Avspelningsmaskiner med påbyggda tonhuvudsatser för magnetfilm (c:a 1955)

Previous Home Next

sf60_6_112

© AB Svensk Filmindustri
Stillbidsfotograf: Gösta Wirén


Till startsidan