Author Archives: Lasse Ulander

Harry Martinson

I en understreckare i SvD den 28/4 1941 skriver Harry Martinson: ”Bion är de livsfegas käraste kapell. Där dyrkas den stora och generösa avgud som heter riskfri spänning.” Han skriver även att ”Filmen är tillräckligt suggestiv för att dra en hinna över det normalt kritiska ögat, och detta är en av dess största faror.” I boken Den […]