Situationsplaner, kartor och flygfotografier över Filmstaden

Previous Home NextDel av ”Situationsplan över A-B Svenska Biografteaterns område i Råsunda”
signerad Ebbe Crone, som var Filmstadens arkitekt
och även chef för filmbolagets arkitektkontor i Råsunda åren 1919-1921.
Så här var det tänkt att Filmstaden skulle se ut år 1919.
Snickeri och målarverkstad i vinkel. Det ändrades snart.
Ännu inget magasin och ingen kasematt.

Karta över ”A.-B. Svensk Filmindustris filmfabrik”
i Råsunda förstad, tomt Råsundalägenheten n:o 103,
upprättad av brandförsäkringsbolaget Tarifföreningen i oktober 1920.
Markeringen ”Blifvande atelier” är grunden för Lidingöateljén.
Karta från en broschyr om Filmstaden i Råsunda, tryckt 1925.
De första åren ritade man aldrig dit Strutsfarmens hus på kartor och planritningar,
så förmodligen hade man för avsikt att riva det.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd, tryckt 1927


13b_karta_110

© AB Svensk Filmindustri

Den här översikten målades 1928 på en vägg i Filmstadens administrationsbyggnad av illustratören, författaren, journalisten och reklammannen Marcus Hentzel.

Du kan få information om vissa byggnaders ändamål om du pekar över dem med markören.

När bilden målades var det spårvagn nummer 15 som stannade utanför Filmstaden. Den trafikerade sedan 1922 sträckan Norra Bantorget och Esplanaden i Sundbyberg. Innan dess tog man spårvagn nummer 3 för att komma till Råsunda. Spårvagnstrafiken upphörde den 31 augusti 1959 och resenärerna hänvisades till bussar.

Hållplatsen på bilden hade namnet Filmstaden fram till 30 mars 1942. Då döptes den
om, på grund av kriget, till Råsunda Västra. Tunnelbanan med uppgång vid Filmstaden invigdes 31 augusti 1975.

Också vägen utanför Filmstaden fick nytt namn under 40-talets första år. Tidigare hette den Stockholmsvägen. Nu fick den heta Råsundavägen.

Här kan du läsa om Filmstaden år 1920.
Här finns situationsplaner över Filmstadens byggnader åren 1959-2009.
Det här är ett fotografi av en akvarell
som hänger i salong Operan i biografen Filmstaden Råsunda.
En förlaga till väggmålningen ovan.
Foto: Peter Olofsson
Ännu en plan över Filmstaden, också den här målad av
Marcus Hentzel.
Årtal okänt, men förmodligen slutet av 20-talet.
Klicka på bilden om du vill se den i större format.

Huset märkt ”K” hörde till den så kallade strutsfarmen.

Byggentreprenören använda förmodligen strutshuset för sin arbetsledning eller som verkstadslokal under bygget av Filmstaden, och när arbetet var klart var planerna att riva huset. Det finns i alla fall inte med på de första kartorna över området. Men när SF-folket filmat ett tag upptäckte de att strutshuset kunde vara till nytta. Så det fick bli kvar och använders som verkstad och förråd i 20 år. Huset revs 1941 i samband med bygget av det förråd som har nummer 10 på planen över Filmstadens byggnader.

Garaget märkt ”J” skulle från början blivit en reservateljé.
Från 1920-talets sista år. Kan vara ett flygfoto, eller möjligen taget från Råsunda vattentorn. Klicka på bilden om du vill se den i större format.
Del av stadsplan för Råsunda municipalsamhälle i Solna kommun, upprättad 1932.
A = Stora ateljén. B = en lada, förmodligen ett förråd. C = strutshuset.
Från inspelningen av filmen Värmlänningarna, 1932.
Råsunda vattentorn i fonden.
Flygfoto över Filmstaden, taget omkring 1935.
Foto: Gustaf W:son Cronquist, 1936.
Bilden är publicerad med tillstånd av Stockholms Stadsmuseum. Bildnummer CRD 707.
Filmstaden 1958.

Till startsidan