Vid mixning av Sången om den eldröda blomman, 1956

Previous Home Next

sf60_4_240

© 1956 AB Svensk Filmindustri

Närmast kameran Erik Nordgren, i mitten Lennart Unnerstad, och längst bort
Sven Rudestedt. Mixbordet är tillverkat av AGA-Baltic.

Foto: © Leif Hansen

Mixlokalen, i början av 60-talet.
Klockan till höger om duken gick sykront med projektorn och ställdes 8 sekunder i 12 vid start. Filmens startsladd var 8 sekunder lång så första bild kom 00:00. När projektorn backades gick klockan baklänges. Ett mixschema visade när ljuden började och slutade och på vilket band de låg.AGA-byggt kontrollbord med automatmixer.
Till vänster är ett växelbord monterat. Till detta är framdraget alla in- och utgångar till kontrollbordets förstärkare och kontrollorgan. Dessutom finns där ledningar från de olika programkällor, såsom omspelningsmaskin, grammofon, ekorum.
Ur NKI:s Korrespondenskurs i ljudteknik, 1961


Kontrollbordet [...] är försett med anslutningar för ljudkanalerna från tontillsatserna, från mikrofoner etc. I mixbordet finnas ett antal mikrofonförstärkare och kompressionsförstärkare samt en kontrollförstärkare för matning av en kontrollhögtalare. Möjligheter till variation av såväl ljudkaraktär som ljudvolym finnas för samtliga ljudkanaler. Dessutom kan man, om så önskas, genom en speciell anordning låta ljudet i en inkommande kanal styra kompressionsförstärkarna i en eller flera av de övriga kanalerna. Detta är t. ex. av betydelse, då en dialog med bakgrundsmusik inspelas. Man kan då låta replikerna automatiskt pressa ned musikens nivå så att de höras bättre. Denna sänkning måste emellertid åtföljas av en s. k. fysiologisk frekvenskorrektion, dvs. en ökning av musikens basåtergivning, enär den annars skulle låta illa. Från kontrollbordet föres det blandade ljudet till en ljudkamera. Vid användningen placeras omspelningsmaskinen jämte bildprojektorn i ett särskilt maskinrum, varifrån bilden projiceras på en duk i en omspelningsateljé, där kontrollbordet placeras. De på förhand i ett klippbord redigerade bild- och ljudfilmerna insättas i resp. apparater och en eller flera repetitioner företagas, vilka avlyssnas från kontrollhögtalaren monterad i ateljén. Härvid kunna även ljudeffekter från mikrofoner etc. inblandas. Då man är nöjd med resultatet, inkopplas ljudkameran och det blandade ljudet fotograferas.

I vissa fall användes även mixerapparaturen för åstadkommande av ekoeffekter såsom t. ex. tal i en sal med kraftig ekoverkan etc. I detta fall blandas i mixerapparaturen det ursprungliga ljudet med en försenad kopia av detsamma, vilken senare åstadkommits antingen genom att ljudet fått passera ett s. k. ekorum eller en mekanisk apparat, speciellt konstruerad för att åstadkomma ljudförsening.

Arne Holtzberg

Elektroteknisk handbok, band 5
Radio, radar, television, ljudteknik
Redaktör Ove Norell
Natur och kultur, Stockholm 1959
Maskinrummet, början av 60-talet

Foto: © Leif Hansen


Till startsidan