Backspegel


En genväg till den här sidan: www.backspegel.nu


Kortfattad svensk filmhistoria:

Början
1910-talet
1920-talet
1930-talet
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-taletBilder:

Filmstaden i Råsunda
SF:s ljudteknik - 1
SF:s ljudteknik - 2
SF:s ljudteknik - 3
Sandrews – Pelle Lönndahls bilder
Europa Film
Nordisk Tonefilm
Andra inspelningsateljéer
Laboratorier
Aaro Helmisalos bilder
Arne Lagercrantz’ bilder
Diverse
Från inspelningen av Vem dömer (1922)
Stef Ljungbergs bilder från inspelningen av Arn-filmerna
Filmstaden i Råsunda, juli 2009Teknik:


Effektljud på teater och vid ljusbildvisning
Kinematografbilder vid Konst- och industriutställningen 1897
Lumière-projektorn
Kalkljus och acetylengasljus
Ljuskällor för skioptikon ur Hasselblads priskurant från 1896
Priskurant från 1901 med kinematografiutrustning
Några sidor ur Aktiebolaget Edv. Nerliens katalog från 1903
Sidor ur en priskurant från 1907 med ljuskällor för skioptikon
Kolbågljus
Ernst Ruhmers Fotografofon, 1901
Gaumonts Chronophone
Oskar Messters Biophonteknik
Sjungande, talande, lefvande bilder
Exempel på synkronisering mellan projektor och grammofon
Pathé-projektor för tal och sång, Système Couade, 1909
Ernemanns synkroniseringsmetod
Filmljud från grammofon, Svenska Bio ljudfilmer
Filmkamera – Pathé Professionnel
Fler handvevade filmkameror
Svensk Filmindustris laboratorium i Råsunda
Perforeringsmaskiner
Kopieringsmaskiner
Ljuset i filmen, av Hans Hansson och Roland Sterner
I ljus och lampors sken i filmateljéerna – Filmnyheter 1927
Kinemacolor-förevisning i Sverige år 1910
Bioannonser Stockholm, 1909
Ernemann-projektorer, 1909
Ernemann Imperator, 1909
Pathé-projektorer, 1911
Pathé-projektorer, 1915
Gaumont-projektorer
Några projektorer ur SFI:s filmhistoriska samlingar
Allefex
AB Etablissement Viking i Linköping
Sven A:son Berglund, en av filmljudets pionjärer
Sven Berglunds talande film
Sven A:son Berglunds ljudfilmsapparat
Mer om Sven A:son Berglund
Eric Tigerstedt
Tri-Ergon
Tekniken på biografen Palladium i Stockholm, 1919
Bioannonser, Stockholm 1919
Svenska Biografteaterns kontor, 1914-19
Filmfirmor och agenturer, 1919-20
Filmstaden, 1920
Den talande filmen får mothugg – Filmjournalen, 1920
Det Hupfeldska konsertverket ”Pan”
Vad kan man vänta av den talande filmen? – Filmnyheter, 1921
Petersen & Poulsen i Palads Teatret i Köpenhamn, 1923
Filmkameror ur Hugo Svensson & Co:s priskurant från 1923
Radioapparater 1924 - 1939
SF:s filmlager på Mäster Samuelsgatan 31
Om ljudfilm, 1923
Om ljudfilm, 1925
Om ljudfilm, 1926
De Forests Fonofilm demonstreras på biografen Piccadilly, 1926
Om Nordisk Tonefilms ljudfilmsdemonstration i Stockholm, 1928
Om ljudfilm – ur tidningar och tidskrifter 1928
Om ljudfilm – ur tidningar och tidskrifter 1929
Biograforgel
Grammofonbord – Biophone
Grammofonbord – Philips
Grammofonbord – Kinola
Orkesterapparater
Biogrammofonen – De små teatrarnas stora orkester
Polyphon – Filmmusik på grammofonskivor
AGA och Lignose-Breusing
”Talande film”, ur Radioamatören, nr 4 – 1929
”Tonfilm” ur Radioamatören, nr 6 – 1929
”Tonfilm”, ur tidskriften Radio, nr 9 & 10 – 1929
Debrie Parvo
Några filmkameror ur SFI:s filmhistoriska samlingar
Några stativhuvuden ur SFI:s filmhistoriska samlingar
Om Western Electrics biografljudteknik 1929
Om Nordisk Tonefilms biografljudteknik 1929
Om Pacents biografljudteknik 1929
Om Klangfilms biografljudteknik 1929-34
Om AGA-Baltics biografljudteknik 1930-32
Bruksanvisning för AGA-Baltics biografljudanläggning – 1930

