Planritningar från 1935 och 1976 över Film-Labors lokaler
på Regeringsgatan 109 i Stockholm


Film-Labor
1935, 6 trappor.
Film-Labor 1976, 6 trappor.Film-Labor 1976, 5 trappor.


Till startsidan