Svenska AB Nordisk Tonefilm


Home

NextÅr 1953 byggde Svenska AB Nordisk Tonefilm ”norra Europas modernaste ljudateljé” på Katarinavägen 20 i Stockholm. Perfomaskiner och ett mixbord hade Tonefilm skaffat från Klangfilm i Tyskland och hela satsningen hade gått lös på 500.000 kronor. (Filmen Hon dansade en sommar från 1951 hade blivit en stor succé och gett goda inkomster.) Förutom mixlokal med maskinrum och speakerbox byggde man även tre klipprum för ljudefterarbete i ljudateljén på Katarinavägen.

Tonefilms direktionen och distributionsavdelning höll till på Apelbergsgatan 58. Där fanns även ett antal klipprum och en liten biograf.


ton01_57


Planskiss över Nordisk Tonefilms ljudateljé omkring 1953.
Verksamheten växte med tiden och fler lokaler tillkom.
Klicka här
om du vill ta en titt på ljudateljéns exteriör.

Kommentar från Ulf Park:
Vid musikinspelning flyttades mixbordet (som var försett med hjul) tillsammans med en Lyrec-bandspelare från mixstudion till kontrollrummet. Vid filmmix stod mixbordet alltid i mixen.

Tonefilm hade en fast anställd musikchef som hette Lennart Fors. Han var musiker och kompositör. Man spelade oftast in sin egen filmmusik på Katarinavägen, det var ju i alla fall Sveriges modernaste ljudateljé!

Kort historik:

När Nordisk Films Kompagni A/S i Danmark trädde i likvidation den 22 juni 1928, lät börsmäklaren Carl Bauder, som sedan 1926 haft aktiemajoriteten, rekonstruera
bolaget för att låta det återuppstå under namnet Nordisk Tonefilm A/S.

Det nybildade bolaget, som blev inregistrerat den 28 oktober 1929, ägde bl.a. nyttjanderätten till Petersen & Poulsens filmljudpatent, som gav stora inkomster.


Svenska AB Nordisk Tonefilm (skrevs i början Tone-Film) bildades den 16 december 1929 och hade lokaler på Skeppsbron 9 i Malmö. Företaget hade i huvudsak danska ägare och
ägnade sig vid den här tiden uteslutande åt att sälja ljudutrustning till biografer. Hösten 1933 flyttades verksamheten till Kungsgatan 29 i Stockholm och omkring 1938-39 till Apelbergsgatan 58.

Men Svenska AB Nordisk Tonefilm ville även
etablera sig som ett inspelnings- och distributionsbolag. På sommaren 1934 lät man därför inreda en inspelningsateljé, samt loger och verkstäder, i lokaler man hyrt i S:t Eriks gamla bryggeri på Garvargatan 17 på Kungsholmen i Stockholm. Den ateljén övertog Svensk Filmindustri 1935.

Skälet till övertagandet var ett
samarbetsavtal mellan Svensk Filmindustri och det danska A/S Nordisk Tonefilm som slöts den 26 januari 1935. Tidigare hade det danska bolaget gjort flera inspelningar av svenska filmer i Danmark. Nu skulle de dansk/svenska inspelningarna istället göras i SF:s ateljéer i Råsunda.

Genom avtalet fick SF även möjlighet att använda Petersen & Paulsens noiseless-teknik, som
A/S Nordisk Tonefilm ägde patenträttigheterna till, mot att det danska bolaget fick ta ut licensavgifter på den film som SF spelade in med den brus- och knasterbefriande metoden. Enligt branschtidningen Biografägaren, nr 3 1935, skulle Petersen & Paulsens upptagningsapparater nu användas parallellt med AGA-tillverkad ljudutrustning i Råsunda.

Avtalet gav dessutom AGA-Baltic rätt att bygga in den efterlängtade noiseless-tekniken i sina tonkameror. ”Agaforsens brus” skulle äntligen upphöra.

Svenska AB Nordisk Tonefilm såldes 1944 till Sveriges Folkbiografer AB, som behövde större resurser. Tore Sjöberg gjordes till delägare men köptes ut 1949.

Filmen Hon dansade en sommar, i regi av Arne Mattsson, spelades in 1951 och gav Tonefilm betydande inkomster.

Samma år i november övertog Tonefilm en inspelningsateljé, i källarplanet på Jungfrugatan 7B i Stockholm, som sedan 1943 hade tillhört Filmo (Folkrörelsernas filmorganisation). Ateljén renoveras och återinvigs i maj 1952. Även huvudkontoret på Apelbergsgatan renoveras.

År 1953 byggde Svenska AB Nordisk Tonefilm en ljudateljé på Katarinavägen 20 i Stockholm.

Svenska Dagbladet skrev den 24 augusti 1961 att Tonefilm, på grund av de rådande konjunkturerna, tvingas säga upp ett 30-tal av sina anställda. Det gäller kontorspersonal och ateljéfolk, målare, snickare och elektriker.

År 1964 överlät Tonefilm sin filmateljé på Jungfrugatan till Lennart Berns produktionsbolag Omega Film AB, som rustade upp lokalen. Men när tunnelbanan mellan Östermalmstorg och Karlaplan började rulla på hösten 1967, blev ateljén svår att använda för filminspelning.

Tonefilm såldes 1969 till Omega Film AB, som flyttade in på Apelbergsgatan 58.

Cullbergbaletten tog över filmateljén på Jungfrugatan år 1970.

Med skulder på 8-9 miljoner ställde Omega Film AB in sina betalningar fredagen den 2 april 1971.

Ljudateljén på Katarinavägen finns med i telefonkatalogen för 1971, men året därpå är den borta.

Omega Film AB försattes i konkurs den 19 september 1972.

Tonefilm, som var ett dotterbolag till Omega Film, lämnde Apelbergsgatan 1974-75.

Ingemar Ejve bildade Nya Svenska AB Nordisk Tonefilm i juni 1973. Första inspelningen blev Maria (1975) i regi av Mats Arehn.

Bolaget bytte namn till Nordisk Tonefilm AB i september 1976.

År 1984 bedrev Ingemar Ejve sin verksamhet tillsammans med William Aldridge
Björn Henricson, och Lennart Norbäck.

Ingemar Ejve och Nordisk Tonefilm var producent för Mio, min Mio (1987), en svårbemästrad samproduktion mellan Sverige, Norge och Sovjetunionen. Filmen blev den dittills dyraste i svensk filmhistoria.

Nordisk Tonefilm AB bytte namn till
Gamma-film Aktiebolag i januari 1989. Därmed upphörde verksamheten.
Apelbergsgatan 58 från Målargatan, hösten 2014.


Kommentar från Jan Persson:
På 50- och 60-talet disponerade Svenska AB Nordisk Tonefilm delar av gatuplanet, första och andra våningen samt takvåningen.

Där den nuvarande ingången ligger hade varuhuset PUB på den tiden ingång till sitt lager. Höger därom hade Tonefilm ett fönster. Stora entrén låg mitt på huset, alldeles under tornet, och till höger om entrén hade Systembolaget en butik.

På gatuplanet hade Tonefilm sin klippavdelning och en biograf. Även bildbandsavdelningen flyttade så småningom in på gatuplanet. På takvåningen fanns filmsyning och distributionsavdelning. Garage och förråd hade Tonefilm på Kungsholmen.Skådespelaren och regissören Peter Schildt har berättat att han i unga år var med och dubbade Walt Disneys tecknade långfilm ”Svärdet i stenen” hos Nordisk Tonefilm på Katarinavägen. Filmen hade svensk premiär den 14 december 1964.

Till startsidan