländingarna har premiär i Finland lär en del avsnitt i filmen haft synkroniserad sång och musik från grammofonskivor.

Redaktör Lars Bergström bildar Biograf AB Victoria, och övertar Stockholms största biograf, Brunkebergs-Teatern, med plats för 530 besökare. Det nya bolagets ändamål är ”att befrämja en god och sund utveckling af biografverksamheten i vårt land och såmedelst motverka de i hög grad skadliga och fördärfliga afarter på ifrågavarande område”.

Svensk-Amerikanska Filmkompaniet blir aktiebolag. Bolaget har lokaler på Drottninggatan 66 i Stockholm och ägnar sig i huvudsak åt filmuthyrning och försäljning av projektionsapparater.

John Bergqvist har genom sitt bolag Etablissement Viking i Linköping blivit generalagent för Kinemacolor. Under året förevisar han uppfinningen i Sverige.

Den danska filmen Afgrunden (1910) har premiär i Stockholm den 15 oktober. Filmen är regisserad av Urban Gad, med Asta Nielsen i huvudrollen, och den håller sig kvar på olika stockholmsbiografer ett helt år. Inspelningen kostade 10.000 kronor och tog 14 dagar att genomföra.

Franska Pathé Frères upprättar en filial i Stockholm med Siegmund Popert som chef. (Malmö får Pathé-filial 1912 och Göteborg 1914. I SFI:s filmdatabas finns c:a 40 svenska filmer med Pathé som producent åren 1910-17. Numa Petersons Handels- & Fabriks-Aktiebolag hade tidigare varit ensamförsäljare av Pathés filmer och utrustning. Men när Pathé-filialen tog över ruljangsen började det gå dåligt för Numa Peterson, som gick i konkurs 1911. Pathés svenska filial blev en del av Filmindustri AB Skandia när det bolaget bildades 1918.)

Klicka här om du vill titta på några bioannonser från 1910.

Eugène Lauste, född i Frankrike men huvudsakligen verksam i USA och England, konstruerade 1905 ett optiskt filmljudsystem med både bild och ljud för första gången på samma filmremsa (sound-on-film). Ljudspåret i hans första konstruktion hade varierande täthet, variable density. Nu har han förbättrat sin utrustning genom att använa en spegelgalvanometer (i princip ett vridspoleinstrumentet) som ljusventil. Med den nya metoden får ljudspåret för första gången en varierande spårbredd, variable area. Första världskrigets utbrott och Eugène Laustes dåliga ekonomi gör dock att han aldrig får möjlighet att vidareutveckla sin uppfinning.

Var femte svensk lever i USA. År 1900 bodde det fler svenskar i Chicago än i Göteborg. (Mellan 1865-1914 emigrerade 20 procent av Sveriges befolkning, närmare 1,2 miljoner mänskor, till USA.)

”Flygbaronen” Carl Cederström erövrar aviatörcertifikat nr 74 i Frankrike. Vid hemkomsten får han svenskt aviatördiplom nr 1.

Ask & Nyrop i Landskrona bygger det första svenska flygplanet. Maskinen kallas Gräshoppan och lättar första gången från exercisfältet i Ljungbyhed.

Johan Alfred Ander giljotineras på Långholmen i Stockholm. Det är den sista avrättningen i Sverige.

Sverige har 1200 mil järnväg. Det finns 1500 bilar i landet.

Elin Wägners roman Pennskaftet släpps.”Att [...] beledsaga filmerna med livfullt och dramatiskt framförda föredrag var [...] ganska vanligt bland en del filmförevisare som ej ville kosta på musik till filmerna. En del berättade filmens innehåll före visningen medan åter andra försökte sig på att under filmens gång ensamma muntligen utföra alla rollerna, alltifrån den unga oskuldsfulla flickan och den ädle unge mannen till den nattsvarta boven och den grymme fadern.”
Med dragspelet i högsätet, av Carl Jularbo
Stockholm, 1946

Om biogafägare Frans Lundberg i Malmö berättas:
”När indianerna rusade fram på duken i vild ritt och sköt med sina bössor, stod Lundberg bakom en sängkammarskärm, men så att han kunde se vad som utspelades på duken, och sköt av det ena revolverskottet efter det andra. Han hade en revolver i vardera handen, och de lösa skotten smällde, så det dundrade i lokalen utom att den blev fylld av krutrök.”
När filmen kom till Sverige, Bengt Idestam-Almquist (Robin Hood),
Norstedts förlag, 1959

”Det var ganska arbetsamt att vara biopianist”, berättar fröken Elvira Lindeberg i Nässjö för Östgöta-Correspondenten. ”Kvällen innan en premiär fick man se filmen och så skulle man välja lämpliga pianostycken till den. Sedan gällde det att passa in dessa i filmens handling ... Dessutom skulle man sköta en del ljudeffekter. När någon knackade på en dörr eller sköt av ett pistolskott fick jag knacka i pianot eller slå på pianolocket.”
När filmen kom till Sverige, Bengt Idestam-Almquist, (Robin Hood)
Norstedts förlag, 1959
Pathé Frères


1911

Sverige införa filmcensur. Statens Biografbyrå inrättas.

Svenska Biografteatern flyttar till Stockholm och bygger en ateljé med måtten 20 x 7 meter vid Kyrkviken på Lidingön. Filmlaboratoriet inryms på Malmskillnadsgatan 54. Kontor och filmlager placeras tillfälligt på översta våningen i ett hus på Hamngatan 36. (Ganska snart bär det av till Drottninggatan 53.)

Fribergs Filmbyrå, som bildades 1905 i Karlskrona av byggmästare Carl August Friberg, hade expanderat som biografägare och filmuthyrare och blivit en allvarlig konkurrent till Svenska Biografteatern. Nu köps Fribergs Filmbyrå upp och blir ett dotterbolag till Svenska Bio. (Men transaktionen hålls hemlig i många år. Fribergs Filmbyrå blir ett aktiebolag 1912 och på våren 1932 flyttar Fribergs till Svensk Filmindustris huvudkontor på Kungsgatan 36 i Stockholm.)

Jönköpingsfirman Svensk Films Compani flyttar till Stockholm och ombildas till AB Svenska Filmskompaniet. Ett viktigt skäl till flytten är att den nyetablerade filmcensuren håller till i huvudstaden.

I Stockholm finns även biografägaren och f.d. hästhandlaren Nils Petter Nilsson. Han går under namnet ”Häst-Nisse”, och började sin bana som biografägare 1905. Till hans biografer hör Orientaliska Teatern på Drottninggatan 31 med plats för 290 åskådare. Nu vill han göra egna spelfilmer, och engagerar Fru Anna Hoffman-Uddgren till uppgiften som produktionsledare och regissör. (Hon hinner bl.a. göra Elin Wägners Systrarna, samt August Strindbergs Fröken Julie och Fadren, innan N.P. Nilsson i september 1912 avlider och inspelningsverksamheten upphör. N.P. Nilsson var Stockholms första riktiga biokung och drev som mest sju biografer i stan.)

Ett av skälen till att intresset för den mekaniska ljudfilmtekniken ebbar ut är biografägarna smak för stora salonger. Det låter helt enkelt för lite om tidens fonografer och grammofoner. Och ännu dröjer det några år innan elektrisk förstärkning blir möjlig. Ett annat skäl till att ljudapparatern försvinner ur biograferna är att filmerna börjat bli långa. 700-800 meter är ingen ovanlighet. Fonografullarna och grammofonskivorna rymmer bara cirka tre-fyra minuter ljud. En film på 750 meter tar 41 minuter att veva igenom.

Under depressionen agerade bondkomiker och akrobater dragplåster på en del biografer. Nu när tiderna blivit bättre har varietéartisterna försvunnit från biograferna.

Franska Pathé och Éclair introducerar journalfilmen i Sverige.

Det finns omkring 200 fasta biografer i landet.

För första gången fälls bomber från ett flygplan. Bombningen sker utanför Tripolis (nuvarande Libyen) och utförs av italiensk militär.

