Laboratorium och storateljé
nytillskott i Råsunda Filmstad

Ur Svenska Dagbladet 28 september 1960
(Texten något förkortad.)

Två stora inspelningshallar med en sammanlagd golvyta på 1250 kvm har just rest sina imponerande arkader inom Svensk Filmindustris område i Råsunda norr om Stockholm. Före jul beräknar man att ateljéerna skall vara färdiga att tas i bruk. Två andra nybyggnader på filmstadens område — ett speciellt hus för bolagets filmlager och ett ultramodernt filmlaboratorium — har man redan börjat flytta in i.

—Från början var det meningen att vi skulle en enda stor ateljé, som vid behov kunde delas av i två lika stora, omtalar doktor Harald Molander vid en rundvandring på bygget. Det projektet måste emellertid överges på grund av att det medförde alltför stora problem, framför allt beträffande ljudisoleringen. Vi byggde i stället två ateljéer, som är helt ljudisolerade både sinsemellan och utåt.

De gamla ateljéerna, med vilka de nya kommer att byggas samman, har också fått en välbehövlig make up i form av ljudisolerande plattor, som också väsentligt förbättrar akustiken. När dessa ateljéer byggdes på stumfilmens tid, existerade över huvud taget inga problem beträffande ljudisolering och akustik. Vissa smärre omflyttningar och förbättringar har också vidtagits inom de gamla byggnaderna, för att arbetet skall löpa lättare.

—Överenskommelsen med Sandrewfilm om att de skall få hysa in sig hos oss, liksom ett allt oftare förekommande samarbete med utländska filmbolag, har framtvingat denna utökning av våra resurser, säger doktor Molander. —Vi har under de senare åren haft en hel del uppdrag för utländska bolag. Nyligen har vi avslutat ett uppdrag för Walt Disneys räkning, om någon vecka kommer den amerikanska inspelningen av filmen om den svenska mästerspionen Erickson att äga rum inom filmstadens murar, för att så gott som omedelbart avlösas av den engelske regissören Anthony Asquiths filmtrupp.

Den 13 september flyttar SF:s filmlager från sina gamla lokaler vid Mäster Samuelsgatan i Stockholm till den nya byggnaden inom filmstaden. (…)

Alldeles intill filmlagret ligger en annan byggnad, utförd i samma dekorativa material — aluminium och teak. Där flyttar just a.b. Film-Teknik in — ett självständigt arbetande företag, om tidigare existerat i ett lokalmässigt spritt tillstånd i Råsunda. Nu har direktören, John Egemark, samlat alla sina olika verksamhetsfält och samtliga anställda — 125 stycken — inom samma byggnad.

Till startsidan