Optisk tonkamera tillverkad av Klangfilm

Previous

Home

Next


ton06_54
Tonkamera för 35 mm film, modell Eurocord

Kommentar från Lars Klettner:
Kameran är laddad med film. Det syns på balanspilen i mitten på luckan. När den står stilla, rakt upp, då har balanshjulen kommit upp i fart och filmen slutat svaja. Dock ser man att uppdragsremmen inte är påsatt på baksidan av uppdragskassetten till höger.Kommentar från Ulf Park:
Det här är en spegelgalvanometer, ett mekaniskt instrument som mäter elektrisk ström. Medan ett vanligt vridspoleinstrument visar värdet med hjälp av en nål (en visare), anger en spegelgalvanometer värdet med hjälp av en liten spegel som reflekterar en ljusstråle mot en skala på en frostad glasskiva.

I det här fallet används spegelgalvanometern för att mäta strömmen till kamerans tonlampa. Det var viktigt för exponeringen, och därmed svärtan på tonnegativet, att man hade rätt tonlampström.

Kravet på noggrann mätning blev större allteftersom tonnegativfilmen blev bättre och bättre.

Till startsidan