Svensk Filmindustris första inspelningsutrustning för ljudfilm


Home Next

sf20_030

© 1930 AB Svensk Filmindustri

Måndagen den 31 mars 1930. Några tekniker från Berlin
har anlänt till Råsunda med en inspelningsutrustning för ljudfilm.

Klicka här om du vill läsa vad några tidningar och tidskrifter
skriver om arbetet med inspelning av ljudfilm i Filmstaden 1930.

Här fler tidningsskriverier om ljudfilmen 1930.

Till startsidan