Société Pathé Frères i Frankrike har tillverkat en filmkamera som bygger på bröderna Lumières Le Cinématographe, vars patent Pathé köpt licensrätten till 1907. Pathé använde den nya kameran i sina studior från 1908. I år (1911) släpps den på öppna marknaden och får namnet Pathé Professionnel. Här i landet kallas den ibland även för Pathé modell B.

Sven A:son Berglund anställs av Optischen Anstalt C.P. Goertz i Berlin, ett bolag som tillverkar objektiv, kameror och projektorer. Där tillverkar han under året bl.a. en fotografisk ljudinspelningsutrustning som kan kopplas ihop med en filmkamera. Den första i sitt slag.

En första filmstudio etablerar sig i Hollywood.

Oskar Barnack på Leitz tillverkar en filmkamera av aluminium. (Samma Barnack som några år senare kommer att konstruera den småbildskamera som brukar kallas Ur-Leica.)

Den 20 oktober startar den norske polarforskaren Roald Amundsen med fyra man färden mot sydpolen. De anländer den 14 december 1911. (Engelsmannen Robert Scott och hans följeslagare kom fram en månad senare. De omkom på återvägen.)

Kungsgatan i Stockholm invigs den 24 november. Grävnings- och sprängningsarbetet genom Brunkebergsåsen har pågått i sex år.”Huvudparten av spelfilmerna under den svenska stumfilmens pionjärtid var ljudfilmer. Från sekelskiftet fram till tiden för första världskriget producerades faktiskt ett sjuttiotal små ljudfilmer av olika svenska företag.”
Leif Furhammar, Svensk Filmografi, del 1
Svenska Filminstitutet, 19861912

Aktiebolaget Svenska Biografteatern, som i dagligt tal kallat Svenska Bio, börjar spela in film i sin nybyggda ateljé på Lidingö. Tre regissörer är engagerade, Georg af Klercker, som dessutom är ateljéchef, Mauritz Stiller och Victor Sjöström. Anställda fotografer är bröderna Henrik och Julius Jaenzon. (Under åren fram till 1917 gör Mauritz Stiller och Victor Sjöström ett sextiotal filmer i Lidingöateljén.)

Svenska Bio lierar sig med sin värste konkurrent Pathé Frères för att stärka sin ekonomi och få bättre distributionsmöjligheter. Under sommaren reser Charles Magnusson och Victor Sjöström till Paris för att studera effektiv fransk filmproduktion. (Innan samarbetet avbröts kom Sjöström, Stiller och af Klercker under en tid att göra film både för Pathé Frères och Svenska Bio.)Annons i Dagens Nyheter den 28 mars 1912

Svenska Bio bildar ett dotterbolag, med namnet Aktiebolaget Nordiska Filmsfabriken, som ska sköta inspelningen av moderbolagets biograffilmer. Både Lidingö-ateljén och filmlaboratoriet på Malmskillnadsgatan 54 ingår i det nybildade bolaget. (1916 har Svenska Bio hunnit bilda 15 dotterbolag.)

Svenska Bio inviger sin första premiärbiograf i Stockholm, Röda Kvarn i Sveasalen, belägen på Hamngatan, mitt emot Kungsträdgården. Biografen rymmer 867 besökare och har en orkester om fjorton man.

Det finns 56 biografer i Stockholm.

Sven A:son Berglund får stöd i sitt arbete, med fotografisk registrering av ljud på film, av Gustaf Dahlén på AGA (Svenska AB Gasaccumulator).
Här en kort AGA-historik.

I september flyttar AGA (Svenska AB Gasaccumulator) sin verkstadsrörelse, gasstation och sitt kontor till nya lokaler vid Stensätra på södra Lidingön. Gustaf Dalén, företagets VD, mister synen på båda ögonen i en gasexplosion och tilldelas några veckor senare nobelpriset i fysik.

En apparat för att göra ljudeffekter till rörliga bilder har konstruerats i England. Den går under beteckningen Allefex, och kan härma ett femtiotal olika ljud. (Apparaten kom dock aldrig till Sverige.)

