Batteriaggregat till PT6. Schemat är från 1949.
Voltmetern hade två brytare för att kunna kolla glöd- respektive anodbatteriet.
Det fanns ett område målat på skalan där man skulle hålla sig.
Till startsidan