Nagra IV-S


Nagra IV-S är en batteridriven och portabel stereobandspelare för film- och TV-inspelningar.
Mixern på bilden ovan är en SELA 2880 BT-S.


Nagra IV-S inroducerades 1971.

Maskinen rullar i hastigheterna 38, 19 och 9.5 cm/s. Hastighetsomkopplaren är placerad på däcket mellan bandspolarna.
I mitten av däckets framkant sitter inspelningshuvud, pilothuvud och avspelningshuvud. Lite till vänster raderhuvudet.Över pilot- och avspelningshuvudet sitter små luckor som skärmar av pilotsignalen vid inspelning. Kör du med öppna luckor fräser det riktigt ordentligt vid lyssning via band.

Nagra IV-S kan utrustas för NAGRASYNC, dvs FM-pilot, som bäst kan beskrivas som 50 Hz modulerat med 13,5 kHz inspelad på ett 0,35 mm brett pilotspår, placerat mellan de 2 mm breda ljudspåren. (1/4" = 6,35 mm. Det finns alltså 2 mm luft mellan spåren vid inspelning med FM-pilot.)

En stereo-Nagra utan pilottonhuvud har 2,75 mm breda ljudspår.

Med den infällda omkopplaren snett till höger om raderhuvudet justerar du förmagnetiseringen (bias). Raderhuvudet är den bruna klossen till vänster i bild.

Stabiliseringsrullen med stroboskopskivan som sitter alldeles intill inspelningshuvudet har till uppgift att se till att ljudbandet får rätt vinkel mot inspelningshuvudet. Rullen ska dessutom släcka ut eventuella vibrationer som kan uppstå i bandet.

Med stroboskopskivan kan du kontrollera att bandspelaren går i rätt hastighet. Siffran 50 betyder att stroboskopet går att läsa av i ett belysningsnät som håller 50 Hz. I USA står det 60 på skivan.


Frontpanelen kan se lite olika ut beroende på hur gammal maskinen är, men i stora drag kan den beskrivas så här:

  • Hörtelefonens kontakt och reglage håller till längst till vänster.
  • Därefter två SASS-indikatorer (”ögon”), en för pilotton och en för ”Speed & power”.
  • Till höger om dessa sitter en modulometer (ett utstyrningsinstrument) och till höger om den två vridomkopplare. Med den översta väljer du vad modulometern ska visa (ljudnivå, batterinivå, motorström, pilotnivå, eller pilottonens frekvens), med den undre väljer du typ av dialogfilter.
  • Till höger och mellan dessa båda sitter en omkopplare med skruvspår för att ställa maskinen i stereo, stereo hs eller mono.
  • Tar vi oss ytterligare ett steg åt höger finner vi två nedsänkta vippomkopplare med armarna i vertikalled. Med den översta skiftar du så att de båda nivårattarna reglerar mikrofoningångarna eller linjeingångarna. Med den undre kopplar du in eventuell brusreduceringsutrustning.
  • Den vänstra av de båda nivårattarna är röd och har en liten spärr i ett halvmåneformat spår, med vars hjälp du kan ”ganga” (koppla ihop) de båda rattarna så att de följs åt. Snett nedanför till höger om den röda ratten sitter en tryckknapp för referenston.
  • Den högra nivåratten är grön och snett nedanför till höger om den sitter en knapp som tänder de två lamporna i modulometern.
  • Till höger om den gröna nivåratten sitter bandspelarens huvudomkopplare med vars hjälp maskinen startas, stoppas, ställs i test-, inspelnings- eller avspelningsläge.
  • Tre nedsänkta vippomkopplare med armarna i horisontalled står näst på tur. Den översta är en direkt/via band-omkopplare. Den i mitten är återfjädrande och kopplar modulometern så att du SER skillnaden mellan direkt och via band. Den nedersta omkopplaren, slutligen, skiftar mellan batteri- och nätdrift.

På bandspelarens vänstra kortsida finns två mikrofoningångar (XLR-kontakter) som med hjälp av två omkopplare med skruvmejselspår kan ställas om för dynamiska mikrofoner, T (+12V) eller P (+48V). Vänster kanal kan fasvändas. Här finns också linjeingång och linjeutgång samt anslutning för eventuell brusreduceringsutrustning.

På högra kortsidan finns ett galler för den inbyggda högtalaren och tre Tuschelkontakter. En av kontakterna är till för att ansluta ett nätaggregatet, en annan heter ”Cue”, och via den kan du bl.a. lyssna på kommentarer inspelade på pilottonspåret. Den tredje kontakten är till för pilotton eller för att aktivera bandspelarens kristallgenerator. På högersidan finns också banankontakter med obalanserade linjeutgångar för vänster och höger kanal.

På undersidan finns ett fack för 12 stycken batterier av D-typ.

Nagra IV-S tillverkades med inspeningskorrektion för antingen NAB eller CCIR.

På Nagra IV-S har du möjlighet att med hastighetsomkopplaren välja läget NagraMaster, för 38 cm/s.

Enkelt uttryckt betyder NagraMaster att du använder korrektionen för 19 cm/s (ett diskantlyft) när du spelar in på 38 cm/s (som egentligen inte behöver något lyft i diskanten). Du höjer diskanten vid inspelning och sänker den i motsvarande grad vid avspelningen.

Resultatet blir ett c:a 5 dB lägre brus.

Nackdelen med NagraMaster är att riktigt stark diskant blir svår att styra ut. Som vid all inspelning på 19 cm/s. Men det är ju å andra sidan inte varje dag man har mikrofonen alldeles intill cymbaler och skramlande nyckelknippor. Så i det flesta fall fungerar NagraMaster alldeles utmärkt.

Nagrans modulometer är ett toppvärdesvisande utstyrningsinstrument (peak program meter, PPM). En vanlig VU-mätare visar bara ljudets medelvärde.

Modulometerns skala på en Nagra IV-S visar -40 till +5 dB. En VU-mätare visar -20 till +3 dB.

När Nagrans referenston visar -8 dB på modulometern, visar en VU-mätare 0 VU.

Klicka här om du vill läsa Lars Lundbergs tankar om Nagra IV-S.
Här finns en svensk manual till Nagra IV-S, sammanställd 1975 av Kjell Nicklasson.
Nagra IV-S TC, lanserad 1984
(TC = Tidkod)


Till startsidan