AB Film-Teknik
på Näckrosvägen 36 i Solna

Film-Teknik startade sin verksamhet på Uppfartsvägen i Råsunda 1943, och redan året därpå hade man flyttat till större lokaler på Stockholmsvägen 33, också i Råsunda. Stockholmsvägen bytte namn 1947 och blev Råsundavägen. Film-Tekniks nya adress blev då Råsundavägen 133 (33+100).

År 1948 flyttade labbet till de översta våningarna i Elverkets hus på
Råsundavägen 101. Där hade man just installerat sina första maskiner för framkallning och kopiering av 35 mm svartvit film. Färgfilm i 35 mm-formatet började man arbeta med 1954.

Svensk Filmindustri överlät från den 1 januari 1957 laboratorieverksamheten i Filmstaden till AB Film-Teknik.
Tanken var att Film-Teknik skulle arbeta med svartvit film i Filmstadens labb och ägna sig åt färgfilm på Råsundavägen 101. (SF fortsatte att driva Filmstadens text- och stillbildslaboratorium i egen regi. De verksamheterna hade sina lokaler i Filmstadens laboratoriebyggnad.)

F
astighetsaktiebolaget Hufvudstaden köpte en tredjedel av aktierna i AB Film-Teknik 1957.

SF anhöll 1959 genom Birger Juberg om bygglov för ett filmlaboratorium på Näckrosvägen 36 i Solna. Huset skulle bli 20x39 meter. Källare och två våningar. Ansökan beviljades.

SF byggde samtidigt ett filmlager på 20x20 meter alldeles intill laboratoriet. Också det huset fick källare och två våningar.

Film-Teknik flyttade från sina gamla lokaler på Råsundavägen (och från Filmstadens labb) till det nya huset på Näckrosvägen den 1 juni 1960. Slutbesiktning av nybygget skedde den 8 december 1960.

Här kan du läsa om när Film-Teknik började framkalla färgfilm.Annons i tidskriften Filmteknik, 5 - 1962
Situationsplan upprättad 1959.
Situationsplan upprättad 1963.
Film-Teknik fick en tillbyggnad 1963-64.

Mellanplanet.
Klicka på planritningarna om du vill se dem i större format.Övre planet.
I källarplanet, som inte finns med här, fanns garage,
skyddsrum, verkstad, kemikalieförråd och kemikalieblandning.


Film-Tekniks laboratoriebyggnad revs c:a 2006.

Ljudavdelningen, som togs i bruk 1968, revs 2004.

Här kan du läsa mer om Film-Tekniks historia.


Till startsidan