Maskinrum med avspelningsmaskiner för optiskt ljud

Previous Home Next

sf60_5_249
© AB Svensk Filmindustri

Mixerapparat
En mixerapparat består av en omspelningsmaskin, fast kopplad till en bildprojektor, en förstärkare, en kontrollhögtalare jämte erforderliga detaljer, såsom mikrofoner, grammofoner, kablar etc. Omspelningsmaskinen består i sin tur av ett eller flera omspelningshuvuden (tontillsatser), drivmotorer, kontrollorgan och förförstärkare med nättillsatser samt tonlampslikriktare. Mixerapparaturen användes för att sammanblanda ljud från olika ljudkällor, såsom t. ex. dialog, bakgrundssorl, musikackompanjemang, speciella effekter etc. Det kompletta ljudet avlyssnas i högtalaren samtidigt med att bilden projiceras på en duk framför denna. Då blandningen anses tillfredsställande, inmatas det blandade ljudet på en ljudkamera, där det fotograferas. I de allra flesta fall tagas originalljuden från ljudfilmer, vilka avspelas i omspelningshuvudena. Dessa, som kunna betraktas som förfinade tontillsatser, äro utrustade med anordningar för av- och påspolning av filmrullar. Vidare finnes möjlighet att köra filmslingor, vilka då magasineras i kassetter, belägna under själva avspelningsenheten. Omspelningshuvudena äro så ordnade, att de kunna sammankopplas med en genomgående axel, till vilken även bildprojektorn är ansluten. Axeln drives vid avspelningen av en synkronmotor, parallellkopplad med projektorns synkronmotor och vid backspolning av en seriemotor med variabel hastighet. Vilken som helst av omspelningsmaskinerna kan frikopplas från axeln.

Arne Holtzberg

Elektroteknisk handbok, band 5
Radio, radar, television, ljudteknik
Redaktör Ove Norell
Natur och kultur, Stockholm 1959

Till startsidan