Category Archives: Info från FSS

Information från föreningen

Ljudvågen 2012

Nu är det dags att nominera inför Ljudvågen för 2012!

 

Film Sound Sweden delar ut ljudvågen för framstående insatser som främjar förståelsen för ljudets roll inom svensk film, tv och spelindustri. Medlemmarna nominerar ett antal kandidater varefter styrelsen utser vinnaren.

 

Prisutdelning sker den 8.e juni på Film Sound Swedens sommarfest på Gärdet. Då bjuds det bland annat på grillning, mingel och brännbollsturnering med pris till vinnande laget! Mer information om evenemanget kommer inom kort!

 

Nomineringsperioden startar nu och avslutas den 31:a maj.

 

Klicka här för att rösta!

 

 

2010 års Ljudvåg gick till Tomas Krantz.

 

Tomas berättar att han befann sig i Dalarna när Anders Larsson ringde & sa att han måste komma ner & hämta Vågen…

 

Motiveringen löd följande:

 

”Årets ljudvåg går till en som har ljudlagt fler filmer än de flesta av oss. För alla som jobbat med honom och imponerats av både hans arbete och hans omtanke om sina medarbetare är han ett självklart val för priset.”

 

 

Vem tycker DU har imponerat med sin glädje, kunskap, engagemang eller erfarenhet som på något sätt påverkat ljudets betydelse?
Dags att nominera och glöm inte skriva en kort motivering.

 

 

 

Tidigare vinnare av Ljudvågen

 

2010              Tomas Krantz

2008              Johan Söderqvist & Calle Edström

2001              Lasse Ulander

2002              Stefan Ljungberg

2001              Jörgen Hasselblad, Pelle Lönndahl fick ett specialpris

2004              Sven E Carlsson

2005              Ulf Malmros & Lennart Forsén

2006              Hans Barkman

SWEA Filmstipendium, vill just du åka till Hollywood?

Missa inte att söka detta, en spännande och lärorik möjlighet för alla unga filmljudarbetare!

 

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Los Angeles 2012–03–16

 

Utlysning av Filmstipendium till Svensk Filmstuderande

 

SWEA Los Angeles utlyser 2013 års stipendium för filmstuderande, riktad till svenska filmstudenter eller filmskapare i början av sin karriär.

 

Sista ansökningsdag: 2012–05–31 Stipendiet består av $7 500 samt resa Los Angeles tur och retur.

 

Stipendiets möjliggör för en svensk filmskapare att under tre månaders vistelse i Los Angeles utveckla befintliga kunskaper under nya förhållanden, i den inspirerande filmmiljö som Los Angeles utgör.

 

SWEA Los Angeles kommer att i möjligaste mån vara behjälplig, men viktigt är att sökanden har eller skapar egna kontakter under utbildnings/praktikperioden i Los Angeles. Ytterligare information samt

ansökningsblankett finns på SWEA Los Angeles hemsida, www.swea.org/losangeles. Stipendiet sökes av en ung svensk filmskapare. Sökande ska ha genomgått grundutbildning inom regi,

manus, produktion, scenografi, make up, kostym, foto, ljud eller klipp, eller ska på annat sätt meriterat sig.

 

Vid frågor vänligen kontakta ordförande för SWEA Los Angeles filmkommitté: Gunilla Horacek.

E-post: gunilla [at] mediterraneanmagic [dot] com

 

Mer information och formulär för ansökan finns på SWEA:s hemsida: www.swea.org/losangeles.

 

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation och ett globalt nätverk med ungefär 8000 svenska kvinnor i 74 avdelningar och 34 länder. Det är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att sprida svensk kultur och tradition. SWEA ger donationer och stipendier på ungefär 2 miljoner kronor per år.

 

Länkar till mer info:

SWEA_filmstipendium_2013_pressmeddelande

SWEA_filmstipendium_2013_anvisningar

SWEA_filmstipendium_2013_ansökningsblankett

 

KU Seminarier

Inbjudan (fullständig inbjudan som pdf kan hämtas här)

 

KU-seminarier

 

Två slutseminarier i konstnärligt utvecklingsarbete med anledning av aktuella skrifter/böcker.


Ljudberättande i europeisk film

Klas Dykhoff, professor i filmljud.

Måndag 16 april på Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189 och 193.

Klockan 13.00–14.00 i bion D-huset (f.d. Dramatiska institutet)

Klockan 14.00-14.30 förfriskningar, mingel och försäljning av skrifter.