Bell & Howell börjar tillverka en 35 mm filmkamera helt i metall, modell 2709. Kamerans filmframmatning saknar motstycke i precision och är först med s.k. stoppgripare, som håller filmen blick stilla i exponeringsögonblicket och ger ett överlägset bildstillestånd. (Bell & Howell 2709 blir flitigt använd i USA fram till början av 30-talet. Den tillverkas fram till 1958.)

Pathé lanserar ett 28 mm filmformat för hemmabruk.

21,8 procent av alla lägenheter i Stockholm har elektriskt ljus. (Elektricitet finns i 3,3 procent av lägenheterna på ett rum och kök, och 83 procent av lägenheter med sju rum, eller fler.)

Författaren August Strindberg avlider.

Olympiska sommarspelen arrangeras i Stockholm.

Passagerarångaren Titanic kolliderar med ett isberg och sjunker.1913

Röda Kvarn i Sveasalen stänger den 30 september. Sveasalen ska rivas för att lämna plats åt bygget av Nordiska Kompaniets varuhus. Biografen har haft en orkester på 16 man under ledning av kapellmästare Herbst.

Den italienska storfilmen Quo Vadis? har premiär i Sverige.

Några biografherrar har köpt ensamrätten till Gaumonts ljudfilmssystem, och visar talande film på biografen Vinterpalatset på Birger Jarlsgatan 37-39 i Stockholm. Här kan du läsa om hur det gick.

Sveriges riksdag antar en lag om allmän pension. Alla över 67 år ska få mellan 45 och 195 kronor om året.

En futuristisk bildkonstnär vid namn Luigi Russolo, hemmahörande i Italien, konstruerar flera bullermaskiner, s.k. Intonarumori, som han hoppas ska kunna ersätta symfoniorkestern.

De amerikanska telefonbolagen vill koppla upp telefonlinjer mellan östkusten och västkusten, och för att lyckas behöver de förstärkare. Därför köper American Telephone and Telegraph Company (AT&T) patenträttigheterna till Lee de Forests elektronrör The Audion. Röret har en hel del brister, och AT&T sätter sitt dotterbolag Western Electric Corporation på att förbättrar konstruktionen. (Teknologiska framsteg på ett område, gör ofta avtryck på andra. Utvecklingen av elektronröret gör det inte bara möjlighet att telefonera långa sträckor, den skapar också förutsättningar för radio, ljudfilm och television.)Victor Sjöström

Mauritz Stiller

Georg af Klercker


1914

Edisons kinetofonfilmer, med ljud från en fonograf, börjar visas i Sverige.

Röda Kvarn i Auditorium
invigs och övertar rollen som Svenska Bios premiärbiograf i väntan på att Röda Kvarn-bygget på Biblioteksgatan ska bli klart. Biografen ligger vid Norra Bantorget, rymmer 1.751 personer och har en orkester på 21 man under ledning av kapellmästare Gramss.

Svenska Biografteatern flyttar sitt huvudkontor från Drottninggatan 53 till nybyggda lokaler på Kungsgatan 19.

Svenska Biografteaterns Veckorevy ser dagens ljus, en svensk journalfilm.

Ett bondetåg med 30.000 deltagare marscherar till Stockholms slott för att framföra försvarspolitiska krav. Kungen håller tal inför den tillresta skaran, där han bl.a. säger att: ”I kunnen vara förvissade, att jag aldrig ämnar dagtinga med min övertygelse om vad jag i fråga om värnandet av fäderneslandets självständighet anser rätt och nyttigt. [...] De fordringar på fälthärens slagkraft och krigsberedskap, som av sakkunskapen inom min armé uppställas såsom oeftergivliga frångår jag icke. [...] För lösandet av sina stora uppgifter måste vidare min flotta icke allenast vidmakthållas utan också i betydande mån förstärkas.” Borgårdstalet är skrivet av Sven Hedin.

Inflationen i Sverige är det här året 1,3%. (1915 – 14,9%, 1916 – 13%, 1917 – 26,2%, 1918 – 47%, 1919 – 10,4%, 1920 – 1,9%.)

Österrike-Ungerns tronarvinge Franz Ferdinand skjuts i Sarajevo den 28 juni.