Patenttvisten 1929 mellan Western Electric och Tobis-Klangfilm
”Tonfilmen och dess inspelning”, ur Radioamatören, nr 5 – 1930
Erfarenheter av ljudfilmsapparater och ljudfilm, 1930
Om ljudfilm – ur tidningar och tidskrifter 1930
Svensk Filmindustris huvudkontor åren 1930-85
Om Tobis ljudinspelningsapparatur, april 1930
Olof Andersson och Victor Sjöström diskuterar ljudfilm, okt. 1930
Inspelning av grammofonskivor enligt Tri-Ergon-metoden
Vitaphonesystem, tillv. av A/B Dansk Kinematograf Fabrik, 1930
Ljudfilmscentralen i Mora
Biografhögtalare – 1930-37
Första ljudfilmen i Stockholm
Om ljudfilm – ur tidningar och tidskrifter 1931
”Ljudfilmen”, ur tidskriften Biografägaren 1931
Att översätta filmer genom att texta
En intervju med biografljudinstallatören Ernst Orlando
Några av Klangfilms tonkameror
Mixutrustning, AEG-Klangfilm
Ljudfilmsinspelningssystem AGA-Baltic, 1932
Europa Films ljudinspelningsutrustning, 1932
Snövit och det sju dvärgarna dubbas på Europa Film, 1938
Det senaste i ljudfilmen – System AGA-Baltic
Inspelning i Finland med tonkamera från AGA-Baltic – 1934
Inspelningsbolag, filmbyråer och föreningar åren 1934-36
Hur en optisk tonkamera fungerar
Push-pull-tekniken, 1938
Tidiga drömmar om stereofoniskt ljud på biograferna
Biografhögtalare modell Euronor, tillverkad av Klangfilm
Stålbandspelare
Ljudfilmens tekniska utveckling – AGA-Baltic 1939
Svensk Filmindustris ljudtekniker 1943-44
Svensk Filmindustris organisation i Råsunda, år 1944
AGA-Baltic Sound Recording Equipment – 1945
AGA-Baltics färgfilmsprojektor – 1945
Skandinaviska Kinematograffabriken – Kinofa

Agfacolor-metodens hemligheter – 1946
Stellan Dahlstedt – Filmstadens ljudavdelning 1947 och 1956
Philips inspelningsutrustning – 1948
Frekvenskurvor vid in- och avspelning av ljudfilm – 1950
AGA:s tonkamera typ Serie 16 – 1950
AGA:s tonkamera typ 26A
Om dubbelton, SSF 1951
Några tonkameror ur SFI:s filmhistoriska samlingar
Några skarvapparater ur SFI:s filmhistoriska samlingar
Gunnar Löfgren, konstruktör och tillverkare av ljudutrustning
”Ta på plats!” – Nytt fältrop i svensk film. Ur Biografägaren, 1954
”Stereo” med ljudvariatorn Strong, 1955
Magnetiskt ljud på biograferna, 1954 - 1958
Ragnar Wendins metod att magnetbelägga filmkopior
Filmstadens byggnader
Plan över Europa Films lokaler i Mariehäll
Sandrewateljéerna på Ladugårdsgärde
Svensk Talfilms studiolokaler i Skarpäng utanför Täby
Peter Olofsson berättar om Filmstaden, 1956-1960
AGA-Baltics Cinemascope-projektor, 1957
CinemaScope-formatets historia, berättad av Hans Hansson
Några sidor ur ELFA-katalog nummer 8, tryckt 1959
Sidor ur ELFA-katalog nummer 10, 1961 & 11, 1962

Kinotekniska data, en skrift utgiven av AGA-Baltic, 1959
Om magnebeläggning, ur tidskriften Filmteknik 1959 & 1962
En Ampex VR-1000 på Sveriges Radio, 1961
Sven Fahlén berättar om filmljudtekniken på Europa Film
Europa Films mixbord med Quad-förstärkare
Mixbord från Kongsberg Våpenfabrikk i Norge, 1968-70
Filmljudavdelningen på Europa Film, 1969
Bandeko på Europa Film, 1971
Rekommendationer för god dialogkaraktär i film, 1969
Eftersynk och dubb mellan 1968-80
Fotnumrering
Avdraget i Filmstaden

Från Film-Teknik till Movie Track, Hans Eric Ahrn berättar
Tonservice Löthner & Löthner KB
Några sidor ur Weist Foto AB:s katalog från omkring 1968
Sidor ur ELFA-katalog nummer 20, 1971-72
Sidor ur ELFA-katalog nummer 25, 1976-77
Sidor ur ELFA-katalog nummer 28, 1979-80
Sidor ur ELFA-katalog nummer 32, 1983-84
Sidor ur ELFA Studios katalog från 1986
Sidor ur ELFA Studios katalog från 1989
Sidor ur ELFA Studios prislista från 1992

