Svensk Filmindustris ljudtekniker 1943-44


Lennart Unnerstad, akustiker

Terrence Wendt, ljudingenjör

Sven Hansen, akustiker

Gaston Cornelius, akustiker

Per-Olof Pettersson, ljudassistent

Sven Jarmar, ljudingenjör

Rudolf Löwenadler, akustiker

Sven Rudestedt, ljudingenjör

Gösta Källman, ljudingenjör

Lennart Svensson, ljudingenjör

Gustaf Halldin, ljudassistent


Bengt Runsten, ljudassistent

© AB Svensk Filmindustri
Stillbildsfotograf: Louis Huch

Ur Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild,
utgiven av Sveriges Biografägareförbund, 1940

UNNERSTAD, Åke LENNART, tekniker. Född 11 februari 1911 i Norrköping. Inträdde i filmbranschen 1930. Varit verksam som tekniker i Finland till 1932, därefter vid AB Svensk Filmindustris ateljéer i Filmstaden, Råsunda, samt som akustiker där.
[Lennart var yngre bror till civilingenjör Arvid Unnerstad som bl.a. arbetat för AB Baltic, Aga-Baltic Radio AB och radiotillverkaren Luxor. Arvid var gift med författaren Edith Unnerstad.]

WENDT, TERRENCE Max Emil, ingenjör. Född 30 augusti 1900 i Malmö. Avlagt ingenjörsexamen 1921, företagit studieresor till Norge, Holland och Tyskland. Inträdde i filmbranschen 1930. Anställd som konstruktör av ljudupptagningsapparater hos Aga-Baltic 1930-32, 1:e ljudingenjör vid AB Svensk Filmindustri i Råsunda. Medverkat som ljudupptagare av ett flertal S. F.-filmer, såsom: Kära släkten; Ungkarlspappan; Swedenhielms; Intermezzo; Dollar.

HANSEN, SVEN Severin, ingenjör. Född 18 juli 1897 i Stockholm. Studerat vid Tekniska Skolan i Stockholm till 1920 samt därefter genomgått Tekniska Högskolan i Stockholm. Inträdde i filmbranschen 1930. Varit verksam som uppfinnare, konstruktör m. m., är nu ljudingenjör vid AB Svensk Filmindustri, Filmstaden, i Råsunda. Medlem av Teknikerförbundet.

CORNELIUS, GASTON H. K., ingenjör. Född 24 juni 1900 i Stockholm. Avlagt studentexamen 1919, ingenjörsexamen vid Stockholms Tekniska Institut 1933, företagit studieresor till Tyskland 1919—20, till U. S. A. 1920—21 samt till Holland 1923. Inträdde i filmbranschen 1935. Varit verksam som ljudingenjör, är nu akustiker vid AB Svensk Filmindustris ateljéer i Filmstaden, Råsunda. Medverkat vid inspelningen av filmerna: Valborgsmässoafton; Min tant från Amerika; Klart till drabbning; Valfångare; Juninatten.

PETTERSSON, PER OLOF, ljudtekniker. Född 11 juli 1908 i Åre, Jämtlands län. Bedrivit studier vid S. T. I. [Stockholms Tekniska Institut]. Inträdde i filmbranschen 1934. Anställd som ljudtekniker vid AB Svensk Filmindustris inspelningsavdelning i Filmstaden, Råsunda. Medverkat bl. a. vid upptagningarna i Södra Ishavet 1937—38 av SF:s film Valfångare.

LÖWENADLER, Nils RUDOLF Torgny, ingenjör. Född 9 augusti 1908 i Chicago, U. S. A. Avlagt ingenjörsexamen i Sverige 1928. Inträdde i filmbranschen 1935. Varit verksam som ljudingenjör, nu som akustiker vid AB Svensk Filmindustri i Råsunda.

RUDESTEDT, SVEN Axel Olof, ingenjör. Född 12 augusti 1908 i Stockholm. Avlagt studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1927, bedrivit kemistudier vid Tekniska Högskolan i Stockholm 1928—31, avlagt ingenjörsexamen (i elektroteknik) vid Tekniska Institutet i Stockholm 1934. Inträdde i filmbranschen 1929. Anställd som maskinist till 1931, är nu ljudingenjör vid AB Svensk Filmindustris ateljéer i Filmstaden, Råsunda. Tagit ljudet till bl. a. följande filmer: Samvetsömme Adolf; 65, 66 och jag; Äventyret; Den stora kärleken; Fram för framgång.

KÄLLMAN, Lars GÖSTA, ingenjör. Född 13 april 1908 i Stockholm. Genomgått handelsskola samt avlagt ingenjörsexamen 1930. Inträdde i filmbranschen 1935. Verksam som ljudingenjör vid AB Svensk Filmindustris ateljéer i Filmstaden, Råsunda. Bland ljudupptagningar må nämnas filmerna: Johan Ulfstjerna (1935); Adolf Armstarke (1936); Den stora kärleken (1937); Bara en trumpetare (1938); Goda vänner och trogna grannar (1938); Emelie Högqvist (1939).

RUNSTEN, BENGT Vilhelm, ljudtekniker. Född 8 mars 1918 i Stockholm. Avlagt realskoleexamen, studerat vid Tekniska Institutet i Stockholm. Inträdde i filmbranschen 1935. Anställd som ljudtekniker vid AB Svensk Filmindustris inspelnings- och journalavdelning i Filmstaden, Råsunda.


Till startsidan