Panamakanalen öppnas.

Första världskriget bryter ut.

Edwin H. Armstrong blir den förste att förklarar hur Lee de Forests Audion egentligen fungerar. Det sker i en artikel i tidskriften Electrical World, 12 december 1914.

Det finns 170 000 telefoner i Sverige.


1915

Sveriges Biografägareförbund bildas, med syfte att ”för gemensamma intressens tillvaratagande sammanföra och sammanhålla landets biografmän, verka för biografväsendets höjande samt motarbeta inom
branschen möjligen förekommande osund konkurrens”.

Biograf AB Victoria inviger biografen Sture på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Röda Kvarn på Biblioteksgatan i Stockholm invigs. Biografen rymmer 863 personer och är byggd för Svenska Biografteatern av fastighetsbolaget Kreuger & Toll. På invigningsprogrammet står Mauritz Stillers film Madame de Thébes, och det musikaliska hanteras av en tjugo man stark orkester under ledning av kapellmästare Umberto Prandini. (När Umberto Prandini måste resa hem på grund av kriget blir han avlöst av Rudolf Sahlberg, som tillträder den 1 december 1916 och dirigerar orkestern fram till 1930. Under Sahlbergs ledning anordnades mycket populära symfonikonserter på Röda Kvarn. Orkestern består vid dessa tillfällen av 40-50 man, därtill 20-30 sångare.)

Under sommaren inleder cinematografavdelningen på Hasselblads Fotografiska Aktiebolag i Göteborg sin filminspelningsverksamhet. Man håller till på bakgården till biografen Victoria, och Georg af Klercker, som lämnat Charles Magnusson och Svenska Biografteatern, är bolagets sceniske ledare och förste regissör. Chef för Hasselblads Fotografiska AB är Nils Bouveng.

Lars Björk, som tidigare bl.a. varit filmchef på Svenska Biografteatern, startar den 1 november en firma med namnet Skandinavisk Filmcentral (SFC) för att hyra ut film till biografer. Lokaler ha Filmcentralen på Klarabergsgatan 68 vid Centralplan i Stockholm. (Ganska snart skaffar SFC en egen biografkedja.)

Annons i Dagens Nyheter den 4 november 1915:
”Skådespelare, vilka önska tillfällig tjänstgöring vid vår inspelningsateljé Lidingön under säsongen 1/3-1/11 1916, torde genast insända till bolagets kontor, Kungsgatan 19, skriftlig anmälan med uppgift om ålder, nuvarande anställning, adress och telefonnummer. Ansökningarna måste åtföljas av fotografi och vara inlämnade före innevarande års utgång. Endast personer som fullgjort detta kunna komma i åtanke vid förefallande behov.
Stockholm i November 1915.
A.-B. SVENSKA BIOGRAFTEATERN, FILMFABRIKEN.”
[Således ingen kontinuerlig inspelningsverksamhet
under de mörka vintermånaderna.
]

Klicka här om du vill titta på några bioannonser från 1915.

Ivar Kreuger och Paul Toll (Kreuger & Toll) samlar sina Stockholmsfastigheter i sitt nybildade dotterbolag Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden.

Matpriserna stiger kraftigt i Sverige och exportförbud införs på flera matvaror.

Sverige får sin första järnvägslinje med längre permanent eldrift, Kiruna - Riksgränsen, 129 km.

Det finns runt 700.000 cyklar i landet.

American Telephone and Telegraph Company (AT&T) öppnar en telefonledning mellan New York och San Francisco den 25 januari. Den är världens längsta telefonledning, 5.390 km, utförd av 4,2 mm koppartråd och upplagd på 130.000 stolpar. Hittills längsta telefonledning i Europa är Berlin-Rom, 2.082 km.

Peter L. Jensen från Danmark och amerikanen Edwin Pridham, båda verksamma i USA, presenterar den första elektrodynamiska högtalaren. De kallar sin uppfinning Magnavox.

För första gången sänds mänskligt tal via radio över Atlanten. Sändningen går mellan en amerikansk radiostation i Virginia och en fransk radiostation i Eiffeltornet.

