Spinnhuset på Långholmen

Previous Home Next


Spinnhuset på Långholmen i Stockholm.
Foto: L. Bengtsson, Stockholms stadsmuseum, 1984.

När fängelset började avvecklas hyrde Svensk Filmindustri en stor lokal på Spinnhusets överbyggda gård
som rekvisitaförråd, klädförråd, verkstad och provisorisk inspelningsateljé. SF höll till där från mitten av 1970-talet och flyttade ut 1979 när gårdsöverbyggnaden skulle rivas.

Några frontprojektionsscener till ”Världens bästa Karlsson” filmades i Spinnhuslokalerna 1974, och en fabriksinteriör till ”Mina drömmars stad” blev till där 1976-77. Dessutom filmades n
ågra scener till ”Bröderna Lejonhjärta” i och kring Spinnhuset 1976-77, bland annat interiört och exteriört till hemmet i filmens början, samt interiört Mattisgården.

Från andra halvan av 1970-talet hyrde SF även en lada i Angarn i Vallentuna kommun för bland annat
kulisser och skrymmande rekvisita. Egentligen låg den i Körlinge (Körlinge Gård), strax öster om Angarn, men av någon anledning kallades stället alltid för Angarn. Ladan övergavs i slutet av 1990-talet.
Spinnhusets solbelysta fasad mot söder, mars 2017.

Spinnhusets södra del byggdes omkring 1750. Där låg från början bl.a. en kyrka, en trappa upp, och på bottenvåningen rum för spinnhusdirektionen. Kyrkorummet övergavs så småningom och användes en tid som textilfabrik. Huskroppen byggdes om och byggdes till flera gånger och från sekelskiftet (1898-99) fick den rymma bostäder åt de anställda på fängelset.
Den östra fasaden från norr, mars 2017.
Alstavik till höger.

Alstavik är en malmgård som uppfördes omkring 1670 av bryggaråldermannen Joachim Alstedt. Byggnaden kom att fungera som fängelse från 1724. I det huskomplexet som kallas Spinnhuset är Alstavik den norra längan. Spinnhusets västar och östra längor byggdes 1746-48, och blev påbyggda 1825-30.
Spinnhusets gårdsöverbyggnad. Alstavik i fonden.
Gården byggdes över någon gång under 1930-talets första hälft
och lokalen man fick användes som verkstad för internerna.
Ytan var 22 x 26 meter. Takhöjden ungefär 5 meter.
Skorstenen hörde till fängelsets centrala ångpanneanläggning.
Foto: Lennart af Petersens, Stockholms stadsmuseum.

Spinnhusets gård åt andra hållet, söderut. Här är överbyggnaden riven.
Den vita väggfärgen till vänster och höger visar var den låg och vad den hade för takhöjd.
Foto: L. Bengtsson, Stockholms stadsmuseum, 1984.


Bengt Wendin och Ann Collenberg
Kalle Boman

Från inspelningen av ”Bröderna Lejonhjärta”.
Bakom Bengt och Ann syns en dubbeldörr
som leder ut till det fria,
via en passage genom huset.
Dörren syns även på den svartvita bilden närmast ovan.
Jerry Porsbjer, Bengt Wendin och Danne Myhrman
vid ingången till lokalen på gården.

Karta från Stockholms stadsmuseum.
Det rödmarkerade var den överbyggda delen av gården.
Ingång vid den röda pilen.Del av ritning från 1932 — Stockholms stadsarkiv.
Verkstadslokalen var 22 x 26 meter. Takhöjden omkring 5 meter.
Cirkeln i åttahörningen var panncentralens skorsten.
I ritningens informationsfält kallas Spinnhusets gård för Borggården.


Till startsidan