Skandinavisk Filmcentrals ateljéer i Hellerup.Illustration till annons i den danska tidskriften Filmen, nr 11, mars 1914.


Fotografierna nedan kommer från ett häfte
om Skandinavisk Filmcentral, utgivet 1919.Kinografens ateljé i Hellerup.
Kinografens ateljé.
Dania Biofilms ateljé.
Dania Biofilms ateljé.

Till startsidan