Det första exemplet i världen på kemisk krigföring inträffar den 22 april när tyska ingenjörstrupper sprider 150 ton klorgas mot franska skyttegravar i Flandern.

Joe Hill avrättas i Salt Lake City.1916

Georg af Klercker regisserar femton spelfilmer det här året i Hasselblads nybyggda filmateljé på Otterhällan i Göteborg. Ateljén är 9 meter bred och 19 meter lång och har en takhöjd på mellan 5 och 8 meter. Två av väggarna och taket är av glas. Distributionen av Hasselblads filmer sköts av Biograf AB Victoria.

Svenska Biografteatern producerar det här året tjugofyra spelfilmer.

I landet finns omkring 500 biografer, varav 70 i Stockholm.

Första världskriget sätter stopp för i stort sett all europeisk filmproduktion, och den europeiska filmbranschen återhämtar aldrig sin tidigare dominans på världsmarknaden.

I tidskriften Filmbladet den 18 december står att läsa:
De biografägare, som endast anse sig böra bjuda på musik av piano, äro numera i minoriteten, och till och med på mindre lansortsbiografer ståtar man med ett kapell om minst ett par tre stämmor. Det minsta som honnettemang kan bjudas är – anser man – fiol och piano. Här i Stockholm finns ett flertal goda biografkapell. På de större biograferna stå dessa till och med under erkänt förstklassig ledning och äro delvis sammasatta av framstående musici.”

I det Osmanska Turkiet dödas över 1 miljoner kristna armenier. (Folkmordet sker mellan 1915-1917.)

I USA grundas Society of Motion Picture Engineers (SMPE).

Ransonering av livsmedel införs i Sverige.

Det finns elektrisk belysning i 40,5 procent av lägenheterna i Stockholm.

Liljevalchs konsthall på södra Djurgården i Stockholm invigs med utställningen Zorn - Liljefors - Larsson.

Första världskrigets avspärrningar tiodubblar kolpriset vilket medför en fördubbling av gaspriset i förhållande till elpriset. Även fotogenpriset stiger kraftigt under kriget. Elbelysningen erövrar en stor del av fotogenlampans marknad.

Victor Sjöström och Julius Jaenzon vid Landsort under inspelningen av Terje Vigen. Filmkameran är en Pathé Professionnel.1917

Victor Sjöströms film Terje Vigen, med manuskript av Gustaf Molander efter en episk dikt av Henrik Ibsen, blir en stor internationell framgång och succén inspirerar till en kursändring hos Svenska Biografteatern. Hellre än att producera mycket och fort vill man nu lägga ner stort arbete och ansenliga summor på ett fåtal filmer.

AB Svenska Biografteaterns aktiekapital höjs till 1 miljon kronor. Bolaget producerar bara fyra filmer det här året. Den svenska stumfilmens storhetsperiod inleds. Den varar mellan 1917-1923, från Terje Vigen till Gösta Berling.

Georg af Klercker gör under året nio filmer för Hasselblads på Otterhällan i Göteborg.

Revolution i Ryssland.

På den tyska statens initiativ grundas UFA (Universum-Film AG).

Technicolor i USA producerar långfilmen The Gulf Between, regisserad av Wray Bartlett Physioc och fotograferad av Carl Gregory. Filmen görs huvudsakligen i demonstrationssyfte och är den allra första gjord i Technicolor och den första amerikanska färgfilmen. Klicka här om du vill se en kort film om Tehnicolors första färgfilmsteknik. (Den andra Technicolor-filmen blir Toll of the sea, som får premiär 1922.)

1917 och 1918 är nödår i Sverige. Skördarna slår fel och kriget omöjliggör all import. Hungerkravaller i bland annat Haparanda, Norrköping, Västervik och Göteborg.

Ett så kallat Brattsystem införs i ett försök att komma till rätta med det svenska folkets alkoholvanor. Högst fyra liter starksprit per månad får köpas ut av den som har ett personligt tillstånd, en motbok.

