Nya Filmstaden

Svensk Filmindustri ansökte den 25 juni 1968 om byggnadslov för uppförande av en envånings kontorspaviljong och en garagebyggnad (ljusrött på situationsplanen nedan), samt en förbindelsegång mellan den nya kontorspaviljongen och de intilliggande gamla förråds- och verkstadsbyggnaderna (ljusblått). Ansökan beviljades den 19 juli 1968.Av situationsplanen framgår att man hade för avsikt att inhägna den nya kontorspaviljongen, det gamla verkstadskomplexet, Studio 5 & 6 samt AB Film-Tekniks byggnader. Och så blev det.

Planerna på en ny kontorspaviljong och ett nytt garaget övergav man däremot. De gamla verkstads- och förrådsbyggnaderna, ihop med Studio 5 & 6, fick duga. Chef för ateljéverksamheten blev Lars-Owe Carlberg. Kamerachef Arne Lagercrantz.

Svenska Dagbladet den 6 april 1969:
Sveriges Hollywood, Filmstaden i Råsunda, är inte längre vad det varit, en tummelplats för giganter som Mauritz Stiller och Victor Sjöström. Av områdets 52.000 kvm upplåts hälften för andra ändamål. På andra hälften finns filmlaboratorium, filmlager och basstation för inspelningsverksamheten. Av de 160 tidigare anställda är knappt en fjärdedel kvar.

AB Film-Teknik tog över ansvaret för Nya Filmstaden, med ateljéer och rekvisitaförråd, från 1 september 1970. Affärsidén var att hyra ut till fria producenter, och till Svensk Filmindustri.1: laboratorium, 2: ljudavdelning, 3: ateljéer, 4: produktionsavdelning, 5 exteriörområde, 6: filmlager.

Annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 17 januari 1971:
Kom hit med ditt filmteam så skall vi klara resten. Det kan vi idag göra på Film-Teknik i Solna. Företaget är nu helt anpassat till att ge filmproducenter och andra filmbeställare fullständig filmservice. Här finns produktionsledning och ateljéer med produktionsutrustning för såväl 35 som 16 mm inspelning. Här finns en mobil enhet för exteriörinspelningar. Vi har ljudavdelning och laboratorium. Och vi har ett filmlager, om samtidigt sköter merparten av den svenska filmdistributionen.

Allt detta är samlat på ett område — nya Filmstaden — vid Näckrosvägen i Solna. Det betyder, som vi ser det, rationell filmproduktion. Det betyder färre steg, sparad tid — och därmed vettigare kostnader. Det enda nu behöver göra är att komma ut till oss och ta manuset med — antingen det gäller en 3 timmars långfilm eller en 30 sekunders reklamfilm. Sen ordnar vi en paketlösning som passar just Ert projekt från manus till färdig film.

Men det visade sig svårt att hyra ut ateljéerna eftersom bygget av tunnelbanan mot Järva (Blå linjen) störde inspelningsarbetet.

Expressen den 27 maj 1973:
1970 small det första sprängskotten under Filmstaden i Solna. Tunnelbanan till Järva skulle dras fram under filmateljéerna. Ingmar Bergman höll på att spela in ”Beröringen”. Under varje sprängning tvingades man stoppa tagningarna. Sedan dess har inga filmer spelats in där. Bergman och andra regissörer ville inte göra några nya inspelningar så länge T-banebygget pågick. Det hävdar AB Film-Teknik och kräver nu landstinget på 3 miljoner i skadestånd.
(…)
—En dag kom det upp en ingenjör och berättade att tunnelbanan skulle fram under Filmstaden. Sen började eländet. Det gick inte att göra några inspelningar under sprängningarna, säger direktör John Egemark.

Film-Tekniks inspelningsverksamhet nämns bara i 1971 års telefonkataloger. 1972 är uppgifterna bortplockade.

Ateljéverksamhetens chef, Lars-Owe Carlberg, började arbeta för Bergman på Fårö i början av 70-talet.De kungliga teatrarna (Operan och Dramaten) hyrde Stora- och Nya ateljén och använde dem som provisoriska dekorverkstäder 1969-76. Statens scenskola höll under några år till i Lilla ateljén men lämnade över till Riksteatern 1971.

Riksteatern tog större delen av Filmstaden i besittning 1976, men flyttade till Hallunda 1989.

Uppemot ett 40-tal småföretagare kom därefter att hyra lokaler i Filmstaden. Det var filmbolag, konstnärer, arkitekter och snickare. En del utrymmen kom även att fungera som replokaler för musiker.

Sandrews och Europa Studios hyrde ateljéer i Filmstaden i Råsunda 1994 för inspelningen av filmen Alfred, i regi av Vilgot Sjöman.

Anders Birkeland på GF Studios AB (GF = Gamla Filmstaden) hyrde lokaler i Filmstaden från 1995.

År 2001 övergav Svensk Filmindustri Interprinthuset i Kungens Kurva och flyttade sitt huvudkontor till Råsunda Filmstad. Bygget av bostäder i området inleddes 2002.
Den gamla verkstadsbyggnaden, ombyggd för Svensk Filmindustris verksamhet i Nya Filmstaden.
Kontorspaviljongen som aldrig byggdes.

Till startsidan