Kungsgatan 36 i Stockholm.
Svensk Filmindustris huvudkontor åren 1930-1985.

Centrumhuset i hörnet av Kungsgatan och Sveavägen byggdes 1928-32.
Arkitekt var Cyrillus Johansson, byggherre Hufvudstadens Fastighets AB
och byggmästare Kreuger & Toll.Svensk Filmindustris huvudkontor.
Satellitbild från från www.hitta.se.
Hallen, början av 40-talet
SF-biljetter, början av 40-talet
Ritkontoret, början av 40-talet
Lunchrummet, början av 40-talet
Foto: C.G. Rosenberg, 1931.
Foto: Lennart af Petersens.Filmindustri har flyttat.
Kontorslokaler av imponerande omfattning i Centrum.
Ur Stockholms-Tidningen den 14 september 1930.

Svensk Filmindustri flyttade i går till Centrum i hörnet Sveavägen och Kungsgatan. Detta innebär en centralisering av lokalerna, som hittills varit fördelade på två platser: Kungsgatan 19 och Mästersamuelsgatan 31. På Kungsgatan har man haft filmbyråerna, kontoren för Stockholmsteatrarna, direktionen, landsortsteatrarna, bokföring och kassa samt övriga kontorslokaler. Mästersamuelsgatan har härbergerat journalavdelningen och skolfilmsavdelningen samt lagret. Det sistnämnda förblir på sin gamla plats, men allt det övriga inrymmes i ett sextiotal rum allra högst upp i Centrum.

Inredningen, som blir funkisbetonad i allra högsta grad, har skett enligt anvisningar av Filmindustris egna arkitekter och ingenjörer.

Hallens tak dekoreras av artisten Einar Forseth med två allegoriska figurer: ljudet och ljuset. Ett ultramodernt signalsystem har införts, dels centraliserat till hallen, dels till varje rum. Telefonväxeln sysselsätter 19 telefonister samtidigt, varav 16 tjänstgör i S.F.-biljetter. Tre rum äro inredda för filmförevisningar och tre filmapparater ha installerats, varav en för stumfilm och två för talfilm – en Klangfilmsapparat och en Aga.

Inflyttningen beräknas vara fullt klar till måndag morgon.Centrumhuset, hörnet Sveavägen–Kungsgatan i Stockholm.
Fasaden mot Kungsgatan.
Svensk Filmindustri hade sitt huvudkontor sju trappor upp på Kungsgatan 36 mellan 1930-85. Restaurangen för HK:s personal låg på åttonde våningen.

Åren 1963-64 hade SF omkring 80 heltidsanställda på sitt huvudkontor.
Apelbergsgatan.
I mitten av 60-talet hade SF:s reklamateljé ett screentryckeri
till höger innanför den här porten på Apelbergsgatan.
Gick du till vänster, längs en korridor, kom du bort
till första våningen i trapphuset Kungsgatan 36.

Hörnet Malmskillnadsgatan–Apelbergsgatan.
På adress Malmskillnadsgatan 39, kunde man förr hitta SF:s dotterbolag Fribergs Filmbyrå AB. Nummer 39 är porten till höger om det lutande vägmärket för övergångsställe. Till vänster om porten finns en lång trappa, utmed fasaden, ner till Kungsgatan.

Tvärs över gatan hade Svenska Bio en gång i tiden sitt filmlaboratorium. Adressen var Malmskillnadsgatan 54, och labbet låg högst upp i huset från 1911 fram till 1920, då verksamheten i Filmstaden kom igång.Foto: Stefan Hasselberg,
Stockholms Stadsmuseum, Fi 4142.
Hörnet Brunnsgatan 25 – Malmskillnadsgatan 54.
Huset är numera rivet.
Det finns mängder av keramikreliefer runt Centrumhuset,
alla gjorda av bröderna Aron och Gustaf Sandberg.

SF:s neonrundel (den kallades ibland ”pucken”), som förgyllt Kungsgatan sedan 30-talet,
plockades bort 2016 eftersom filmbolaget inte längre tyckte sig kunna motivera
kostaden för underhållet, 35.000:- per år.
Klicka här om du vill läsa om SF:s gamla huvudkontor på Kungsgatan 19.Till startsidan