EMI RE 321 och RE 321 TV
(lanserades i England omkring 1958)
Annons ur tidskriften Filmteknik nr 1 - 1962

EMI RE 321 och RE 321 TV
Mono 1-spår, mod. 321 TV med styrspår för synkron ljudupptagning vid filmning. B: 19 cm/s. F: 60-10.000 Hz. W: 0,25 %. S: 49 dB. Separata in och avspelningshuvuden. Avlyssning kan ske såväl före som efter inspelning på bandet. Utstyrningsindikator i form av visarinstrument. Inbyggd linjeutgång. Pris: RE 321 2.500 kr. RE 321 TV 2.870 kr. (Saab Electronic.)
Text ur Filmteknik nr 5 - 1962
Till startsidan