Charlotte Löwensköld, 1930 — Jules Sylvain vid pianot

Previous Home Next

sf22g_332

© 1930 AB Svensk Filmindustri
Stillbildsfotograf: Ernst Westerberg

Innanför kabinens glasruta till vänster sitter ljudteknikern.
Jules Sylvain/Stig Hansson vid pianot.
Bakom honom Vilhelm Bryde och Gustaf Molander.


”Redan 1928 var [Jules] Sylvain och jag [Sven-Olof Sandberg] med om ljudfilmens europeiska premiär. Den gick av stapeln på Gloria-Palats i Berlin, och man gav en Al Jolson-film där den amerikanske publikgunstlingen sjöng 'Sonny Boy'.

Reaktionen var märklig. Publiken fnittrade. Det föreföll komiskt att höra rösten från duken. Många gick därifrån med uppfattningen att det här med ljudfilm var en billig gimmick, som snart skulle självdö. Man hade ju innan njutit av tystnaden i Murnaus underbara Morgongryning [Sunrise], ett poem i bild.

Men det skulle snart nog bli annan ton i skällan. Sylvain insåg ögonblickligen varthän det pekade och tog första tåget till Stockholm.

Där inledde han utan minsta dröjsmål en korridorkampanj som omsider skulle leda till det som han själv träffande kallade sitt 'Machtübernahme' på Svensk Filmindustri.

Detta hände vintern 1928/1929.”

Ur Säg det i toner, Sven-Olof Sandberg berättar om Jules Sylvain. Sveriges Radios förlag 1969.


”Utan att ha något som helst ärende började jag springa fram och tillbaka i SF:s korridorer på Kungsgatan, alltid med en min av största beskäftighet. Vid det laget kände jag förstås alla människor, och efter någon tid tog man för givet att jag hörde dit.

[...]

I sinom tid lyckades jag också bli känd ute på filmstaden i Råsunda, där det var rena undret om någon utomstående kunde passera de strängt bevakade grindarna.

När så småningom de svenska stumfilmerna fick ett och annat ljudinslag, så föll det sig helt naturligt att den flitiga huskatten Sylvain hedrades med uppdraget.”

Ur Jules Sylvains minnen, berättade av Sven-Olof Sandberg, artikelserie i Året runt nr 23-25, 1960.


Jules Sylvain svarade för musiken till omkring 150 filmer mellan 1929-49. Han var anställd som kompositör och musikchef vid Svensk Filmindustri åren 1937-45.


Till startsidan