AGA-tonkamera för stereoinspelning, 1939-40

Previous Home Next

sf40_01_266

Tonkamera för stereofonisk inspelning
monterad på manöverpulpet.


© AB Svensk FilmindustriBiografägaren, 13 januari 1940
Mixerbord till Råsundaateljéerna.
Vår bild visar det mixerbord, som nyligen levererats av Aga-Baltic till SF, Råsunda.

Bordet är försett med dubbla förstärkare och kontrollanordningar, varför en övergång till stereofonisk upptagning lätt kan genomföras. Vidare finnas anordningar för s.k. kompression, varigenom risken för överstyrning vid särskilt starka passager elimineras. Slutligen ingår i utrustningen tongenerator för matchning  samt telefonapparat, vilken står i förbindelse med telefonnätet inom ateljén.
Populär Radio, februari 1940.


Till startsidan