Föreningens stadgar lyder:

§ 1. DEFINITION
Film Sound Sweden, FSS, är en sammanslutning av aktivt verksamma inom området för produktion av film-, TV- och videoljud.
Det är en ideell förening med säte i Stockholm.

 

§ 2. MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET
Föreningen har till syfte
att främja utvecklingen av filmljud såväl tekniskt som konstnärligt,
att verka för en ökad medvetenhet om ljudets betydelse inom filmkonsten,
att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan medlemmarna och därmed stödja varandra i vår yrkesutveckling,
att medverka till att yrken inom filmljudområdet uppnår befogad uppmärksamhet och uppskattning,
att värna om medlemmarnas arbetsvillkor,
att anordna filmvisningar, diskussioner och seminarier som främjar yrkesutveckling och vidareutbildning,
att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom film- och videobranschen,
att befrämja internationella kontakter inom yrkesområdet.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan sökas av yrkesutövande, huvudsakligen verksam inom området för film-, tv- och videoljud. Medlemskap kan beviljas den som varit yrkesutövande i minst fyra år Dedikerad yrkesutbildnig inom filmljud får räknas in i den tiden samt under förutsättning att hon/han rekommenderas av minst två medlemmar.
De som inte uppfyller ovanstående kriterier kan söka aspirant-medlemskap.

Alla ansökningar behandlas inom styrelsen och ska godkännas av densamma.

 

FSS Styrelse

Namn Styrelseuppdrag  epost   
Carl EdströmOrdförandecarl (at) edstroem.net
Mattias Eklundv ordfmattias (at) calmlikeabomb.se
Kim CreutzerSekreterarekim.creutzer (at) filmlance.se
Svante BiörnstadKassörsvante.biornstad (at) storyfire.se
Bo PerssonRevisorpmfilm (at) telia.com
Linda ForsénLedamotlinda (at) forsen.biz
Linus GidstedtLedamotsound (at) linusgidstedt.se
Anders LindahlLedamotanderslindahl89 (at) gmail.com
Hans-Gunnar HogströmLedamothgh (at) art-studios.se