Georg Brodén och hans medhjälpare Hugo Ranta
under inspelningen av ”Inspektorn på Siltala” (1934).
Regissör: Risto Orko. Produktion: Suomi-Filmi Oy.

Georg Brodén arbetade som ljudtekniker på den första norska ljudfilmen, ”Den store barnedåpen”, som producerades av A/S Oslo Talefilm. Regissör var Tancred Ibsen, och filmen hade premiär den 26 december 1931. Efter inspelningen i Norge var Georg Brodén A-ljud på fem filmer för Svensk Filmindustri åren 1932-33. Därefter hittar vi honom i Finland, där han arbetar som filmljudtekniker fram till 1945.

Georg Brodén föddes 1 juni 1902 i Klinte på Gotland.


Till startsidan