En ansökan om medlemskap i FSS är inte detsamma som ett automatiskt medlemskap i vår förening.

I och med din ansökan godkänner du att Film Sound Sweden [FSS] lagrar de uppgifter du delar med dig av till föreningen. FSS kommer givetvis inte att vidaredistribuera eller sälja dina uppgifter till annan part.

Efter att din ansökan godkänts kommer du att få ett epostmeddelande. I detta meddelande finns en länk  där du själv kan komplettera dina uppgifter.

Medlemskap godkänns efter de kriterier som fastslagits i föreningens stadgar som du kan läsa om här:

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan sökas av yrkesutövande, huvudsakligen verksam inom området för film-, tv- och videoljud. Medlemskap kan beviljas den som varit yrkesutövande i minst fyra år dedikerad yrkesutbildnig inom filmljud får räknas in i den tiden samt under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två medlemmar.
De som inte uppfyller ovanstående kriterier kan söka aspirant-medlemskap.

Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.

Avgiften är 300kr per år för Fullt medlemskap och 150kr för Aspiranter.