Filmstaden i Råsunda byggdes 1919–1920

Previous Home Next

12c_bygge_ext_117

© AB Svensk Filmindustri

Till vänster stora ateljén, i mitten lilla ateljén och till höger kontorshuset.
Delförstoring, lilla ateljén.
Mitt på kortsidan syns betongstommen till hissen
som gick mellan rekvisitaförrådet och ateljén.

Alldeles till vänster i den delförstorade bilden ovan, i hörnet mellan lilla ateljén och klädlogebyggnaden, byggdes 1921 ett litet hus för maskinrum/ställverk som i sin källare hade rum för två omformare. De 600 volt som Råsunda elektricitetsverk levererade blev där 110 volt likström till ateljéernas båglampor.
Johan Gottfrid Johansson i Filmstadens omformarrum
år 1940.

Till startsidan