Klippbord tillverkade av W. Steenbeck & Co
Fler klippbord – bl.a. Steenbeck, Atema och K.-E.-M.
Fotografier från Håkan Lindbergs 70-tal
Toningar med rakblad och trikloretylen
SF-produktion på Kungsholmstorg 6 i Stockholm
Tommy Sundquist berättar om Sten Norlén
Lasse Svanberg om inspelningen av filmen Äppelkriget
Roland Sterner om inspelningen av filmen Picassos äventyr
Tryggve Svenssons artiklar i tidskriften TM om optiskt filmljud
Akustik och kamerasurr
Å andra sidan
Lasse Lundberg berättar om sin första inspelningsdag
Om hur man tystar spanjorer
Harrison-bordet på Dramatiska Institutet, Filmhuset
CinePost
Tankar kring Leo Catozzos skarvapparater
Harry Nyquist – Samplingsteoremets fader
Det digitala ljudbearbetningssytemet Dyaxis
Lasse Lundbergs erfarenheter av Dyaxis
Filmljudjournalen nr 1, 2004
Filmljudjournalen nr 2, 2004
Filmljudjournalen nr 3, 2005
En intervju med Bosse Persson
Ljudutrustning vid filminspelning mellan åren 2002-2013Filmlaboratorier:
Bandspelare och mixrar:

”Agafon”, AGA:s mobila inspelningsmaskin för magnetfilm
MWA Albrecht
Lyrec TR2 / AR2
Maihak Reportofon
Magnemite
Magnemite modell 610 C
Nagra I och II
Om pilotton
Stellavox SM 4
Stellavox SM 5
Telefunken M5
Nagra III
Stefan Kudelski och Nagra III
SELA:s Nagra-mixer 2880
SELA-mixer 45-00
3 x SELA-mixer, år 1985
Stellavox SP 7
Nagra SN
Nagra 4.2
Nagra IV-S
Om Nagra IV-S, av Lars Lundberg
Nagra IS
Nagra EMikrofoner:

Kort mikrofonhistorik
Kathodophon
Reisz-mikrofonen
Några bandmikrofoner
Membran och kapslar
Pearls rektangulära kapslar
Om rörmikrofoner, av Håkan Lindberg
Neumann CMV3
Neumann UM57
Neumann CMV563
Neumann KM54 & KM56
Neumann SM-2
Neumann M49
Neumann U47
Neumann U48
Neumann U67 & M269
SELA-mikrofoner
Klangfilms ”Cykellyktan”
Reissmann MR51
Schoeps M221A & B
AKG C12 VR och Telefunken ELA M250/251
Några Pearl-mikrofoner
”Kondensatormikrofon med fälteffekttransistor”,
en artikel av Rune Rosander om Pearl TC-4. Från Radio och Television, nr 2 - 1965

”Svensk mikrofonpionjär kröner sitt livsverk med supermikrofon”,
en artikel skriven av Ulf B. Strange för tidskriften Elektronikvärlden, nr 5 - 1984

”Pearl TL-4 ger full stereo utan att vara stereomikrofon”,
en artikel skriven av Rune Rosander för tidskriften Elektronikvärlden, nr 5 - 1984

”Sound of Skåne”,
en artikel ur tidskriften Monitor om mikrofontillverkarna Pearl och Milab

En intervju med Rune Rosander om tankarna bakom Pearl TL-4
Bernt Malmqvist berättar om Pearl för tidskriften Monitor, november 2007 (en PDF-fil)
HF-kondensatormikrofoner
ElectroVoice-mikrofoner för filmbrukFolk:

Evert Aulin
Carl Barcklind
Schamyl Bauman
Sven A:son Berglund
John Bergqvist
Vilhelm Bryde
Hasse Ekman
Hampe Faustman
Julius Jaenzon
Georg af Klercker
Frans Lundberg
Gunnar Löfgren
Charles Magnusson
Lorens Marmstedt
Gustaf Molander
Sten Norlén
Sven Nykvist
Harry Nyquist
Numa Peterson
Siegmund Popert
Alf Sjöberg
Victor Sjöström
Mauritz Stiller
Arne Sucksdorff
Eric TigerstedtStort tack till Håkan Lindberg, Lasse Lundberg, Peter Olofsson, Bosse Persson, Stef Ljungberg, Ulf Park, PO Ohlsson, Jan Persson, Lars Klettner, Pelle Lönndahl, Sten Norlén, Hans Svanberg, Jarmo Masko, Kjell Nicklasson, Olle Unnerstad, Hans Eric Ahrn, Sven Fahlén, Tommy Sundquist, Roland Sterner och Hans Hansson som hjälpt till att få bitarna på plats.

Till Film Sound Swedens startsida