Moderna Philipsapparater för ljudinspelning.
Annons i tidskriften Biografbladet, sommaren 1948.Philips tillverkning av kinoapparater omfattar icke endast projektorer och ljudanläggningar för visning av film utan även kompletta utrustningar för ljudinspelning. Vi visa här en serie moderna apparater, som säkert är av stort intresse för alla inspelningstekniker. Gäller det nyanskaffning eller komplettering av Er nuvarande inspelningsutrustning — tala med Philips kinoavdelning. Det välkända Philips-namnet garanterar förstklassiga apparater, högsta kvalitet och perfekt ljud.
Mixbord

Avspelningsapparat för ljud LjudkameraTvåfilmsprojektor


Till startsidan