Phonobandavdelningen

Previous Home NextKommentar från Gert Palmcrantz: Den här bilden är förmodligen tagen i det överspelningsrum som inreddes i det så kallade ljudgaraget när Europa Film år 1962 tog över Phonoband, ett bandkopieringsprojekt som drevs några år före kassettbanden och som hade startas upp av AB Maskin & Elektro i Örebro. Mannen med ryggtavlan är troligen Lennart Håkansson som den första tiden var Phonobands chefstekniker på Europa Film. Lennart kom med från Örebro, men hade tidigare varit tekniker hos EMI / Husbondens Röst.

Annonstext i Expressen den 1 november 1958:
”—Vi [AB Maskin & Elektro i Örebro] började planera vår PHONOBAND-tillverkning för två år sedan, säger hr [Rolf] Zetterlund. Vi byggde en inspelningsstudio och inköpte en kopieringsmaskin av märket Ampex. Jag var beredd att det kunde komma att ta sin tid att arbeta in nyheten, ty svensken är ju inte lika nyhetsminded som amerikanaren. Samtidigt hoppades jag dock, att den höga ljudkvalitet som vi kunde hålla tack vare vår högklassiga inspelningsapparatur, skulle hjälpa till att övertyga folk om de färdiginspelade bandens fördelar.”

(…)
”Anläggningen i Örebro består av en mastermaskin och tre s.k. slavar. (…) Banden drivs med en hastighet av 60” per sek. och genom speciella förstärkare som arbetar med frekvenser upp till 120.000 p/s, matas inspelningen över från masterbandet till de tomma banden. Ett normalt band på 1.200 fot kopieras på 4 minuter.”AB Maskin & Elektro i Örebro var även svensk representant för bandspelare tillverkade av Tandberg och
Ampex.

Men luften började gå ur örebroföretaget när Tandbergs Radiofabrikk A/S i Norge bildade sitt dotterbolag Tandberg Radio AB, med adress Erik Dalbergsgatan 50 i Stockholm, för att från 1 april 1960 ta över försäljningen i Sverige av bolagets
alla produkter.

I början av 60-talet
släppte AB Maskin & Elektro i Örebro sin Ampex-agentur till ELFA Radio & Television AB på Holländargatan 9A i Stockholm, och 1962 tog Europa Film i Mariehäll över bandkopieringen.Phonoband-avdelningen på Europa Film.
Bandspelarna är tillverkade av Ampex. En master och tre slavar.
Europa Film startade snabbkopiering av 1/4”-band 1962.
Ljudkassettkopieringen kom igång 1970.

Gert Palmcrantz: Gossen som står vid Ampex-kopieringen på bilden heter Lage Heneby och efterträdde mig på matrisavdelningen. När Phonoband-verksamheten sedan startade upp ansvarade Lage för själva kopieringsanläggningen som inreddes i lokalen ovanpå matrisverkstaden. När sedan kompaktkassetten slog igenom lades Phonoband-avdelningen ner och det startades en större kassettkopieringsanläggning i C-hallen, som under 70- och 80-talen kopierade kassetter åt grammofonbolagen. Filmhallarna användes ju inte längre som förr eftersom nästan all filminspelning gjordes på plats.

Den första och enda film jag var ljudtekniker på var Bo Widerbergs debutfilm ”Barnvagnen”, som gjordes nere i Malmö sensommaren 1962, där också Tommy Berggren debuterade.
”Barnvagnen” var Europa Films första långfilm som var helt och hållet inspelad utanför studion.
Phonobandkatalog, tryckt år 1965,
med 174 band i olika kategorier att välja mellan.

Till startsidan