Den 23 februaari 2013 skedde årets årsmöte för Film Sound Sweden.

Det som diskuterades om aktiviteter och liknande var:

 

Seminarium av Guldbaggevinnare.
Linda Forsén ska kontakta Per Sundström och fråga om han vill komma och berätta om ljuddesignen av ”Call Girl”. Var detta seminarium ska äga rum samt datum bestämmdes inte.

 

Workshop i upphovsrätt.
Det som ligger i förenings intresse är att ha en workshop där upphovsrätt förklaras. Förslag att ha en workshop där representant från STIM är intressant. Inget konkret datum har fastställts då en frågeställning först måste skrivas.

 

Ljudvågen och sommaravslutning.
Röstning av ljudvågenvinnare kommer att ske under våren och delas ut på sommarfesten. Datum för dessa händelser kommer att fastställas senare.

 

FSS04 ljudinspelning.
De ansvariga för ljudinspelningsgruppen har utökats och består nu av: Anders Larsson, Patrik Strömdahl, Calle Wachtmeister och Calle Edström. Denna grupp kommer diskutera nästa inspelningstema och vid senare tillfälle redovisa detta för föreningen.

 

Övrigt:
Patrik Strömdahl tog upp problematiken kring uppspelningsnivåer på biografer. Initialt ska Erik Guldager och Parik Strömdahl skriva kring problematiken för att sedan eventuellt ha ett seminarium där producenter, biografägare, ljudmixare och filminstitutet ska få frågan att närvara.

 

Det fullständiga protokollet kan läsas här.

%d bloggare gillar detta: