Ljudpersonalen från Tobis i sin kabin, oktober 1931

Previous Home Next

sf20_036_172

© 1931 AB Svensk Filmindustri

Mekaniker: Willy Kroll, Dipl. Ing.: Hermann Stör, Dipl. Ing.: Carl Becker

Några rader under rubriken Ljud ... i den svenska skällan,
ur Biografbladet nr 4, 1930:
Från strålkastare och bildkamera vingla sig några röda gummislangar till ett litet trähus, som står 4 meter därifrån. Inne i trähuset härbärgeras den lilla apparat, som utgör en kombination av banvagn på hjul, ljudkamera, motor som driver bild- och ljudkamera samtidigt, samt bord med radioknappar för att reglera ljudet.Lennart Unnerstad, som började arbeta på Svensk Filmindustris ljudavdelning i Råsunda 1932, har berättat i en NFTU-intervju att man var två ljudtekniker på en filminspelning i ateljé de första åren. Båda höll till i en ljudisolerad kabin där den ene lyssnade på ljudet från mikrofonen och reglerade utstyrningen, medan den andre skötte tonkameran. Mikrofonen var nästan alltid placerad på stativ.

När SF övergav det tyska ljudet och gick över till tonkameror tillverkade av AGA-Baltic placerades dessa i ljudbilar som under ateljéinspelningar stod parkerade i ett garage. Därifrån gick sladdar till ateljéerna. På den tiden fick alltså den ene ljudteknikern sitta i ljudbilen i garaget medan den andre höll till i kabinen i ateljén och bedömde ljudet. En
passare eller en elektriker hanterade mikrofonen.

De första mikrofonerna i Filmstaden var av kolkornstyp, så kallade sockerbitar, som var väldigt svåra att flytta utan att det knastrade. Därför blev de för det mesta fast monterade, ofta på golvstativ av trä. Med tiden började man använda mikrofonbommar, framför allt för att komma åt bättre i helbilder.


När en kolkornsmikrofon började knastra fick ljudteknikern knacka på marmorblocket med knogarna eller en gummiklubba för att få kolkornen att lägga sig till rätta så att knastret upphörde.

När Filmstaden byggde sin första ljudavdelning 1934-35 inreddes fyra tonkamerarum som kunde betjäna ateljéerna.


Hermann Stör var anställd av Tobis (Tonbild-Syndikat A.-G.) och uthyrd till SF. Ansvarig för ljudet på närmare 20 SF-filmer mellan 1929-32. Han kom senare även att arbeta under namnet Hermann Storr.

Carl Becker var anställd av Tobis och uthyrd till SF. Ansvarig för ljudet på fem SF-filmer under 1931.

Willy Kroll var anställd av Tobis som mekaniker och uthyrd till SF.


Till startsidan