Bokens baksidetext:

Vanligtvis tror vi att det går en skarp gräns mellan stumfilm och ljudfilm. Och att Al Jolsons The Jazz Singer från 1927 var en vattendelare. Så är inte fallet.

Jan Olsson, filmvetare i Lund, påvisar här att övergången var flytande. Man prövade en hel rad olika lösningar under utvecklingen fram mot dagens ljudfilmsteknik — alltifrån Odödliga teatern, som gjorde succé på Parisutställningen år 1900, fram till Edisons Kinetophon av år 1913. Mot denna bakgrund behandlar han också de 85 korta ljudfilmer som producerades i Sverige mellan år 1903 och 1914 — med fakta om skådespelare, producent, premiärdata och teknik.

Verket är resultat av omfattande forskning kring tidig filmteknik och svensk film och har avsatt ny information på nästan alla punkter — från de övergripande sammanhangen ner till detaljredovisningen av enskilda filmtitlar. En unik dokumentation som ger överblick av dåtida film och dess tekniska förutsättningar.

Med boken följer en kassett som innehåller prov på filmljud från 15 av filmerna.

Proprius 1986
ISBN 91-7118-538-0Till startsidan