Postutdelningsturerna minskar till fyra om dagen.Antal svenska filmer producerade mellan 1905 och 1930


Antal danska filmer producerade mellan 1906 och 1930

1918

Med stöd av några banker bildas Filmindustri AB Skandia den 17 maj genom en sammanslagning av kinematografavdelningen på Hasselblads Fotografiska AB, Victorias Filmbyrå, Biograf AB Victoria, Svea films, Biograf AB Sverige samt Pathé Frères svenska filial. Det nybildade bolaget har ett aktiekapital på 4 miljoner kronor, fyra gånger större än Svenska Bios. Verksamheten förläggs till Stockholm och har Nils Bouveng som chef.

Charles Magnusson i Svenska Bio lierar sig med Ivar Kreuger och får i juni sitt aktiekapital utökat till 7,5 miljoner kronor.

Carl Fritiof Andersson och Gösta Sandin startar en firma med namnet Kinocentralen. Verksamheten går ut på att trycka textkartonger till stumfilmer, sedan filma, framkalla och klippa in dessa. Man håller till i en butikslokal på Upplandsgatan 73 i Stockholm. (Kinocentralen flyttar till Kungsholmstorg 6 1920-21 och blir aktiebolag 1922.)

Annandag jul inviger Skandinavisk Filmcentral (SFC) biografen Palladium på Kungsgatan 65 i Stockholm. Biografen har plats för 1240 åskådare och är en av de första i landet som är utrustad med dubbla projektorer och alltså kan visa film utan omladdningspauser. Orkestern består av 25 man under ledning av musikdirektör Quist.

På grund av råfilmsbrist upphör produktionen av Svenska Biografteaterns Veckorevy det närmaste året.

Svenska Bio övertar AB Svenska Filmskompaniet.

Spanska sjukans härjningar har tvingat biografer på flera platser i landet att hålla stängt vissa perioder under året.

Första världskriget är slut. Tio miljoner soldater har dödats i kriget. Antalet civila som dödats uppgår till mellan 6,5 och 7 miljoner.

Vid slutet av kriget går en influensaepidemi över världen. Den kallas Spanska sjukan, och på mindre än ett år kräver den mellan 20-50 miljoner människors liv. I Sverige dör 38.000.

Sveriges riksdag beslutar att fattighus och rotegång ska förbjuds, och att ålderdomshem ska inrättas.

Riksdagen beslutar också att avskaffa förmögenhetskravet för kommunal rösträtt.

Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Leander Engström visar modernistiska verk på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Albert Engström skriver i Strix om Sigrid Hjertén att ”Hennes arbeten är rena rama idiotien. Hon har sina modeller på Eugeniahemmet och ser ut att äga en pervers längtan bara efter vanskapligheter. Det finns vid Gud intet av konst i hennes idiotiska kråkspark.”

I Finland utkämpas under vårvintern ett inbördeskrig mellan de röda och de vita.

Axel Petersen och Arnold Poulsen börjar arbetet med ett optiskt ljudsystem för Electrical Fono Film Company A/S i Danmark. (Företaget byter 1946 namn till Fonofilm Industri.)

I USA har AT&T:s tillverkning av elektronrör stigit från 200 per vecka i augusti 1917 till 25.000 per vecka i november 1918.

I Tyskland har herrar Josef Engl (24 år), Hans Vogt (29 år) och Joseph Massolle (31 år), börjat utveckla en egen optisk ljudinspelningsteknik. Snart bildar de bolaget Tri-Ergon — ”ett arbete av tre”.Mauritz Stiller och Julius Jaenzon på isen utanför Furusund
under inspelningen av Herr Arnes pengar.
Filmkameran är en Pathé Professionnel.


1919

Under första världskriget producerades väldigt lite film ute i Europa, vilket har gynnat den svenska filmproduktionen.

I februari börjar Filmindustri AB Skandia bygga en inspelningsateljé vid Långängen i Stocksund utanför Stockholm.

I samma veva köper Svenska Bio mark i Råsunda för att där bygga en Filmstad med två ateljéer.

Ivar Kreuger pumpar in ytterligare 2,5 miljoner i Svenska Bio. Aktiekapitalet är nu 10 miljoner.

