Här är protokollet för FSS årmöte 2012.

En hel del intressant läsning.

 

Film Sound Sweden (FSS) möte

 

Datum och tid: 120310 kl 11.00
Plats: STDH

 


1. Inledning

Mötet öppnas.

 

2. Val

Nedan följer styrelsen 2012:
Ordförande: Mari Saastamoinen
Vice Ordförande: Lo Pettersson
Sekreterare: Gustav Landbecker
Kassör: Svante Biörnstad
Revisor: Bosse Persson
Representant STDH: Andreas Andersson

 

Ledamöter: Sarah Jansson Patient, Kim Creutzer, Klas Dykhoff, Per Sundström, Christian Christensen, Anders Larsson, Calle Edström, Calle Wachtmeister, Linda Forsén, Ulf Olausson, Agnieszka Lewalski, Erik Guldager (även webmaster).

 

3. Medlemsavgift

Mari har talat med Svante Biörnstad som tackat ja till att sitta kvar som kassör även detta året. Dock måste styrelsen hitta en ny kassör som kan ta över efter Svante nästa år. Svante och Erik G har upprättat kontakt med varandra för att kunna underlätta uppdateringen av medlemsregistret på hemsidan. Svante får som kassör reda på vem som har betalat medlemsavgift samt skickar vidare informationen till Erik G som kan föra upp informationen på hemsidan.

Mari Skickar ut mail till alla ledamöter angående deras roll och om de vill fortsätta vara ledamöter så att styrelseinformationen kan uppdateras på hemsidan.

 

4. Händelser

Anders Larsson föreslog att det bör finnas minst två fasta evenemang per år. Preliminärt bestämdes att årsmöte i mars, avslutningsfest i juni samt evenemang för att uppmärksamma ljudbaggevinnare kan vara fasta.

 

Tre ansvarsområden samt representanter från dessa fastställdes:

 

Fest och evenemang: Ansvariga är Gustav, Sarah och Kim.
Nästa evenemang planeras till juni då avslutningsfest kommer ske.

 

Inspelning. Calle E och Calle W är ansvariga.
En ny inspelningsdag planeras. Det diskuterades vad som kan vara intressant att spela in. Bilar är något som är intressant men kräver mer planering och tid. Detta kan komma att ske senare i höst. Ett annat förslag var sommarljud. Inspelningsgruppen kommer att fundera och återkomma.

 

Seminarier. Lo och Mari är ansvariga.
Frågan om ett Nuendoworkshop är intressant ställdes. Erik G och Calle E ansvarar för att skriva en annons riktad mot medlemmar om intresse finns. De kontaktar även Steinberg för att se möjligheter till workshop med person från Steinberg på plats. Eventuellt kan Erik G hålla i seminariet.

 

Agnieszka föreslog att vi kunde ha en sjukgymnast som föreläste för att förebygga de skador som kan komma vid arbete med inspelning. Detta är även intressant för de som jobbar med efterbearbetning, dvs de som sitter still större delen av deras arbetstid. Agnieszka kollar upp vilka möjligheter det finns.

 

Anders Larsson förelsog att FSS tillsammans med tex SFI kunde arrangera en tillsällning för att uppmärksamma Guldbaggen för ljud varje år. Denna tillställning skulle kunna te sig att filmen visades i närvaro av guldbaggevinnare och att man efteråt diskuterade filmen. Seminariegruppen samt Bosse P tar hand om detta.

 

Det dikuterades möjligheten att inleda samarbete med Stockholms och Göteborgs -filmfestival. Mari och Lo tittar på det.

 

 

5. Övriga frågor

Det måste bli enklare att ta beslut i styrelsen via e-mail.  Enhälligt bestämdes det att ett sista svarsdatum angivet i emailet för varje beslut/fråga gäller.

 

Mari berättade om ”Ljud i utställningsmiljöer”, ett seminarie Mari medverkat i och berättat om stämningar, atmosfärer och känslor i det virtuella ljudrummet. På detta seminarie kom Mari i kontakt med utställare för museum och förstod att de inte vet hur de kan kontakta ljuddesigners. För att främja detta kan en mötesplats på internet skapas samt att FSS bjuder in ljudkonstnärer och verksamma inom ljud i utställningar. Seminariegruppen tittar vidare på detta.

 

Bosse P nämnde evenemanget ProSolution 2012 på factory Nacka den 25e april som behöver någon som kan prata om filmljud. Denna information skickas ut till styrelsen.

 

Calle E föreslog en kampanj för att värva nya medlemmar till FSS. Klas D ska meddela STDH elever.

 

Erik G uppmanade medlemmar att skriva samt kommentera inlägg på hemsidan.

 

Ljudvågen. Lo kollar med Svante angående hur många pris det finns kvar samt om det måste gjutas nya. Ett förslag var att priset delas ut på avslutningsfesten i juni vilket togs emot bra.

 

6. Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet: Gustav Landbecker

Mötesordförande: Mari Saastamoinen

Justeras:

 

%d bloggare gillar detta: