Lidingöateljén i FilmstadenSvenska Bios ateljé på Lidningö.Så här skulle Lidingöateljén i Filmstaden ha sett ut.
Större golvyta än hos föregångaren, men utan nedervåning.
Tanken var att den skulle fungera som en reservateljé.

Grunden blev lagd, men ateljébyggnaden restes aldrig.
I stället blev det ett garage.