Svenska Biografteatern säljer sina tomter i kvarteret Kåkenhusen, Kungsgatan 4-10 i Stockholm, där man haft för avsikt att bygga ett biografpalats. (1924 är det AB Kåkenhusen, ett dotterbolag till Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden, som äger tomterna.)

Filmindustri AB Skandia söker dispens från arbetstidslagen, ”Omständigheterna vid filminspelningen är så komplicerade att ett fastställande av arbetstidens längd kommer att lägga oöverstigliga hinder i vägen för filmregissören. Åtta timmar om dagen räcker inte.”

Tisdagen den 28 maj klockan 10 på förmiddagen började det brinna i en filmrulle hos Fribergs Filmbyrå, två trappor upp på Drottningatan 71D i Stockholm. Elden spränger fönsterrutorna mot gatan och lågorna söker sig upp efter husväggen. Flera lägenheter i huset blir brandskadade och stora mängder film brinner upp. (Inga regler har så här långt funnits för hur man ska förvara film. Men efter branden hos Fribergs kommer föreskrifter. Bland annat ska lagerlokaler för film i fortsättningen ligga högst upp i husen. Den 1 oktober 1921 flyttar Fribergs Filmbyrå till de översta våningarna på Mäster Samuelsgatan 71.)

Skandinavisk Filmcentral (SFC) börjar spela in film i Sverige och Danmark. SFC har köpt A/S Kinografen och Dania Biofilms ateljéer i Hellerup utanför Köpenhamn. Ispelningsverksamheten där sköts av A/S Palladium, som SFC äger.

Det finns cirka 700 fasta biografer i Sverige, ett 70-tal av dem finns i Stockholm.

Riksdagen beslutar om införandet av en särskild nöjesskatt. Skattesatsen för biografer bli 15-20 procent.

Dessa filmlaboratorier finns etablerade i Stockholm vid den här tiden:
A.-B. Svenska Biografteatern, Malmskillnadsgatan 54
Skandinaviska Filmcentralen, Kungsgatan 65
Filmindustri-A.-B. Skandia, Kungsbroplan 3
Filmlaboratoriet, Rådmansgatan 52
Pjerrotfilm, Lästmakargatan 25

AB Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia slås samman i slutet av året och AB Svensk Filmindustri bildas. Genom sammanslagningen kommer Svensk Filmindustri att äga 70 biografer och får ett aktiekapital på 35 miljoner.

Författaren Hjalmar Bergman knyts till Svensk Filmindustri.

Klicka här om du vill titta på några bioannonser från 1919.

Riksdagen beslutar om en ny lag som förkortar arbetstiden till åtta timmar/dag, 48 timmar/vecka – lantarbetare undantagna. Lagen träder i kraft den första januari 1920. Riksdagen beslutar också att kvinnor får rösträtt i kommunala val från 23 års ålder. Högerpartiet (Allmänna valmansförbundet) röstade emot. Finland införde rösträtt för kvinnor 1906. Norska kvinnor fick rösträtt 1913, och danska 1915.

Åhlén & Åkerlunds Förlag börjar ge ut veckotidningen Filmjournalen.

Gaslyktorns antal i gatubelysningen i Stockholm når sin kulmen, 10.205 stycken. Fler blir det aldrig. Elljuset tar över. (De sista gaslyktorna i stockholmstrakten släcks 1941.)

Den ryska filmindustrin nationaliseras. Statliga filmskolor grundas i Petrograd och Moskva.

American Society of Cinematographers (ASC) grundas.

Eastman Kodak Company började förse sin råfilm med inkopierade fotnummer. Siffrorna sitter utanför perforeringen och är till för att underlätta identifieringen vid negativklippning.

Den italienske kompositören Giuseppe Becce, verksam i Tyskland, sammanställer ett bibliotek med noter avsedda för stumfilmsmusiker. Biblioteket är katalogiserat efter olika filmstilar och känslolägen, och kallas för Kinobibliotek (Kinothek).
Svensk Filmindustris logotyp ritas av Nils Hårde,
chef för bolagets avdelning för konstnärlig reklam.Början

1910-talet

1920-talet

1930-talet

1940-talet

1950-talet

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet


Till startsidan