Effektöverspelningen, början av 60-talet

Previous Home Next


Foto: © Leif Hansen

Till vänster ett kontrollbord, tillverkat av AGA. I mitten en Lyrec-bandspelare, och tre perfomaskiner som var målade men AGA-projektorenas djupröda färg. Till höger en bandspelare tillverkad av EMI (Electrical and Musical Industries) i England, modell BTR-1 (British Tape Recorder version 1). På den ligger en Nagra III och en mikrofon med vindskydd.

Till startsidan