Kort högtalarhistorik:

1874 - Werner von Siemens från Tyskland får patent på en konstruktion som i princip är en högtalare, men som han använder för att bygga reläer. Tyvärr dröjer det många år innan musik och röster kan omvandlas till elektrisk energi. Först då kommer konstruktionens ljudtekniska företräden till sin rätt.

Den första användbara telefonen patenteras år 1876 av Alexander Graham Bell.

År 1898 får Sir Oliver Lodge i England patent på en uppfinning som han kallar ”den skrikande telefonen”, som i grunden är en högtalare, byggd efter Werner von Siemens princip, kopplad till en telefon. Men eftersom ingen tyckte sig ha behov av högtalande telefoner vid den här tiden, kom konstruktionen att hamna i byrålådan. Först på 1920-talet, när radion började med reguljära sändningar, väcktes på allvar intresset för att utveckla högtalartekniken.

Före 1920 var all teknikutveckling på ljudets område i stort sett inriktad på att få telefonerna att fungera. I och med radions genombrott började man också ta itu med att utveckla mikrofoner, förstärkare och högtalare som motsvarade radiofolkets och grammofonindustrins krav.


En tratthögtalare
av märket Stenor, typ Mignon

De första radiohögtalarna var s.k. tratthögtalare, utrustade med ett enkelt telefonmembran i botten på en krökt tratt som förstärkte ljudet. En sorts hornhögtalare, kan man säga.

1921 - Hans Vogt i Tyskland lanserar en elektrostatisk högtalare med namnet Statophon.

År 1924 lämnas det in c:a 6000 patentansökningar på högtalare till Förenta Staternas patentverk.

Elektrodynamisk konhögtalare

År 1925 beskriver amerikanerna Chester W. Rice och Edward W. Kellogg vid General Electric de grundläggande principerna för den elektrodynamiska högtalaren. Det omedelbara resultatet av Rice och Kelloggs arbete blir Radiola modell 104, en högtalare med 152 mm diameter monterad i en låda, komplett med en effektförstärkare som har 1 watts uteffekt. Den såldes för $250, en stor summa pengar på den tiden.

1931 - ”Numera används så gott som uteslutande elektrodynamiska högtalare, dvs. högtalare som har ett membran som sätts i rörelse av en med membranet fast förbunden spole, som är rörlig i ett starkt magnetiskt fält. Det magnetiska fältet erhålls från en särskild magnetiseringslindning, som måste matas med likström från en särskild strömkälla, en omformare eller likriktare.” Ur tidskriften Biografägaren, den 24 januari 1931.

I slutet av 30-talet började högtalarfabrikanterna få stil på tillverkningen av permanentdynamiska högtalare, som klara sig utan den magnetiserande spänningen.

1934 - Douglas Shearer vid ljudavdelningen på MGM-studios är missnöjd med de biografhögtalare som finns på marknaden. Han sätter därför samman ett team som ska konstruera en ny och bättre högtalare. Resultatet blir ”The Shearer Horn”, med rak frekvensgång mellan 40-10.000 Hz, bra spridning och hög verkningsgrad. Högtalaren vinner en ”Scientific and Technical Award” vid 1936 års Oscarsgala.

1937 - AGA-Baltic börjar sälja en egen version av Sherers högtalare. Man ger den namnet Cellhögtalaren.
Western Electric kallar sin variant för Di-phonic-högtalare, RCA kallar sin för Cellular-högtalare.

1937 - Altec Lansing Iconic.

1945 - Altec Lancing Voice of the Theatre (VOTT) modell A4 och A2.

1954 - På New York Audio Show lanserar företaget Acoustic Research (AR) en hi-fi högtalare med namnet AR-1. Det som är speciellt men AR-1 är att högtalarlådan är liten. Den ryms bland böckerna i en bokhylla, och trots sin litenhet kan AR-1 återge låg bas. Samtidens alla övriga hi-fi högtalare är stora, just för att kunna återge den låga basen.

100 Years of Cinema Loudspeakers

Loudspeaker History

Två meter hög hornhögtalare,
tillverkad av AEG.


Western Electric 555-W, en biografhögtalare som kan återge 100-5000 Hz, tillverkad år 1926 för ljudsystemet Vitaphone.


Western Electric 555-W


Biografhögtalare modell Euronor, tillverkad av Klangfilm. Högtalaren är fyra meter hög, väger närmare ett ton och återger frekvensområdet 30-12000 Hz. År 1939 får biografen Rigoletto i Stockholm en Euronor-anläggning. 1945 installerades Euronorhögtalare på Röda Kvarn och Göta Lejon i Stockholm.


Klangfilm modell Euronor II.


Biografhögtalare modell Radial I tillverkad av AGA-Baltic. Förlagan är ”The Shearer Horn” (se ovan).


Biografhögtalare - Altec-Lancing, The Voice of The Theatre A-1, A-1X.