Lyrec TR2 / AR2
Pelle Lönndahl vid en pilottonsutrustad Lyrec-bandspelare
under inspelningen av filmen Laila, 1958.


Lyrec A/S i Danmark grundades 1945 och höll till i Skovlunde utanför Köpenhamn.

År 1951 lanserade man en 1/4"-bandspelare med beteckningen TR2/AR2 som var 
tillverkad enligt specifikationer från Danmarks Radio. (TR2 är själva bandspelaren, AR2 är förstärkardelen.)

Lyrec TR2 är en fullspårs- eller halvspårsbandspelare med tre tonhuvuden: radering, inspelning & avspelning. Bandhastigheter: 19 cm/s (7 1/2") och 38 cm/s (15"). Kapstanmotor och två spolmotorer sköter bandtransporten och max. spolstorlek är 7". Bandspelaren har två mikrofoningångar, en linjeingång och en linjeutgång. Alltihop drar 250 watt.

I början av 50-talet började AEG Magnetophon- och Lyrec-bandspelare gradvis ersätta de optiska tonkamerorna vid exteriörinspelningar på SF och Sandrews.

I november 1958 kostade TR2 5.200 DKK (danska kronor), och AR2 3.250 DKK.

Lyrec A/S upphörde med sin verksamhet år 2007.
Foto: Håkan Lindberg

Sidorna 6-11 är scheman och bilder.
De ligger sist på den här sidan.
Till startsidan