Maskinrummet — Nordisk Tonefilm

Previous

Home


ton07_59

Själva Rotosyn-anläggningen stod i en del av det som på planritningen
kallas ”kamera- och mörkrum”.





Manöverenhet till Rotosynen.



För att få projektor och perfomasikner att gå synkront användes en så kallad Rotosyn-anläggning som bestod av en frekvensomformare, mekaniskt förbunden med en bromsmotor. Alltsammans vägde runt 260 kg, och hade måtten 160 x 50 x 40 cm.

Alla maskiner för synkron drift hade trefasmotorer på den här tiden, och Rotosynen levererade den trefasspänning som behövdes, från 0-50 Hz vid start, och 50-0 Hz vid stopp.

Rotosynanläggningar tillverkades från början av 50-talet av Siemens-Klangfilm och fanns i stort sett överallt där man mixade film med perfoband och filmprojektor. Innan Rotosynens inträde i filmbranschen synkroniserades ofta maskinerna med hjälp av en genomgående axel.


Till startsidan