 

 

Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet

– om röstpedagogen Cecilia Berefelts arbete inom svensk teater och teaterutbildning

Karin Helander, professor i teatervetenskap, presenterar boken tillsammans med
Cecilia Berefelt, 
röstpedagog och mångårig lärare vid Teaterhögskolan i Stockholm.

Klockan 16.15–17.00 i T-tvåan T-huset (f.d. Teaterhögskolan)

Klockan 17.00-17.30 förfriskningar, mingel och försäljning av skrifter.

 

Föranmälan senast 11 april

Anmäl dig till helena [dot] falck [at] stdh [dot] se
ObsAnge till vilket av seminarierna du vill gå på, eller om du vill gå på båda.

Frågor besvaras av Helena Falck, se e-post ovan, eller telefon: 08-12 05 31 51

 

Varmt välkomna!

Enheten för utbildning och forskning i samarbete med Premiss bokförlag

Helena Falck

Sekreterare/administratör

Secretary/Administrator

Tel +46 8 12 05 31 51

Mob +46 732 572018

 

Stockholms dramatiska högskola

Stockholm Academy of Dramatic Arts

Box 27096, SE-102 51 Stockholm

Besök Visits Valhallavägen 189

Tel +46 8 12 05 31 00

 

Protokoll Film Sound Sweden Årsmöte 2012

Här är protokollet för FSS årmöte 2012.

En hel del intressant läsning.

 

Film Sound Sweden (FSS) möte

 

Datum och tid: 120310 kl 11.00
Plats: STDH

 


1. Inledning

Mötet öppnas.

 

2. Val

Nedan följer styrelsen 2012:
Ordförande: Mari Saastamoinen
Vice Ordförande: Lo Pettersson
Sekreterare: Gustav Landbecker
Kassör: Svante Biörnstad
Revisor: Bosse Persson
Representant STDH: Andreas Andersson

 

Ledamöter: Sarah Jansson Patient, Kim Creutzer, Klas Dykhoff, Per Sundström, Christian Christensen, Anders Larsson, Calle Edström, Calle Wachtmeister, Linda Forsén, Ulf Olausson, Agnieszka Lewalski, Erik Guldager (även webmaster).

 

3. Medlemsavgift

Mari har talat med Svante Biörnstad som tackat ja till att sitta kvar som kassör även detta året. Dock måste styrelsen hitta en ny kassör som kan ta över efter Svante nästa år. Svante och Erik G har upprättat kontakt med varandra för att kunna underlätta uppdateringen av medlemsregistret på hemsidan. Svante får som kassör reda på vem som har betalat medlemsavgift samt skickar vidare informationen till Erik G som kan föra upp informationen på hemsidan.

Mari Skickar ut mail till alla ledamöter angående deras roll och om de vill fortsätta vara ledamöter så att styrelseinformationen kan uppdateras på hemsidan.

 

4. Händelser

Anders Larsson föreslog att det bör finnas minst två fasta evenemang per år. Preliminärt bestämdes att årsmöte i mars, avslutningsfest i juni samt evenemang för att uppmärksamma ljudbaggevinnare kan vara fasta.

 

Tre ansvarsområden samt representanter från dessa fastställdes:

 

Fest och evenemang: Ansvariga är Gustav, Sarah och Kim.
Nästa evenemang planeras till juni då avslutningsfest kommer ske.

 

Inspelning. Calle E och Calle W är ansvariga.
En ny inspelningsdag planeras. Det diskuterades vad som kan vara intressant att spela in. Bilar är något som är intressant men kräver mer planering och tid. Detta kan komma att ske senare i höst. Ett annat förslag var sommarljud. Inspelningsgruppen kommer att fundera och återkomma.

 

Seminarier. Lo och Mari är ansvariga.
Frågan om ett Nuendoworkshop är intressant ställdes. Erik G och Calle E ansvarar för att skriva en annons riktad mot medlemmar om intresse finns. De kontaktar även Steinberg för att se möjligheter till workshop med person från Steinberg på plats. Eventuellt kan Erik G hålla i seminariet.

 

Agnieszka föreslog att vi kunde ha en sjukgymnast som föreläste för att förebygga de skador som kan komma vid arbete med inspelning. Detta är även intressant för de som jobbar med efterbearbetning, dvs de som sitter still större delen av deras arbetstid. Agnieszka kollar upp vilka möjligheter det finns.

 

Anders Larsson förelsog att FSS tillsammans med tex SFI kunde arrangera en tillsällning för att uppmärksamma Guldbaggen för ljud varje år. Denna tillställning skulle kunna te sig att filmen visades i närvaro av guldbaggevinnare och att man efteråt diskuterade filmen. Seminariegruppen samt Bosse P tar hand om detta.

