AGA-tonkamera, push-pull, 1938-39

Previous Home Next

sf40_01_266

Tonkamera för push-pull med möjlighet till stereofonisk inspelning.
Här kan du fördjupa dig i tekniken. Och här.

Push-pull-tekniken anammades aldrig i någon större utsträckning av Filmstadens ljudtekniker.
Möjligen var den för svårhanterlig.


© AB Svensk Filmindustri

Kommentar från Hans Eric Ahrn: Det jag främst gillar är den logiska fysiska uppbyggnaden som borde kunna varit grunden för alla kameror.

Att spela in två spår i motfas och sedan vända en fas och summera vid avspelning minskar ju störande ljud som inte är inspelade, som brus och distorsion, men det kan ha varit problem att summera detta snyggt så att inte själva de inspelade ljuden också delvis blev utraderade.
Biografägaren, 13 januari 1940
Mixerbord till Råsundaateljéerna.
Vår bild visar det mixerbord, som nyligen levererats av Aga-Baltic till SF, Råsunda.

Bordet är försett med dubbla förstärkare och kontrollanordningar, varför en övergång till stereofonisk upptagning lätt kan genomföras. Vidare finnas anordningar för s.k. kompression, varigenom risken för överstyrning vid särskilt starka passager elimineras. Slutligen ingår i utrustningen tongenerator för matchning  samt telefonapparat, vilken står i förbindelse med telefonnätet inom ateljén.
Populär Radio, februari 1940.


Till startsidan