Mixmaskinrum i Filmstaden

Previous Home Next© AB Svensk Filmindustri

Projektorn till vänster och avspelningsmaskinerna till höger var ihopkopplade med en stång och drevs av en gemensam motor.

Avspelningsmaskinerna var avsedda för optiskt ljud och tillverkade av British Acoustic Films Ltd (BAF) i London. Man hade tre avspelare till sitt förfogande och kunde alltså mixa tre ljudspår. Möjligen var projektorns tontillsats den tredje avspelaren.

Avspelningsmaskinerna finns i SFI:s filmhistoriska samlingar, och av bilderna nedan framgår att de med tiden har blivit ombyggda för magnetfilm. En av dem har även blivit anpassade för 16 mm.
Avspelningsmaskin tillverkad av BAF.
Har tillhört Svensk Filmindustri.
Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet
Delförstoring av bilden ovan.

På manöverboxen med ratt står: Stopp, Start, Drift.
På den med arm: Fram (Record, Play, Rader), Noll, Back.

Avspelningsmaskin tillverkad av BAF.
Just den här förmodligen ombyggd för 16 mm.

Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet
Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet
Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet
Tonkameran byggd av British Acoustic Films Ltd (BAF) i London.
Fotograf okänd © AB Svensk Filmindustri

Delförstoring. Kameran hade Petersen & Poulsens noiselessteknik
och användes
för mix av Svensk Filmindustris ljudtekniker från 1935.
Originalet till tonkamerans beskrivning finns i de Filmhistoriska samlingarna.


BAF-kameran i SFI:s filmhistoriska samlingar.
I senare tid har den blivit ombyggd för 16 mm.

Foto: Hanno-Heinz Fuchs / © Svenska Filminstitutet

Till startsidan