Lasse Nordberg med ljudutrustning på båt

Previous Home Next

4802_38

NORDBERG LARS OSKAR, ljudtekniker. Född 14 februari 1915 i Stockholm. Inträdde i biograf- och filmbranschen 1931. Anställd som biografmaskinist 193I-35 och som ljudtekniker vid AB Sandrew-Ateljéerna i Stockholm sedan 1935.
Ur Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild
Sveriges Biografägareförbund, 1940

Tonkameran på bilden är tillverkad av Selenophon i Österrike.

Till startsidan