Portabel optisk tonkamera tillverkad av AGA 1934-35

Previous Home Next

sf32_05_07

© AB Svensk Filmindustri

Ur en artikel om ljudfilmen i Svenska Dagbladet, söndagen den 21 oktober 1934:
”… ute i Råsunda härskar laboratoriechefen, civilingenjör G. H. Jakobsson, över en hel stab av akustiker och fotografer. (...) Akustikern är mannen i kabinen och fotografen är den som sitter vid [ton-] kameran; det behövs nämligen två för varje anläggning. Svensk filmindustri förfogar över fyra sådana anläggningar, en fast, två monterade i bilar och slutligen en transportabel, vilken användes vid exteriörtagningar på sådana platser vilka icke kunna nås per bil. (...) Den transportabla anläggningen är som man kan förstå inte precis något handbagage – den består av 22 stora lådor.”

Civilingenjör Gunnar Hilding Jakobsson var ”chef för ljud- och fotogr. laboratoriet vid AB Svensk Filmindustri” från 1932. Notera skrivningen ”ljud- och fotogr. laboratoriet”. Från början av 30-talet alltså även ett ljudlaboratorium. (Källa: Vem är vem inom handel och industri 1944-45.) Jakobsson var laboratoriechef fram till sin pensionering 1948.Till startsidan