 

Det dikuterades möjligheten att inleda samarbete med Stockholms och Göteborgs -filmfestival. Mari och Lo tittar på det.

 

 

5. Övriga frågor

Det måste bli enklare att ta beslut i styrelsen via e-mail.  Enhälligt bestämdes det att ett sista svarsdatum angivet i emailet för varje beslut/fråga gäller.

 

Mari berättade om ”Ljud i utställningsmiljöer”, ett seminarie Mari medverkat i och berättat om stämningar, atmosfärer och känslor i det virtuella ljudrummet. På detta seminarie kom Mari i kontakt med utställare för museum och förstod att de inte vet hur de kan kontakta ljuddesigners. För att främja detta kan en mötesplats på internet skapas samt att FSS bjuder in ljudkonstnärer och verksamma inom ljud i utställningar. Seminariegruppen tittar vidare på detta.

 

Bosse P nämnde evenemanget ProSolution 2012 på factory Nacka den 25e april som behöver någon som kan prata om filmljud. Denna information skickas ut till styrelsen.

 

Calle E föreslog en kampanj för att värva nya medlemmar till FSS. Klas D ska meddela STDH elever.

 

Erik G uppmanade medlemmar att skriva samt kommentera inlägg på hemsidan.

 

Ljudvågen. Lo kollar med Svante angående hur många pris det finns kvar samt om det måste gjutas nya. Ett förslag var att priset delas ut på avslutningsfesten i juni vilket togs emot bra.

 

6. Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet: Gustav Landbecker

Mötesordförande: Mari Saastamoinen

Justeras:

 

LJUDLÄGGNINGSBATTLE LIVE

Produktionsbolaget filt och Tempofestivalen presenterar
LJUDLÄGGNINGSBATTLE LIVE

För första gången i världshistorien möts några av Sveriges främsta ljudläggare i ett battle, med ljudeffekter som enda vapen.
En filmscen, inget ljud, ingen musik. Tre lag får 7 minuter på sig att effekt- och musiklägga filmscenen. Live från scen.
De fyra lagen som krigar är: Kobra(SVT), Filt, Ljudligan och Sveriges Radio.

Fredag 9 mars, Pet Sounds källare, 19:00
Skånegatan 80, 11637 Södermalm, Sweden

Facebooksida

FSS Årsmöte

Hej alla medlemmar och tidigare medlemmar i FSS

 

Det är dags för årsmöte!

 

På senaste FSS mötet på Rival meddelande Sarah Jansson Patient att hon inte längre har möjlighet att ha ordförandeposten i FSS varav Mari Saastamoinen valdes till biträdande ordförande tills nyval sker nu den 10/3. Maja Lindén valdes som ny ljudrepresentant till Guldbaggen och det pratades om aktiviteter till det kommande året.

 

Nu är det dags att samla ihop oss för att bestämma vad som ska hända 2012!
Tid och plats: STDH (Gamla DI) Bion 10/3 kl 11.00 Valhallav 189

Svara gärna HÄR om du tänker komma.

 

Efter mötet bjuds det på fika och mingel samt ni får möjlighet att titta och prova på olika portabla bandspelare.

Har du en bandspelare själv? Ta med den!

 

 

Agenda för mötet är:

 

* Val av ny ordförande.
* Förslag på aktiviteter för 2012.
* Vem kan bli medlem i FSS?
* Styrelsen – vem gör vad ?
* Uppdatering av medlemsmatrikel till hemsidan
* Medlemsavgift dags att betala medlemsavgiften! (klicka här för inbetalningsinfo)

 

Dessutom kommer Mari Saastaminen berätta om ett seminarium
”Ljud i utsällningsmiljöer” som hon har varit med och föreläst på.

 

Förslag på aktiviteter till 2012:

* FSS inspelningsdag Take 3 när, var, hur, tema?
* Nuendoworkshop?
* Sommarturnering i brännboll/kubb/boule/frågesport på gärdet utanför filmhuset?
* Sweden Sound Symposium

 

Har du egna idéer och förslag?
Kontakta Styrelsen här

 

Mvh/

Styrelsen FSS , Film Sound Sweden

FSS Möte och Mingel 11e januari

FSS logo

 

 

Det är nytt år och dags för FSS att kicka igång det ordentligt!

 

Vi träffas den 11e januari i baren på Rival för årets första styrelsemöte samt passar på att önska alla medlemmar gott nytt år och god fortsättning!

 

 

 

Styrelsen möter upp och ses kl 18.00 för att diskutera det kommande året.

 

Mingel för alla medlemmar från kl 19.00

 

Gott nytt år och god fortsättning!